Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB väljer väg för att utveckla utbildningsverksamheten

Tipsa om artikeln
MSB planerar för hur utbildningsverksamheten ska utvecklas utifrån den genomförda utbildningsutredningens förslag. MSB strävar efter att utbildningen för deltidsanställda inom kommunal räddningstjänst – Utbildning för räddningsinsats – ska kunna genomföras närmare deltagarnas hemorter och på ett mer flexibelt sätt.

Under drygt ett år genomförde MSB en intern utredning om hur myndighetens utbildningsverksamhet ska utvecklas, med fokus på de författningsstyrda utbildningarna inom området skydd mot olyckor. Utredningen avslutades och överlämnades till avdelningschefen Cecilia Looström den 17 februari 2016. 

MSB har därefter i budgetunderlaget till regeringen framställt behovet av att stärka utbildningsverksamheten för att framförallt möjliggöra ökade utbildningsvolymer närmare kommunerna.

MSB avser att under våren besluta om inriktning för det fortsatta arbetet utifrån utredningens förslag.

Utbildning för räddningsinsats närmas kommunerna

Utredningen har lämnat fyra alternativ till hur Utbildning för räddningsinsats kan tillhandahållas på ett långsiktigt, effektivt och hållbart sätt. Alternativen i utredningen är:

1. Utbildning för räddningsinsats sker enbart vid MSB:s verksamhetsställen,

2. MSB ansvarar för Utbildning förräddningsinsats men genomför den i högre utsträckning lokalt eller regionalt,

3. MSB ansvarar för Utbildning förräddningsinsats men utbildningen upphandlas, samt

4. Kommunerna ansvarar för grundutbildning av räddningstjänstpersonal i beredskap och får statlig ersättning för det.

Alternativ två innebär bland annat att delar av utbildningen genomförs som i dag medan andra delar genomförs på andra sätt, med ökat samarbete med lokala timanställda lärare.

MSB förslag till framtida inriktning kommer presenteras vid kommande utbildningsutskott 6/4 och räddningstjänstråd 26/4.

Översyn av Utbildning för räddningsinsats pågår

Utredningen föreslog fler förändringar och utvecklingsmöjligheter. Flera av dessa arbetar MSB redan med. En är att se över upplägget för Utbildning för räddningsinsats. Detta gör vi utifrån målgruppernas behov och önskemål, bl.a. har RiB-utskottet fått möjlighet att delge sina synpunkter på upplägget. Utgångspunkter för översynen är:

 1. Utbildningen indelas i block
 2. Utvärdera om några delar i den nuvarande utbildningen kan utgå
 3. Hela eller delar av utbildningen ska kunna bedrivas i närheten till kommuner samt att
 4. Utvärdera om dagens preparandkurs kan ersättas med förkunskapskrav

Ett första förslag till upplägg kommer att finnas den klart 31 mars. Förslaget kommer att behandlas i Utbildningsutskottet 6/4, Räddningstjänstrådet 26/4, vid en hearing maj samt vid ett webbinarium.

Översyn av utbildningssystemet för räddningsledning påbörjas 2016

Under 2016 kommer MSB att påbörja en översyn av utbildningarna för räddningsledare A och räddningsledare B i syfte att modernisera dem och anpassa dem till dagens behov och möjligheter att leda insatser.

Här på msb.se kommer vi fortsatt att informera om och uppdatera hur utvecklingsarbetet fortskrider.

Sammanfattning Rapport den framtida utbildningsutredningen inom Skydd mot olyckor (pdf)

Den framtida utbildningsverksamheten
Under drygt ett år har MSB gjort en intern utredning om hur myndighetens utbildningsverksamhet ska utvecklas. Slutrapporten från utrednin...
Publikationsnummer:
MSB979
 

MSB utvecklar fortbildningstjänst

Parallellt med utvecklingsarbetet efter utbildningsutredningen pågår utveckling av en fortbildningstjänst riktad till personal inom räddningstjänst. Fortbildningstjänsten är en del av resultatet av projektet Effektiva räddningsinsatser och MSB avser att lansera tjänsten med start 2017. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår. Vi för dialog med branschen kring tjänstens utformning, innehåll och förutsättningar. MSB planerar för att tjänsten bland annat ska innehålla:

 • Grundutbildning i utvärderingsmetoden After Action Review
 • Skogsbrandsbekämpning för räddningstjänstpersonal och befäl
 • Akut omhändertagande för räddningstjänstpersonal,
 • Insatsplanering för befäl m.fl.

MSB planerar också erbjuda lärarledda utbildningar inom

 • Insatser vid underjordsbränder
 • Praktisk fortbildning för räddningstjänstpersonal (Rescue Days Sweden)
 • Dialogledarutbildning inom After Action Review.
Publicerad: 2016-02-23 kl. 10:00 | Senast granskad:2016-02-23 kl. 10:00
Kontakt:
Cecilia Looström Cecilia.Loostrom@msb.se