Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Frågor & svar om nya grundutbildningen för räddningstjänstpersonal i beredskap

Tipsa om artikeln

Frågor från webinarium om Grib 6-7 november 2017

Den 6 och 7 november genomförde MSB ett websänt seminarium om Grib. Vi har samlat ett antal frågor som togs upp och besvarades där. Till frågorna på MSB:s kanal på YouTube Vanliga frågor och svar

Hur anmäler jag mig till utbildningen?

Du anmäler dig i utbildningsportalen som du finner på MSB:s webbplats. Du anmäler dig till kurs 1 och kurs 2 samtidigt.

Kan min kollega som inte är anmäld sen tidigare överta min kursplats till Grib kurs 1 & 2?

Ett återbud ska alltid inkomma skriftligen från din räddningstjänst, skicka information till utbildning@msb.se. Du kan inte överlåta kursplatsen till någon annan oanmäld kollega då reservlistor tillämpas i tur och ordning. För att bli antagen till Kurs 2 krävs det att deltagaren är godkänd på hela kurs 1 senast 2 veckor innan Kurs 2 startar.

Får jag söka till flera alternativa kurstillfällen samtidigt?

Du anmäler dig främst till ett kurstillfälle till kurs 1 och kurs 2 men du kan också ställa dig som reserv till andra kurstillfällen.

Är det någon skillnad på utbildningen om man går den på en av MSB:s skolor eller hos någon av de regionala utbildarna?

Nej, det är ingen skillnad, utbildningen genomförs på MSB:s uppdrag och följer samma styrdokument.

Vad innebär först till kvarn gällande anmälning?

Den som anmäler sig först får plats först, och kurserna fylls på vart eftersom.

Hur många utbildningsplatser kommer det att finnas?

Vi planerar att utbilda ungefär 650 studeranden per år.

Jag har läst preparandkurs för räddningsinsats men inte genomfört grundkurs för räddningsinsats, kan jag tillgodoräkna mig preparandkursen på något sätt i den nya Grib?

De som genomgått Preparandkurs för räddningsinsats får inte tillgodoräkna sig den.    

Däremot kan din handledare bedöma om du har kunskaper nog att direkt efter delkurs A genomföra examinationerna till delkurs B utan att behöva genomföra de 40 timmarna i delkurs B, praktik i räddningstjänst. Examinationerna bedöms av instruktören i delkurs A, Introduktion till yrkesrollen.

Observera att du behöver genomföra utbildningens alla kurser i rätt följd.  

Var bedrivs utbildningen?

Utbildningen bedrivs på någon av MSB:s skolor eller vid någon av MSB:s upphandlade utbildningsplatser. All utbildning sker på plats, ingen distansutbildning.

Om jag anmäler mig till kurs 1 på en ort måste jag även gå kurs 2 på samma ort?

Nej, du kan genomföra kurs 2 på annan ort men du behöver ange detta i din anmälan.

Hur lång tid får det gå mellan det att jag läst kurs 1 innan jag måste påbörja kurs 2?

Kurs 2 ska påbörjas och avslutas inom två år efter att kurs 1 startat. Kurs 2 kan tidigast påbörjas sju veckor efter kurs 1 start. Du måste vara godkänd på kurs 1 senast två veckor innan kurs 2 startar.

När måste jag senast lämna in filmer och skriftliga uppgifter för delkurs B?

Du måste lämna in filmer och skriftliga uppgifter som ska bedömas senast måndag klockan 08.00 4 veckor innan kurs 2 startar.

Kan jag genomföra delkurs B - praktik i räddningstjänst hos en annan kommunal räddningstjänst där jag inte har min anställning? 

Ja, men MSB rekommenderar att du har en dialog med din räddningstjänst var du lämpligen genomför delkurs B.

Får man ändra sin anmälan efter att sista anmälningsdag har passerat?

Be din räddningstjänst att ta kontakt med enheten för utbildningssamordning på MSB i Karlstad, telefon: 0771-240 240 eller e-post: utbildning@msb.se

Hur lång tid tar det innan jag får svar om jag är antagen?

Kort tid efter det att din räddningstjänst godkänt din anmälan skickas antagningsbeskedet till din räddningstjänst. Därefter informerar dom dig.

Vilka behörighetskrav ställs för att påbörja utbildningen?

MSB:s krav är att du ska vara anställd i kommunal räddningstjänst för att verka som räddningstjänstpersonal i beredskap.

Kan man gå utbildningen utan att vara anställd i en räddningstjänst?

Nej, du måste vara anställd i kommunal räddningstjänst.

Utbildning före arbete, vad säger MSB om det?

Det är alltid arbetsgivaren bedömer den anställdes kompetens att utöva uppgifterna. MSB anser att det är lämpligt att man är yrkesverksam efter att ha gått Grib som är en grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap.

Vilka krav gäller för att hantera yrkesrollen som räddningstjänstpersonal i beredskap?

När det gäller krav för att hantera yrkesrollen så är det arbetsgivaren dvs. räddningstjänsten som ansvarar för att du är i den fysiska och psykiska form som krävs för att hantera de belastningar yrket innebär. Detta ska arbetsgivaren ha undersökt innan du anställts.

Behöver jag en dator under utbildningen?

Ja, det behövs en dator under utbildningen. Dator ska tillhandahållas av utbildningsanordnaren eller så kan du ta med dig din egen dator.

Om man som studerande inte har så stor datorvana, kan man få hjälp?

Instruktörerna är utbildade för att kunna ge stöd under utbildningen.

Krävs C-körkort för att bli antagen till utbildningen?

Nej. Du får en fråga vid anmälan men det är för att vi ska veta vilka som har det inför t ex övningar.

Ingår det att jag får C-körkort i utbildningen?

Nej, det ingår inte i utbildningen. Däremot är det många som passar på att ta C-körkortet under utbildningstiden.

Behöver jag uppfylla hälsokontroll kraven för rök- och kemdykning?

Nej

Kommer de som genomgått Preparandkurs för räddningsinsats fortfarande vara godkända för rökdykning?

Det kan inte MSB svara för. Det är respektive räddningstjänst som bedömer huruvida de uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är sex veckor lång och består av två kurser: 

Kurs 1, Kommunal räddningstjänst som består av delkurs A, Introduktion till yrkesrollen som är två veckor lång och delkurs B, Praktik i räddningstjänst som är en vecka lång.

Kurs 2, Räddningsinsatsen är tre veckor lång.

Hur ser upplägget ut på undervisningen?

Undervisningen blandar teoretiska pass med praktiska övningar. Du förutsätts vara närvarande under hela utbildningen för nå målen med utbildningen.

Vilket språk sker undervisningen på?

Undervisningen sker på svenska och all litteratur är på svenska.  

Vad händer om jag inte klarar en examination?

Då får du göra om examinationen vid ytterligare två tillfällen. Läraren/instruktören har i uppgift att synliggöra ditt lärande och så fort som möjligt meddela om du riskerar att inte nå målen.

Vad innebär det att filma examinationerna?

De praktiska examinationerna under delkurs B filmas på enklaste sätt ­med t ex en mobilkamera och skickas in för bedömning, instruktören i delkurs A bedömer dem.

Rökdykning ingår inte i Grib, varför?

Rökdykning ses som en specialistkompetens som kommer utöver grundutbildningen.

Varför är utbildningsplatsen personlig och inte räddningstjänstens, som den var tidigare? 

Det är den enskilde som anmäler till utbildningen. MSB har ett reservsystem, så platsen går över till någon annan om man avbokar. På anmälningssidan syns årens kommande kurser för bättre möjlighet till planering för räddningstjänsterna.

I nya utbildningen Grib har det tilförts vissa delar av ämnet civilt försvar. Vad handlar det om?

Under delkurs A tar man upp delar av lagstiftningen kring höjd beredskap.

Kan man som studerande få bidrag för att gå utbildningen?

Nej, det kan du inte få. Du är anställd av räddningstjänsten när du går utbildningen och har ersättning därifrån i och med din anställning.

Behöver jag köpa böcker som ska användas i undervisningen?

Nej, kurslitteratur ska tillhandahållas av din räddningstjänst. Det mesta av kurslitteraturen kommer att finnas i utbildningsplattformen.

Är jag försäkrad när jag gör min utbildning?

Ja, du har en försäkring genom din räddningstjänst där du är anställd.

Ingår mat och boende i utbildningen?

Lunch ingår för samtliga. Fika kan köpas till självkostnadspris.

Boende och middag ingår om du har mer än 50 km till utbildningsplatsen från din räddningstjänst.

Får jag ett intyg efter avslutad utbildning?

Ja, du får ett utbildningsbevis efter godkänd utbildningav kurs 1 och kurs 2 (totalt 6 veckor). 

Blir jag behörig att läsa Räddningsledare A och Tillsyn A efter avslutad Grib?

Ja, efter genomgången Grib utfärdas ett utbildningsbevis från MSB som ger dig möjlighet att söka fortbildning och vidareutbildning inom MSB:s utbildningssystem.

Vad händer om jag måste avbryta mina studier?

Du kan slutföra utbildningen senast under de närmaste två efterföljande kalenderåren från det att utbildningen påbörjades. Detta under förutsättning att du beviljats studieuppehåll. Ta kontakt med utbildningsadministratör på genomförandeorten.

Jag har behov av särskilt stöd under utbildningen, kan jag få det?

Ja, för att vi ska kunna erbjuda dig den hjälp som du behöver är det viktigt att du meddelar kursansvarig så fort som möjligt om de behov du har. Det går även bra att lämna information i anmälan under "övriga upplysningar".

Finns det tillgång till stöd om man har dyslexi eller annan funktionsvariation?

Ange detta i din anmälan. Kursansvarig tar kontakt med dig i samband med kursstart. Studerande med intyg på dyslexi eller annan funktionsvariation kan få särskilt stöd för att kunna genomföra studierna, till exempel teknisk utrustning, anteckningshjälp, talböcker och specialarrangemang i samband med undervisning och examination.

Dyslexistation, stödprogramvaror, talsyntes med mera finns i skolans bibliotek eller eventuellt på annan plats som biblioteket hänvisar till. I biblioteket kan du också få hjälp med att beställa inläst kurslitteratur från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Varje skola har en kontaktperson som fungerar som samordnare för studerande med behov av särskilt stöd och ser till att de får den hjälp som behövs. Hör gärna av dig till kundtjanst.sando@msb.se alternativt kundtjanst.revinge@msb.se så fort du fått antagningsbesked så hjälper vi dig med det stöd du har rätt till.

Publicerad: 2017-09-18 kl. 07:00 | Senast granskad:2018-08-14 kl. 15:57