Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kursdeltagare

Aktuella kurser

Tipsa om artikeln
Här hittar du de kurser som är aktuella inom olika ämnesområden.

Skydd av samhällsviktig verksamhet

Skydd av samhällsviktig verksamhet

2017-10-17 - 2017-10-18

2018-03-20 - 2018-03-21

Kursen vänder sig till dig som arbetar med krisberedskap och samhällsviktig verksamhet inom såväl privat som offentlig sektor.

Samverkan och ledning

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

2017-12-05 - 2017-12-07

2018-04-17 - 2018-04-19

Kursen ger dig en introduktion till området samhällsskydd och beredskap. Du får grundläggande kompetens i hur det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt på lokal, regional och nationell nivå.

Handledarutbildning i Gemensamma grunder för samverkan och ledning (NY KURS)

2017-12-13 - 2017-12-14

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som är eller kommer att vara handledare eller utbildare inom området Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, som ska genomföra kunskapshöjande aktiviteter såsom utbildningar och workshops för aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Stabsmetodik

2018-01-23 - 2018-01-25

Kursen utvecklar din förmåga att kunna arbeta i en stab inom den egna organisationen vid samhällsstörningar. Du lär dig metoder och verktyg för stabsarbete som du kan dra nytta av i ditt framtida arbete.

Stabschef

2018-01-23 - 2018-01-25

Kursen utvecklar din förmåga att kunna agera som stabschef vid samhällsstörningar. Du lär dig om samverkansmetoder samt får verktyg för att kunna leda en stab som du kan dra nytta av i ditt framtida arbete.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1

2018-01-29 - 2018-02-16

2018-05-14 - 2018-06-01

Kursen ger dig kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar för att kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar över hela hotskalan. Du får kunskaper som ska bidra till att öka tryggheten och minska sårbarhet och beroende för Sverige, dess befolkning och svenska intressen.  

Krisstöd

Ledning av krisstöd (POSOM) för kommunmedborgare

2018-02-06 - 2018-02-08

Kursen vänder sig till dig som ingår i krisstöd/POSOM:s ledningsgrupp i din kommun/stadsdel. Du får kunskaper och verktyg om hur du kan arbeta med att leda krisstödet in din egen kommun/stadsdel.

Övning

Övningsplaneringsutbildning 2: Planera och genomföra simuleringsövningar med motspel

2017-11-20 - 2017-11-23

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att vara övningsledare och/eller resursperson vid övningsplanering samt vid genomförande av simuleringsövningar med motspel och fältmoment på lokal, regional och nationell nivå.

Räddningstjänst

AAR - After Action Review webbutbildning (NY KURS)

Kursen är nätbaserad och motsvarar cirka fyra timmars egenstudier. Det är önskvärt att dessa studier kompletteras med praktiska övningar i den egna organisationen motsvarande ytterligare fyra timmar.

Räddning vid stora tågkrascher - distanskurs (NY KURS)

2017-10-30 - 2017-12-14 (kursen omfattar fyra dagars utbildning och består av en nätbaserad distanskurs samt en dags närträff fördelat på två halvdagar i följd, 13-14 december i Revinge).

Kursen ger dig kompetens för att kunna agera vid räddningsinsats i samband med stora tågkrascher. Du får en god katastrofmedicinsk beredskap och möjlighet att öva och samverka tillsammans med sjukvårds- och räddningstjänstpersonal.

LIA - handledarutbildning

2017-11-01

Välkommen till en kurs speciellt anpassad till dig som ska bli LIA-handledare eller för dig som redan är handledare. Kursen syftar till att ge dig de verktyg som du behöver i din roll som LIA-handledare.

Fartygsbrandsläckning i hamn - distanskurs

2018-01-29 - 2018-02-28

Kursen omfattar fyra veckors distansutbildning, motsvarande totalt tre dagars arbetsinsats av kursdeltagaren, inklusive möten on-line vid inledning och avslutning av kurs, samt en dags närträff på ett fartyg.

Kursen ger dig kompetens att utbilda andra enligt konceptet ”train the trainers” inom ämnet fartygsbrandsläckning i hamn. Du lär dig mer om räddningstjänst på fartyg, samverkan med olika myndigheter samt regelverk och beslutsstöd som du kan ha konkret nytta av i ditt dagliga arbete.

CBRNE

Temaseminarie: sanering för saneringsledare och räddningsledare inom kärnenergiberedskapen

2017-12-05 - 2017-12-06

Seminariet ger dig fördjupad kompetens för att kunna arbeta med den svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad enligt gällande lagstiftning. Du lär dig hur ledning är tänkt att fungera mellan olika berörda aktörer för att få en gemensam lägesbild.

Olycksutredning

Olycksutredning grundkurs, 5 hp.

Olycksutredningsmetodik (kvalificerad), 7,5 hp.

Brandplatsundersökning -kurs för polis och räddningstjänst

Övrigt

Grundkurs i folkrätt och nationell rätt - för den civila delen för totalförsvaret

2017-12-05 - 2017-12-07

Kursen vänder sig till dig som arbetar som länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare eller jurist vid bevakningsansvariga myndigheter med ansvar och uppgifter för civilt försvar som kräver kunskap om folkrättsliga och nationella regler för höjd beredskap och krig.

Rakel - att planera och agera utifrån ett sambandsansvar

2017-12-06 - 2017-12-07

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som är sambandsansvarig för Rakel eller har ett övergripande planeringsansvar för Rakel för intern eller extern samverkan i din organisation.

Kurs för säkerhetsskyddschefer

2018-02-20 - 2018-04-19. Kursen består av obligatoriska närträffar på 3 + 3 dagar och därtill tillkommer självstudier på upp till 40 timmar.

Kursen syftar till att öka din förmåga till ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete i din egen säkerhetsorganisation. Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för säkerhetsskyddschefer eller motsvarande.

Förberedande totalförsvarskurs

2018-04-16 - 2018-04-20

Kursen vänder sig till personer med ansvar inom det svenska totalförsvaret i kommuner, statliga bevakningsansvariga myndigheter och landsting.

 

Publicerad: 2010-10-06 kl. 15:30 | Senast granskad:2017-09-22 kl. 14:39