Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Innehåll och upplägg

Tipsa om artikeln
Utbildning i Skydd mot olyckor består av 57 studiepoäng skolbunden tid, 17 studiepoäng arbetsplatsförlagd tid - LIA (lärande i arbete) samt sex studiepoäng fördjupningsarbete. Varje termin på 20 studiepoäng är indelad i kurser där teoretiska studier och praktiska moment varvas.

Kursöversikt

 

Termin 1 och termin 2

Studiepoäng

Yrkesroll i kommunalt säkerhets- och räddningsarbete

(OBS! Vecka tre och fyra är LIA veckor)

6
Olyckans skeden 14
Risker med farliga ämnen 5
Säkerhetsarbete på ett säkert och systematisk sätt 10
Kommunalt säkerhetsarbete 5

Termin 3 och termin 4

Studiepoäng

Skadeplatsen 5
Lärande i arbete (LIA) 15
Den stora olyckan 6
Det robusta samhället 8
Fördjupningsarbete 6

Termin 1

Under termin ett läser den studerande kursen Yrkesroll i kommunalt säkerhets- och räddningsarbete och kursen Olyckans skeden. Yrkesroll i kommunalt säkerhets- och räddningsarbete berör vad det är att verka inom yrkesområdet som normer och värderingar. Kursen varvar såväl teori, praktik som Lärande i arbete (LIA).

Olyckans skeden berör ett brett perspektiv på olycksbegreppet såväl teoretiskt som praktiskt genom kursens 4 delkurser; Grundläggande risk- och olycksteori, Den lilla olyckan, Att fatta eld och Olyckor i närmiljön.

Termin 2

Under termin två läser den studerande kurserna Risker med farliga ämnen, Arbetsmiljö i teori och praktik samt Kommunalt säkerhetsarbete. Risker med farliga ämnen berör egenskaper av, skyddsåtgärder vid samt skadebegränsande åtgärder mot farliga ämnen. Kursen berör också säkerhetsarbete och grovanalys.

Arbetsmiljö i teori och praktik berör arbetsmiljö inom yrkesområdet ur ett brett perspektiv där vikten av ett arbetsmiljöperspektiv inom brandsläckningsmetodik särskilt betonas. Kursen berör också systematiskt säkerhetsarbete genom såväl teori som praktik.
 
Kommunalt säkerhetsarbete belyser det kommunala säkerhetsperspektivet där risker behandlas i en kommunal kontext. Kursen berör också metoder för losstagning och prehospitalt akut omhändertagande.

Termin 3

Under termin tre läser den studerande kursen Skadeplatsen samt kursen Lärande i arbete (LIA), vilken är platsförlagd till, för utbildningen, relevant yrkesverksamhet. Skadeplatsen behandlar organisation och samverkan vid skadeplats och berör också person- och djurlivräddning.

Lärande i arbete (LIA) sker på kommunal räddningstjänst och någon ytterligare plats i nära samverkan med handledare från verksamhetsstället, utifrån yrkesroll, kommunens säkerhetsarbete och systematiskt säkerhetsarbete.
 

Termin 4

Under termin fyra läser den studerande kurserna Den stora olyckan, Det robusta samhället samt Fördjupningsarbete. Den stora olyckan behandlar metoder och tekniker vid större olyckor genom bla losstagning, prehospitalt akut omhändertagande, principer för ledning av räddningstjänst och metoder för räddningsinsatser.

Det robusta samhället behandlar naturolyckor, oljeutsläpp, extrema väderförhållanden och större kriser ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv.

Under Fördjupningsarbete ska den studerande på ett självständigt sätt utveckla och fördjupa sina kunskaper och färdigheter, inom ett för yrkesrollen relevant område utifrån en strukturerad metod.
 
Diskuterar brandsläckare
Publicerad: 2009-10-22 kl. 15:06