Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kursdeltagare

Aktuella kurser

Tipsa om artikeln
Här hittar du de kurser som är aktuella inom olika ämnesområden.

Skydd av samhällsviktig verksamhet

Skydd av samhällsviktig verksamhet

2018-03-20 - 2018-03-21

Kursen vänder sig till dig som arbetar med krisberedskap och samhällsviktig verksamhet inom såväl privat som offentlig sektor.

Samverkan och ledning

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

2018-04-17 - 2018-04-19

Kursen ger dig en introduktion till området samhällsskydd och beredskap. Du får grundläggande kompetens i hur det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt på lokal, regional och nationell nivå.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1

2018-01-29 - 2018-02-16

2018-05-14 - 2018-06-01

Kursen ger dig kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar för att kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar över hela hotskalan. Du får kunskaper som ska bidra till att öka tryggheten och minska sårbarhet och beroende för Sverige, dess befolkning och svenska intressen.    

Arbetssätt vid samhällsstörningar - gemensamma grunder för samverkan och ledning

2018-04-10 - 2018-04-12

Kursen ger dig kunskaper om enhetliga och aktörsgemensamma arbetssätt samt gemensamt språkbruk som kommer att underlätta kontakter mellan olika aktörer och få förståelse för varandras roller.

Informationsdelning och samlade lägesbilder - gemensamma grunder för samverkan och ledning

2018-05-15 - 2018-05-17

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som kan komma att arbeta tillsammans med andra aktörer med informationshantering, samlade lägesbilder och analyser i hanteringen av samhällsstörningar  

Handledarutbildning i Gemensamma grunder för samverkan och ledning (NY KURS)

2017-12-13 - 2017-12-14

2018-03-06 - 2018-03-07

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som är eller kommer att vara handledare eller utbildare inom området Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, som ska genomföra kunskapshöjande aktiviteter såsom utbildningar och workshops för aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Stabsmetodik

2018-01-23 - 2018-01-25

Kursen utvecklar din förmåga att kunna arbeta i en stab inom den egna organisationen vid samhällsstörningar. Du lär dig metoder och verktyg för stabsarbete som du kan dra nytta av i ditt framtida arbete.

Stabschef

2018-01-23 - 2018-01-25

Kursen utvecklar din förmåga att kunna agera som stabschef vid samhällsstörningar. Du lär dig om samverkansmetoder samt får verktyg för att kunna leda en stab som du kan dra nytta av i ditt framtida arbete.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

2018-02-13 - 2018-02-15

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar som Tjänsteman i beredskap (TiB) eller motsvarande inom offentlig sektor, eller kan komma att tjänstgöra i denna funktion eller motsvarande på lokal, regional eller nationell nivå.  

Kommunikation

Kriskommunikation

2018-05-22 - 2018-05-24

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i kommunikationen med andra aktörer, medier och allmänhet vid en kris. Du lär dig mer om hur samordna informationen mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer och lär dig metoder som du kan ha konkret nytta av i ditt dagliga arbete.  

Krisstöd

Ledning av krisstöd (POSOM) för kommunmedborgare

2018-02-06 - 2018-02-08

Kursen vänder sig till dig som ingår i krisstöd/POSOM:s ledningsgrupp i din kommun/stadsdel. Du får kunskaper och verktyg om hur du kan arbeta med att leda krisstödet in din egen kommun/stadsdel.

Räddningstjänst

AAR - Dialogledare

2018-01-30 - 2018-03-30

Kursen bedrivs på distans med en närträff den 15-16 februari   i Stockholm och en nätträff den 30 januari. Kursen omfattar totalt cirka 40 timmar, varav närträffens två dagar är 16 timmar.

Kursen ger dig kunskaper för att kunna verka som dialogledare i AAR-utvärderingar efter händelser. Du lär dig om AAR-metoden och dess syfte, mål och innehåll.

AAR - After Action Review webbutbildning (NY KURS)

Kursen är nätbaserad och motsvarar cirka fyra timmars egenstudier. Det är önskvärt att dessa studier kompletteras med praktiska övningar i den egna organisationen motsvarande ytterligare fyra timmar.

Fartygsbrandsläckning i hamn - distanskurs

2018-01-29 - 2018-02-28

Kursen omfattar fyra veckors distansutbildning, motsvarande totalt tre dagars arbetsinsats av kursdeltagaren, inklusive möten on-line vid inledning och avslutning av kurs, samt en dags närträff på ett fartyg.

Kursen ger dig kompetens att utbilda andra enligt konceptet ”train the trainers” inom ämnet fartygsbrandsläckning i hamn. Du lär dig mer om räddningstjänst på fartyg, samverkan med olika myndigheter samt regelverk och beslutsstöd som du kan ha konkret nytta av i ditt dagliga arbete.

Räddning vid stora tågkrascher - distanskurs

2018-03-20 - 2018-05-03

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar inom räddningstjänst eller inom ambulans- och prehospital sjukvård.  

Rökdykarledning

2018-04-03 - 2018-04-04

Kursen ger dig teoretiska kunskaper som behövs för att kunna leda och genomföra rökdykning på ett så säkert sätt som möjligt, enligt Rök- och kemdykning AFS 2007:7.  

Tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor

2018-04-16 - 2018-04-20

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar som verksam tillsynsförrättare eller tillståndsgivare inom kommun som utövar tillsyn eller utfärdar tillstånd inom området lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Varningstekniker

2018-03-05 - 2018-03-06

Kursen ger dig kunskaper i drift och underhåll av utomhusvarningssystem.

CBRNE

Strålskydd inom kärnenergiberedskapen

2018-03-14 - 2018-03-15

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur praktiskt hantera strålskydd t ex genom att tillämpa "Flaggboken" som ett beslutsstöd.Du får kunskaper i hur hantera systemet för strålskydd, om lagar och regelverk kring joniserande strålning samt om grundläggande strålningsfysik.

Svenska kärnenergiberedskapen

2018-02-13 - 2018-02-15

Kursen ger dig kunskaper för den svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad enligt gällande lagstiftning, samt hur samverkan är tänkt att fungera mellan olika berörda aktörer för att få en gemensam lägesbild. Du får kunskaper om kärntekniska anläggningar, strålskydd, beredskapsorgansation och haverihantering.

Olycksutredning

Olycksutredning grundkurs, 5 hp.

Olycksutredningsmetodik (kvalificerad), 7,5 hp.

Brandplatsundersökning -kurs för polis och räddningstjänst

Övrigt

Kurs för säkerhetsskyddschefer

2018-02-20 - 2018-04-19. Kursen består av obligatoriska närträffar på 3 + 3 dagar och därtill tillkommer självstudier på upp till 40 timmar.

Kursen syftar till att öka din förmåga till ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete i din egen säkerhetsorganisation. Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för säkerhetsskyddschefer eller motsvarande.

Förberedande totalförsvarskurs

2018-04-16 - 2018-04-20

Kursen vänder sig till personer med ansvar inom det svenska totalförsvaret i kommuner, statliga bevakningsansvariga myndigheter och landsting.

Publicerad: 2010-10-06 kl. 15:30 | Senast granskad:2017-11-06 kl. 13:20