Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

RN kurser

Tipsa om artikeln
Utbildningssystemet inom kärnenergiberedskap består av tre moduler samt seminarier inom olika ämnesområden och funktioner.

Se översikt över utbildningsmodulerna (nytt fönster)

Översikt - planerade kurser 2019-2023 (nytt fönster)

Översikt - planerade kurser 2020-2024 (nytt fönster)

Beskrivning av utbildningsmodulerna

Svenska kärnenergiberedskapen

Målgruppen är personer som ingår i den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor, oavsett funktion eller roll.

Deltagaren ska känna till sin roll och funktion i den egna krisberedskaps-organisationen, samt känna till den egna organisationens roll vid en kärnteknisk händelse.

Kursen syftar till att kursdeltagarna ska ha en förståelse för svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad enligt gällande lagstiftning, samt hur samverkan är tänkt att fungera mellan olika berörda aktörer för att få en gemensam lägesbild. Vidare ska kursdeltagarna ha en grundläggande förståelse för strålskyddsprinciper, strålningens egenskaper och hur den påverkar liv, miljö och egendom. Vidare syftar kursen till att kursdeltagarna ska ha en vetskap om hur ett kärnkraftverk fungerar, vilka strålkällor som används i samhället, samt ha kännedom om vilka olyckor som kan hända i samhället.

Läs mer i kursplan Svenska kärnenergiberedskapen (pdf, nytt fönster).

Strålskydd inom kärnenergiberedskapen

Målgruppen är personer som ingår i den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor, med en operativ roll eller stabsfunktion vid myndigheter och länsstyrelser eller har en nyckelfunktion hos annan aktör. Till exempel räddningsledare, saneringsledare, indikeringsledare, indikeringssamordnare, mätledare, analytiker, arbetsledare eller motsvarande nyckelfunktion.

Deltagaren ska känna till sin roll och funktion i den egna krisberedskapsorganisationen, samt känna till den egna organisationens roll vid en kärnteknisk händelse, samt genomfört kursen Svenska kärnenergiberedskapen.

Kursen syftar till att kursdeltagarna ska kunna föreslå dosreducerande åtgärder. Kursdeltagarna ska kunna hantera systemet för strålskydd, lagar och regelverk kring joniserande strålning och grundläggande strålningsfysik.

Läs mer i kursplan Strålskydd inom kärnenergiberedskapen (pdf, nytt fönster).

Strålningsmätning och sanering inom kärnenergiberedskapen

Kursen genomförs med en första gemensam del och därefter delas kursen i två olika inriktningar, strålningsmätning och sanering. Kursen avslutas gemensamt med en summerande del.

Målgruppen är personer som ingår i den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor, med en funktion inom indikerings- eller saneringsorganisationen, till exempel räddningsledare, saneringsledare, indikeringsledare, indikeringssamordnare, mätledare, analytiker inom staben eller motsvarande nyckelfunktion hos annan aktör. 

Deltagaren ska känna till sin roll och funktion i den egna krisberedskaps-organisationen, samt känna till den egna organisationens roll vid en kärnteknisk händelse, samt genomfört kursen Svenska kärnenergiberedskapen.

Kursen syftar till att kursdeltagarna ska kunna tillämpa den nationella beredskapsplanen, strategin för strålningsmätning och saneringsstrategin rörande kärnteknisk olycka. Kursdeltagarna ska vidare kunna hantera systemet för strålskydd, lagar och reglerverk kring joniserande strålning i förhållande till arbetarskydd. Kursen syftar också till att skapa nätverk mellan olika aktörer.

Läs mer i kursplan Strålningsmätning och sanering inom kärnenergiberedskapen (pdf, nytt fönster).

Temaseminarier

Temaseminarierna genomförs efter det behov som finns hos aktörerna. Det kan vara inom ämnesområde eller inom någon funktion. Exempel på tema för seminarie är:

  • Räddningsledare
  • Analysfunktion
  • Indikeringsledare och indikeringssamordnare
  • Mätteknik
  • Saneringsmetodik
  • Kommunikation och information

Läs mer om översynen över kurser inom kärnenergiberedskapen här (pdf, nytt fönster).

Publicerad: 2016-04-22 kl. 14:32 | Senast granskad:2019-01-10 kl. 10:29
Kontakt:
Hans Källström Hans.Kallstrom@msb.se