Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kursdeltagare

Aktuella kurser

Tipsa om artikeln
Här hittar du de kurser som är aktuella inom olika ämnesområden.

Skydd av samhällsviktig verksamhet

Skydd av samhällsviktig verksamhet

2018-03-20 - 2018-03-21

2018-10-09 - 2018-10-10

Kursen vänder sig till dig som arbetar med krisberedskap och samhällsviktig verksamhet inom såväl privat som offentlig sektor.

Samverkan och ledning

Arbetssätt vid samhällsstörningar - gemensamma grunder för samverkan och ledning

2018-10-23 - 2018-10-25

Kursen ger dig kunskaper om enhetliga och aktörsgemensamma arbetssätt samt gemensamt språkbruk som kommer att underlätta kontakter mellan olika aktörer och få förståelse för varandras roller.

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

2018-09-04 - 2018-09-06

2018-12-11 - 2018-12-13

Kursen ger dig en introduktion till området samhällsskydd och beredskap. Du får grundläggande kompetens i hur det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt på lokal, regional och nationell nivå.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1

2018-05-14 - 2018-06-01

Kursen ger dig kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar för att kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar över hela hotskalan. Du får kunskaper som ska bidra till att öka tryggheten och minska sårbarhet och beroende för Sverige, dess befolkning och svenska intressen.    

Informationsdelning och samlade lägesbilder - gemensamma grunder för samverkan och ledning

2018-05-15 - 2018-05-17

2018-11-20 - 2018-11-22

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som kan komma att arbeta tillsammans med andra aktörer med informationshantering, samlade lägesbilder och analyser i hanteringen av samhällsstörningar  

Samverkansseminarium 2018

2018-05-30 - 2018-05-31

Välkommen till ett seminarium för dig som verkar inom krishanteringssystemet på lokal, regional och nationell nivå. Samverkansseminariet anordnas i samarbete med Kunskapsplattform ledning och är ett återkommande arrangemang för att lyfta fram samverkans- och ledningsfrågor.

Stabsmetodik

2018-08-28 - 2018-08-30

2018-12-04 - 2018-12-06

Kursen utvecklar din förmåga att kunna arbeta i en stab inom den egna organisationen vid samhällsstörningar. Du lär dig metoder och verktyg för stabsarbete som du kan dra nytta av i ditt framtida arbete.

Stabschef

2018-08-28 - 2018-08-30

Kursen utvecklar din förmåga att kunna agera som stabschef vid samhällsstörningar. Du lär dig om samverkansmetoder samt får verktyg för att kunna leda en stab som du kan dra nytta av i ditt framtida arbete.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

2018-09-25 - 2018-09-27

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar som Tjänsteman i beredskap (TiB) eller motsvarande inom offentlig sektor, eller kan komma att tjänstgöra i denna funktion eller motsvarande på lokal, regional eller nationell nivå.  

Kommunikation

Kriskommunikation

2018-05-22 - 2018-05-24

2018-11-06 - 2018-11-08

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i kommunikationen med andra aktörer, medier och allmänhet vid en kris. Du lär dig mer om hur samordna informationen mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer och lär dig metoder som du kan ha konkret nytta av i ditt dagliga arbete.  

Räddningstjänst

AAR - After Action Review webbutbildning (NY KURS)

Kursen är nätbaserad och motsvarar cirka fyra timmars egenstudier. Det är önskvärt att dessa studier kompletteras med praktiska övningar i den egna organisationen motsvarande ytterligare fyra timmar.

LIA-handledarutbildning

2018-03-20

Välkommen till en kurs speciellt anpassad till dig som ska bli LIA-handledare eller för dig som redan är handledare. Kursen syftar till att ge dig de verktyg som du behöver i din roll som LIA-handledare.

Rökdykarledning

2018-04-03 - 2018-04-04

Kursen ger dig teoretiska kunskaper som behövs för att kunna leda och genomföra rökdykning på ett så säkert sätt som möjligt, enligt Rök- och kemdykning AFS 2007:7.  

Tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor

2018-04-16 - 2018-04-20

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar som verksam tillsynsförrättare eller tillståndsgivare inom kommun som utövar tillsyn eller utfärdar tillstånd inom området lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Varningstekniker

2018-03-06 - 2018-03-07

Kursen ger dig kunskaper i drift och underhåll av utomhusvarningssystem.

Brand- och räddningsdagarna

2018-08-22 -2018-08-23

Välkommen till en två dagars fortbildning speciellt anpassad för dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst, som heltidsanställd personal eller som räddningstjänstpersonal i beredskap.  

Motorsågshantering inom räddningstjänsten - instruktörsutbildning

2018-09-25 - 2018-09-26

Kursen ger dig kunskaper i att enskilt planera, organisera och genomföra framtagen grundkurs motorsåg vid din egen räddningstjänst. 

CBRNE

Strålskydd inom kärnenergiberedskapen

2018-03-14 - 2018-03-15

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur praktiskt hantera strålskydd t ex genom att tillämpa "Flaggboken" som ett beslutsstöd.Du får kunskaper i hur hantera systemet för strålskydd, om lagar och regelverk kring joniserande strålning samt om grundläggande strålningsfysik.

Temaseminarie - Erfarenheter från kärnkraftsövningar

2018-05-23 - 2018-05-24

Välkommen till ett seminare speciellt anpassat för dig som ingår i den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor. Under seminariet får du ta del av erfarenheter från kärnkraftsövningen KKÖ 2017.

Olycksutredning

Olycksutredning grundkurs, 5 hp.

Olycksutredningsmetodik (kvalificerad), 7,5 hp.

Brandplatsundersökning -kurs för polis och räddningstjänst

Övrigt

Förberedande totalförsvarskurs

2018-04-16 - 2018-04-20

Kursen vänder sig till personer med ansvar inom det svenska totalförsvaret i kommuner, statliga bevakningsansvariga myndigheter och landsting.

Juridisk rådgivning vid kris

2018-11-06 - 2018-11-09

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar som jurist vid centrala och regionala myndigheter med särskilt ansvar enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Grundkurs i folkrätt och nationell rätt - för den civila delen av totalförsvaret

2018-12-04 - 2018-12-06

Kursen vänder sig till dig som arbetar som länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare eller jurist vid bevakningsansvariga myndigheter med ansvar och uppgifter för civilt försvar som kräver kunskap om folkrättsliga och nationella regler för höjd beredskap och krig.

Övning

Övningsplaneringsutbildning 1: Planera och genomföra seminarieövningar

2018-09-10 - 2018-09-13

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att vara övningsledare och/eller resursperson vid övningsplanering samt genomförande av seminarieövningar på lokal, regional och nationell nivå.

Övningsplaneringsutbildning 2: Planera och genomföra simuleringsövningar med motspel

2018-11-13 - 2018-11-16

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att vara övningsledare och/eller resursperson vid övningsplanering samt vid genomförande av simuleringsövningar med motspel och fältmoment på lokal, regional och nationell nivå.

Lokal övningsledare: Att förbereda och leda egen organisations deltagare i samverkansövningar

2018-12-11 - 2018-12-13

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att leda din organisations förberedelser inför och deltagande i en samverkansövning. Du får kunskaper i att utvärdera din organisations deltagande i övningen samt hur förankra och implementera en övning i din organisation.

Publicerad: 2010-10-06 kl. 15:30 | Senast granskad:2018-02-09 kl. 10:07