Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Utbildning i oljeskadeskydd

Tipsa om artikeln
MSB erbjuder utbildning, teoretisk och praktisk, i oljeskadeskydd på uppdrag från kunden. Utbildningen sätts samman i samråd med beställaren utifrån utbildningsbehov, innehåll, resurser, utbildningens längd och genomförandeplats.
Anmäl intresse
Är du intresserad av en kurs i oljeskadeskydd?
Kontakta MSB Revinge eller MSB Sandö:

 
 

Exempel på målgrupper för oljeskadeskyddskurser:

 • Personal från kommunens förvaltning för miljö och hälsa, tekniska förvaltning samt säkerhetssamordnare
 • Räddningstjänst
 • Lokala aktörer och hamnpersonal
 • Lokala aktörer som kan beröras av löskommen olja i mark
 • Personal från frivilliga organisationer t.ex. Sjöräddningssällskapet och Katastrofhjälp för fågel och vilt
 • Personal från Kustbevakningen
 • Länsstyrelser

Exempel på utbildningsområden:

 • Miljöpåverkan och inriktning
 • Spill i mark
 • Begränsning och upptagning
 • Saneringsledare
 • Ledningsstöd i stab

Exempel på innehåll: 

 • Oljans egenskaper, oljans förändringsprocesser och oljans spridning
 • Oljans miljöpåverkan
 • Socioekonomiska effekter
 • Lagar och regler
 • Ekonomi och dokumentation vid en insats
 • Miljömål
 • Inriktning och handlingsplan
 • Samverkan
 • Beredskapsplanering
 • Avfallshantering
 • Oljeutsläpp och åtgärder
 • Program för beräkning av spridning i mark
 • Spårning av källa
 • Skydds- och styrutrustning
 • Upptagningsmetoder
 • Arbetarskydd
 • Praktisk hantering av materiel
 • Grunder inventering
 • Saneringsmanualen
 • Strandinventering (teoretisk/praktiskt)
 • Dokumentation vid strandinventering
 • Tolkning av olika data, till exempel:
  • Sveriges geologiska undersökning (SGU), berggrund, jordarter och grundvatten.
  • Vatteninformationssystem Sverige (VISS), yt- och grundvatten, vissa riktningar
  • Seatrack web (tolkning av prognoser för oljespridning till havs)
  • Miljöatlas (strandtyper och miljökänslighet)
 • Tolkning av inventeringsprotokoll
 • Stabsarbete (del i staben, expert)
 • Statliga förstärkningsresurser
 • Insatsplanering

Planera och beställa utbildning

Att involvera flera aktörer vid planering och genomförande av utbildningsinsatsen kan skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt synsätt vid en händelse.

Kontakta MSB:s utbildningsorter, Revinge eller Sandö, tidigt i er planering av en utbildningsinsats.

Kontakt: kundtjanst.revinge@msb.se och kundtjanst.sando@msb.se

Publicerad: 2010-05-12 kl. 15:24 | Senast granskad:2017-01-19 kl. 08:56
Kontakt:
Hans Källström Hans.Kallstrom@msb.se