Msb.se - GriB - ny utbildning
Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Grundutbildning för räddningstjänst-personal i beredskap - Grib

Tipsa om artikeln
Från 2018 erbjuder MSB den nya utbildningen Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib. Den nya utbildningen ska möta olika förutsättningar för lärande på ett bättre sätt än tidigare, öka medverkan från kommunal räddningstjänst samt erbjuda moderniserat innehåll och pedagogik. Utbildningen kommer att genomföras på tio orter i landet. Syftet med att utbildningen genomförs på så många platser är att göra utbildningen tillgänglig med så korta avstånd som möjligt för landets räddningstjänster och deras deltagare vid utbildningen.

Till anmälan Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap  

Planeringsunderlag för Gributbildningen

Viktig information om Grib:s delkurs B - Praktik i räddningstjänst (pdf, nytt fönster)

Till informationspaket om Grib

Till frågor och svar om nya Grib

Nyhet på msb.se med bakgrunden till Grib

 

Webinarium om Grib

MSB genomförde ett webinarium om Grib den 6 och 7 november. Sändningarna finns tillgänliga på MSB:s kanal på YouTube . Till MSB:s kanal på YouTube

Frågor från webinarium om Grib

Den 6 och 7 november genomförde MSB ett websänt seminarium om Grib. Vi har samlat ett antal frågor som togs upp och besvarades där. Till frågorna på MSB:s kanal på YouTube      

 

 

 

Huvudsakliga förändringar i den nya utbildningen

Utbildning innan arbete 

Utbildningen ska påbörjas inom kort efter anställning i räddningstjänsten och syftet är att den anställde ska utbildas innan operativt arbete påbörjas fullt ut.

Preparanden försvinner

Grundutbildningen utgår från att den studerande genomgår utbildningen i ett tidigt skede i sin anställning, och därmed fordras inga särskilda förkunskapskrav.

Utbildningens längd 

Den nya utbildningen är 6 veckor lång mot den nuvarande utbildningens 9 veckor. Att utbildningens längd kunnat minska beror på: ämnesintegrering, effektivare utbildningsprocess, rök-och kemdykning blir en lokalt vald anpassning samt att systematiskt brandskyddsarbete tonas ned.

Möter räddningstjänstens organisation

Den nya utbildningen lever i högre utsträckning upp till önskemål som finns om en utbildning som möter räddningstjänsternas alltmer flexibla organisationer och arbetssätt.

Ämnesintegrerad undervisning

Utbildningens undervisning är ämnesintegrerad i den mån det är möjligt. Det vill säga att lärare inom till exempel akut omhändertagande, brand, räddning och farliga ämnen bedriver undervisning tillsammans för att skapa en helhetssyn kring uppdragen för räddningstjänstpersonal i beredskap.

Möjlighet till lokal anpassning

Den nya strukturen ger möjlighet till att planera och genomföra lokala anpassningar i samband med delkurs B eller mellan kurs 1 och kurs 2. Dessa anpassningar kan genomföras i den egna räddningstjänstorganisationen eller i samverkan med andra på lämpligt sätt. GRiB ger förutsättningar för att tillvarata de lokala anpassningarna som studerande genomgått under delkurs B i nästkommande del av utbildningen, kurs 2, i form av anpassningar i moment- och insatsövningar.

 

Utbildningens struktur

Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, 3 veckor

Delkurs A -Introduktion till yrkesrollen, 2 veckor
Studierna inleds med delkurs A-Introduktion till yrkesrollen som syftar till att utveckla grundläggande kunskaper inom ämnesområdena brand, räddning, akut omhändertagande, farliga ämnen, miljö och krisstöd att bygga vidare på under delkurs B.

Delkurs A genomförs på MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de regionala utbildningsplatserna.

Delkurs B-Praktik i räddningstjänst, 1 vecka
Under den här kursen befinner sig den studerande på sin lokala räddningstjänst och genomgår där en praktikperiod utifrån uppsatta lärandemål från kursplanen.

När den studerande genomgått kurs 1, Kommunal räddningstjänst med godkända resultat kan kurs 2, Räddningsinsatsen påbörjas.

Kurs 2, Räddningsinsatsen, 3 veckor

Kursen knyter ihop de kunskaper den studerande fått med sig under kurs 1 och ger den studerande förutsättningar till fördjupade kunskaper inom de olika ämnesområdena. Under slutet av kursen kommer de studerande delta i och öva på olika typer av räddningsinsatser av typen vanligt förekommande olyckor.

Kurs 2 genomförs på MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de regionala utbildningsplatserna.

Efter genomgången och godkänd kurs 2 utfärdas ett utbildningsbevis från MSB som ger möjlighet att söka fortbildning och vidareutbildning inom MSB:s utbildningssystem.

Kursplan 1 Grib Kommunal räddningstjänst (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kursplan 2 Grib Räddningsinsatsen (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utbildningsplan Grib (pdf, öppnas i nytt fönster)

PM Grib och rökdykarföreskriften (pdf, öppnas i nytt fönster)

Produktblad Grib (pdf, öppnas i nytt fönster)

Publicerad: 2016-10-14 kl. 09:58 | Senast granskad:2018-06-29 kl. 13:17
Kontakt:
Maria Karlsson Öhman Maria.KarlssonOhman@msb.se