Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kursdeltagare

Aktuella kurser

Tipsa om artikeln
Här hittar du de kurser som är aktuella inom olika ämnesområden.

Skydd av samhällsviktig verksamhet

Skydd av samhällsviktig verksamhet

2019-03-20 - 2019-03-21

Kursen vänder sig till dig som arbetar med krisberedskap och samhällsviktig verksamhet inom såväl privat som offentlig sektor.

Samverkan och ledning

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

2018-12-11 - 2018-12-13

2019-04-09 - 2019-04-11

Kursen ger dig en introduktion till området samhällsskydd och beredskap. Du får grundläggande kompetens i hur det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt på lokal, regional och nationell nivå.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1

2019-02-04 - 2019-02-22

2019-05-06 - 2019-05-24

Kursen ger dig kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar för att kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar över hela hotskalan. Du får kunskaper som ska bidra till att öka tryggheten och minska sårbarhet och beroende för Sverige, dess befolkning och svenska intressen.  

Informationsdelning och samlade lägesbilder - gemensamma grunder för samverkan och ledning

2018-11-20 - 2018-11-22

2019-05-14 - 2019-05-16

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som kan komma att arbeta tillsammans med andra aktörer med informationshantering, samlade lägesbilder och analyser i hanteringen av samhällsstörningar  

Stabsmetodik

2018-12-04 - 2018-12-06

2019-03-26 - 2019-03-28

Kursen utvecklar din förmåga att kunna arbeta i en stab inom den egna organisationen vid samhällsstörningar. Du lär dig metoder och verktyg för stabsarbete som du kan dra nytta av i ditt framtida arbete.

Stabschef

2019-03-26 - 2019-03-28

Kursen utvecklar din förmåga att kunna agera som stabschef vid samhällsstörningar. Du lär dig om samverkansmetoder samt får verktyg för att kunna leda en stab som du kan dra nytta av i ditt framtida arbete.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

2019-02-12 - 2019-02-14

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar som Tjänsteman i beredskap (TiB) eller motsvarande inom offentlig sektor, eller kan komma att tjänstgöra i denna funktion eller motsvarande på lokal, regional eller nationell nivå.  

Kommunikation

Kriskommunikation

2019-05-14 - 2019-05-16

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i kommunikationen med andra aktörer, medier och allmänhet vid en kris. Du lär dig mer om hur samordna informationen mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer och lär dig metoder som du kan ha konkret nytta av i ditt dagliga arbete.  

Krisstöd

Ledning av krisstöd (POSOM) för kommunmedborgare

2019-02-05 - 2019-02-07

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som ingår i krisstöd/POSOM:s ledningsgrupp i din kommun/stadsdel.

Kursen ger dig kunskaper och verktyg för hur du ska arbeta med att leda krisstödet i den egna kommunen/stadsdelen. Du arbetar med fallbeskrivningar för att tydliggöra hur arbetet ska organiseras.

Räddningstjänst

Handledarutbildning - Grib (Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap)

2018-10-11

2018-10-24

2018-11-06

Välkommen till en utbildning speciellt anpassad för dig som arbetar på räddningstjänsten och ska handleda Grib studeranden under deras praktikperiod (Delkurs B - Praktik i räddningstjänst) på den lokala räddningstjänsten.  

AAR - After Action Review webbutbildning

Kursen är nätbaserad och motsvarar cirka fyra timmars egenstudier. Det är önskvärt att dessa studier kompletteras med praktiska övningar i den egna organisationen motsvarande ytterligare fyra timmar.

AAR - Dialogledare

Kursen ger dig kunskaper för att kunna verka som dialogledare i AAR-utvärderingar efter händelser. Du lär dig om AAR-metoden och dess syfte, mål och innehåll. 

Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är en webbaserad utbildningstjänst som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst. Fortbildningstjänsten erbjuder kurser där du kan uppdatera och utveckla dina kunskaper inom skydd mot olyckor.

LIA-handledarutbildning

2018-11-01

Välkommen till en kurs speciellt anpassad till dig som ska bli LIA-handledare eller för dig som redan är handledare. Kursen syftar till att ge dig de verktyg som du behöver i din roll som LIA-handledare.

Tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

2019-05-06 - 2019-05-10

Kursen ger dig kunskaper och förutsättningar för att kunna planera, genomföra och följa upp kommunens tillsynsverksamhet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt kunna utfärda tillstånd enligt densamma.

CBRNE

Strålningsmätning och sanering inom kärnenergiberedskapen

2019-09-24 - 2019-09-26

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur tillämpa den nationella beredskapsplanen (Nationell beredskapsplan för hantering av en kärnteknisk olycka, MSB, 2015) , strategin för strålningsmätning och saneringsstrategin rörande kärnteknisk olycka. Du får kunskaper i hur hantera systemet för strålskydd, om lagar och reglerverk kring joniserande strålning i förhållande till arbetarskydd.  

Svenska kärnenergiberedskapen

2018-10-30 - 2018-11-01

2019-02-12 - 2019-02-14

2019-10-29 - 2019-10-31

Du får grundläggande kunskaper för den svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad enligt gällande lagstiftning, samt hur samverkan är tänkt att fungera mellan olika berörda aktörer för att få en gemensam lägesbild. Du får kunskaper om kärntekniska anläggningar, strålskydd, beredskapsorgansation och haverihantering.

Temaseminarie - Räddningsledare

2018-11-27 - 2018-11-28

Seminariet ger dig fördjupad kompetens för att kunna arbeta med den svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad enligt gällande lagstiftning. Du lär dig hur ledning är tänkt att fungera mellan olika berörda aktörer för att få en gemensam lägesbild.  

Strålskydd inom kärnenergiberedskapen

2019-03-13 - 2019-03-14

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur praktiskt hantera strålskydd t ex genom att tillämpa "Flaggboken" som ett beslutsstöd.Du får kunskaper i hur hantera systemet för strålskydd, om lagar och regelverk kring joniserande strålning samt om grundläggande strålningsfysik.  

Olycksutredning

Olycksutredning grundkurs, 5 hp.

Olycksutredningsmetodik (kvalificerad), 7,5 hp.

Brandplatsundersökning -kurs för polis och räddningstjänst

Övrigt

Rakel - att planera och agera utifrån ett sambandsansvar

2018-12-04 - 2018-12-05

Kursen ger dig kunskaper i kommunikation i Rakel vad det gäller planering, metoder för samverkan internt och externt, det svenska krisberedskapssystemet samt gemensamma grunder för samverkan och ledning ur ett Rakelperspektiv. Du får också kunskaper i hur din egen organisation kan använda talgruppsmatriser som ett verktyg för kommunikationsplanering för Rakel.  

Övning

Övningsplaneringsutbildning 2: Planera och genomföra simuleringsövningar med motspel

2018-11-13 - 2018-11-16

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att vara övningsledare och/eller resursperson vid övningsplanering samt vid genomförande av simuleringsövningar med motspel och fältmoment på lokal, regional och nationell nivå.  

Lokal övningsledare: Att förbereda och leda egen organisations deltagare i samverkansövningar

2018-12-11 - 2018-12-13

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att leda din organisations förberedelser inför och deltagande i en samverkansövning. Du får kunskaper i att utvärdera din organisations deltagande i övningen samt hur förankra och implementera en övning i din organisation.

Publicerad: 2010-10-06 kl. 15:30 | Senast granskad:2018-09-18 kl. 10:18