Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kompetensutvecklingsprogram för Seveso

Tipsa om artikeln
MSB har arbetat fram ett kompetensutvecklingsprogram där målet är att deltagarna ska utveckla sin förmåga att utöva en kompetent tillsyn, integrerad miljö- och säkerhetsprövning och andra myndighetsuppgifter enligt Sevesolagen.

Vem vänder vi oss till?

Kompetensutvecklingsprogrammets utbildningar har främst utvecklats för Länsstyrelsens Sevesohandläggare. Men vi vänder oss även till andra handläggare på central, regional och lokal nivå som arbetar med frågor kopplade till Sevesolagen.

Utbildningsprogram

MSB erbjuder en grundkurs och flera vidareutbildningar i samverkan med andra aktörer. På nedanstående länkar kan du se vilka kurser som är aktuella just nu och vilka kurser som har genomförts tidigare.

Aktuella kurser

Just nu finns inga kurser.


Tidigare genomförda kurser

Sevesoutbildningen den 23-25 november 2016 (Hösten 2016)

Storskalig lagring av petroleumprodukter och biodrivmedel för Sevesohandläggare (Hösten 2013)

Introduktion till processäkerhet (Hösten 2012)

Riskhantering för Sevesohandläggare (Våren 2012 samt våren 2013)

Syfte och mål

Syfte och mål med utbildningarna är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om risker som kan medföra allvarliga kemikalieolyckor, hur dessa kan förebyggas och hur eventuella konsekvenser kan begränsas. Kunskaperna ska ge Sevesohandläggare en bättre förmåga att kunna bedöma, ställa krav och fatta beslut vid tillsyn och prövning av verksamheter enligt Sevesolagen.

I utbildningarna kommer de delar av miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor samt i viss mån lagen om brandfarliga och explosiva varor, som har nära koppling till Sevesolagen, att ingå.

Förutom en kompetent tillsyn är det viktigt att tillsynen inom landet sker likvärdigt. Därför finns behov för tillsynsmyndigheterna att jämföra och diskutera tillsynen i syfte att hitta relevanta och likvärdiga kravnivåer över landet.

Bakgrund

Det ställs höga kompetenskrav på Sevesohandläggarena vid de operativa tillsynsmyndigheterna i landet. Sevesoverksamheter är övervägande komplexa anläggningar med stora inneboende faror där tillsynen kräver kvalificerad och erfaren personal. Sevesohandläggare har därför ett kontinuerligt behov av kompetenshöjande aktiviteter för att uppnå och behålla den kompetens som krävs för en tillförlitlig och effektiv tillsyn.

Läs mer om Seveso och utvinningsavfall

Har du synpunkter om utbildningar eller vill veta mer?

Kontakta Carina Fredström, telefon 010-240 5065,
E-post  Carina.Fredstrom@msb.se

Publicerad: 2013-10-24 kl. 10:35 | Senast granskad:2015-06-04 kl. 15:07
Kontakt:
Carina Fredström Carina.Fredstrom@msb.se