Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kursdeltagare

Aktuella kurser

Tipsa om artikeln
Här hittar du de kurser som är aktuella inom olika ämnesområden.

Skydd av samhällsviktig verksamhet

Skydd av samhällsviktig verksamhet

2017-10-17 - 2017-10-18

Kursen vänder sig till dig som arbetar med krisberedskap och samhällsviktig verksamhet inom såväl privat som offentlig sektor.

Samverkan och ledning

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

2017-12-05 - 2017-12-07

Kursen ger dig en introduktion till området samhällsskydd och beredskap. Du får grundläggande kompetens i hur det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt på lokal, regional och nationell nivå.

Arbetssätt vid samhällsstörningar - gemensamma grunder för samverkan och ledning (NY KURS)

2017-10-10 - 2017-10-12

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som kan komma att arbeta tillsammans med andra aktörer vid hantering av samhällsstörningar. Vi vänder oss till exempel till dig som arbetar i kommunens, länsstyrelsens eller annan aktörs organisation för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Informationsdelning och samlade lägesbilder - gemensamma grunder för samverkan och ledning (NY KURS)

2017-11-14 - 2017-11-16

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som kan komma att arbeta tillsammans med andra aktörer med informationshantering, samlade lägesbilder och analyser i hanteringen av samhällsstörningar. Vi vänder oss till exempel till dig som arbetar i i kommunens, länsstyrelsens eller annan aktörs organisation för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Handledarutbildning i Gemensamma grunder för samverkan och ledning (NY KURS)

2017-12-13 - 2017-01-14

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som är eller kommer att vara handledare eller utbildare inom området Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, som ska genomföra kunskapshöjande aktiviteter såsom utbildningar och workshops för aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

2017-09-26 - 2017-09-28

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar som Tjänsteman i beredskap (TiB), eller ska förbereda dig för tjänstgöring i denna funktion vid sektorsmyndighet eller länsstyrelse.

Stabsmetodik

2017-09-19 - 2017-09-21

2017-11-28 - 2017-11-30

Kursen utvecklar din förmåga att kunna arbeta i en stab inom den egna organisationen vid samhällsstörningar. Du lär dig metoder och verktyg för stabsarbete som du kan dra nytta av i ditt framtida arbete.

Stabschef

2017-11-29 - 2017-11-30

Kursen utvecklar din förmåga att kunna agera som stabschef vid samhällsstörningar. Du lär dig om samverkansmetoder samt får verktyg för att kunna leda en stab som du kan dra nytta av i ditt framtida arbete.

Kommunikation

Kriskommunikation

2017-10-24 - 2017-10-26

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar med information och kommunikation i kommuner, myndigheter och andra samhällsviktiga verksamheter och har denna roll även vid en kris. Kursen vänder sig också till heltidsanställda informatörer och kommunikatörer vid frivilliga organisationer.

Övning

Övningsplaneringsutbildning 1: Planera och genomföra seminarieövningar

2017-09-11 - 2017-09-14

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att vara övningsledare och/eller resursperson vid övningsplanering samt genomförande av seminarieövningar på lokal, regional och nationell nivå.

Övningsplaneringsutbildning 2: Planera och genomföra simuleringsövningar med motspel

2017-11-27 - 2017-11-30

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att vara övningsledare och/eller resursperson vid övningsplanering samt vid genomförande av simuleringsövningar med motspel och fältmoment på lokal, regional och nationell nivå.

Räddningstjänst

AAR - After Action Review webbutbildning (NY KURS)

Kursen är nätbaserad och motsvarar cirka fyra timmars egenstudier. Det är önskvärt att dessa studier kompletteras med praktiska övningar i den egna organisationen motsvarande ytterligare fyra timmar.

Varningstekniker

2017-09-26 - 2017-09-27

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och ansvar för varningssystemet och arbetar med drift samt underhåll av varningsanläggningar.

Räddning vid stora tågkrascher - distanskurs (NY KURS)

2017-10-30 - 2017-12-07 (kursen omfattar fyra dagars utbildning och består av en nätbaserad distanskurs samt en dags närträff fördelat på två halvdagar i följd)

Kursen ger dig kompetens för att kunna agera vid räddningsinsats i samband med stora tågkrascher. Du får en god katastrofmedicinsk beredskap och möjlighet att öva och samverka tillsammans med sjukvårds- och räddningstjänstpersonal.

Olycksutredning

Olycksutredning grundkurs, 5 hp.

Olycksutredningsmetodik (kvalificerad), 7,5 hp.

Brandplatsundersökning -kurs för polis och räddningstjänst

Övrigt

Förberedande totalförsvarskurs (NY KURS)

2017-11-06 - 2017-11-10

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som är chef, beslutsfattare eller handläggare med ansvar inom det svenska totalförsvaret vid statliga bevakningsansvariga myndigheter, landsting och storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Juridisk rådgivning vid kris

2017-11-07 - 2017-11-10

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar som jurist vid centrala och regionala myndigheter med särskilt ansvar enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Grundkurs i folkrätt och nationell rätt - för den civila delen för totalförsvaret

2017-12-05 - 2017-12-07

Kursen vänder sig till dig som arbetar som länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare eller jurist vid bevakningsansvariga myndigheter med ansvar och uppgifter för civilt försvar som kräver kunskap om folkrättsliga och nationella regler för höjd beredskap och krig.

Publicerad: 2010-10-06 kl. 15:30 | Senast granskad:2017-07-07 kl. 15:17