Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kursdeltagare

Aktuella kurser

Tipsa om artikeln
Här hittar du de kurser som är aktuella inom olika ämnesområden.

Skydd av samhällsviktig verksamhet

Skydd av samhällsviktig verksamhet

2018-10-09 - 2018-10-10

Kursen vänder sig till dig som arbetar med krisberedskap och samhällsviktig verksamhet inom såväl privat som offentlig sektor.

Samverkan och ledning

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

2018-09-04 - 2018-09-06

2018-12-11 - 2018-12-13

Kursen ger dig en introduktion till området samhällsskydd och beredskap. Du får grundläggande kompetens i hur det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt på lokal, regional och nationell nivå.

Informationsdelning och samlade lägesbilder - gemensamma grunder för samverkan och ledning

2018-11-20 - 2018-11-22

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som kan komma att arbeta tillsammans med andra aktörer med informationshantering, samlade lägesbilder och analyser i hanteringen av samhällsstörningar  

Stabsmetodik

2018-12-04 - 2018-12-06

Kursen utvecklar din förmåga att kunna arbeta i en stab inom den egna organisationen vid samhällsstörningar. Du lär dig metoder och verktyg för stabsarbete som du kan dra nytta av i ditt framtida arbete.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

2018-09-25 - 2018-09-27

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar som Tjänsteman i beredskap (TiB) eller motsvarande inom offentlig sektor, eller kan komma att tjänstgöra i denna funktion eller motsvarande på lokal, regional eller nationell nivå.  

Totalförsvarskurs

2018-11-05 - 2018-11-09

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas kunskap samt skapa engagemang och gemensamma förutsättningar för planeringen av det nya totalförsvaret.

Kommunikation

Kriskommunikation

2018-11-06 - 2018-11-08

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i kommunikationen med andra aktörer, medier och allmänhet vid en kris. Du lär dig mer om hur samordna informationen mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer och lär dig metoder som du kan ha konkret nytta av i ditt dagliga arbete.  

Räddningstjänst

Handledarutbildning - Grib (Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap)

2018-08-28

2018-08-30

2018-10-11

2018-10-24

2018-11-06

Välkommen till en utbildning speciellt anpassad för dig som arbetar på räddningstjänsten och ska handleda Grib studeranden under deras praktikperiod (Delkurs B - Praktik i räddningstjänst) på den lokala räddningstjänsten.  

AAR - After Action Review webbutbildning (NY KURS)

Kursen är nätbaserad och motsvarar cirka fyra timmars egenstudier. Det är önskvärt att dessa studier kompletteras med praktiska övningar i den egna organisationen motsvarande ytterligare fyra timmar.

Brand- och räddningsdagarna

2018-08-22 -2018-08-23

Välkommen till en två dagars fortbildning speciellt anpassad för dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst, som heltidsanställd personal eller som räddningstjänstpersonal i beredskap.  

Motorsågshantering inom räddningstjänsten - instruktörsutbildning

2018-09-25 - 2018-09-26

Kursen ger dig kunskaper i att enskilt planera, organisera och genomföra framtagen grundkurs motorsåg vid din egen räddningstjänst. 

Varningstekniker

2018-10-02 - 2018-10-03

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och ansvar för varningssystemet och arbetar med drift samt underhåll av varningsanläggningar. Kursen ger dig kunskaper i drift och underhåll av utomhusvarningssystem.

CBRNE

Strålningsmätning och sanering inom kärnenergiberedskapen

2018-09-25 - 2018-09-27

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur tillämpa den nationella beredskapsplanen (Nationell beredskapsplan för hantering av en kärnteknisk olycka, MSB, 2015) , strategin för strålningsmätning och saneringsstrategin rörande kärnteknisk olycka. Du får kunskaper i hur hantera systemet för strålskydd, om lagar och reglerverk kring joniserande strålning i förhållande till arbetarskydd.  

Svenska kärnenergiberedskapen

2018-10-30 - 2018-11-01

Du får grundläggande kunskaper för den svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad enligt gällande lagstiftning, samt hur samverkan är tänkt att fungera mellan olika berörda aktörer för att få en gemensam lägesbild. Du får kunskaper om kärntekniska anläggningar, strålskydd, beredskapsorgansation och haverihantering.

Temaseminarie - Räddningsledare

2018-11-27 - 2018-11-28

Seminariet ger dig fördjupad kompetens för att kunna arbeta med den svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad enligt gällande lagstiftning. Du lär dig hur ledning är tänkt att fungera mellan olika berörda aktörer för att få en gemensam lägesbild. 

Olycksutredning

Olycksutredning grundkurs, 5 hp.

Olycksutredningsmetodik (kvalificerad), 7,5 hp.

Brandplatsundersökning -kurs för polis och räddningstjänst

Övrigt

Juridisk rådgivning vid kris

2018-11-06 - 2018-11-09

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar som jurist vid centrala och regionala myndigheter med särskilt ansvar enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Grundkurs i folkrätt och nationell rätt - för den civila delen av totalförsvaret

2018-12-04 - 2018-12-06

Kursen vänder sig till dig som arbetar som länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare eller jurist vid bevakningsansvariga myndigheter med ansvar och uppgifter för civilt försvar som kräver kunskap om folkrättsliga och nationella regler för höjd beredskap och krig.

Rakel - att planera och agera utifrån ett sambandsansvar

2018-12-04 - 2018-12-05

Kursen ger dig kunskaper i kommunikation i Rakel vad det gäller planering, metoder för samverkan internt och externt, det svenska krisberedskapssystemet samt gemensamma grunder för samverkan och ledning ur ett Rakelperspektiv. Du får också kunskaper i hur din egen organisation kan använda talgruppsmatriser som ett verktyg för kommunikationsplanering för Rakel.

Övning

Övningsplaneringsutbildning 1: Planera och genomföra seminarieövningar

2018-09-10 - 2018-09-13

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att vara övningsledare och/eller resursperson vid övningsplanering samt genomförande av seminarieövningar på lokal, regional och nationell nivå.

Övningsplaneringsutbildning 2: Planera och genomföra simuleringsövningar med motspel

2018-11-13 - 2018-11-16

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att vara övningsledare och/eller resursperson vid övningsplanering samt vid genomförande av simuleringsövningar med motspel och fältmoment på lokal, regional och nationell nivå.

Lokal övningsledare: Att förbereda och leda egen organisations deltagare i samverkansövningar

2018-12-11 - 2018-12-13

Kursen ger dig grundläggande kompetens till att leda din organisations förberedelser inför och deltagande i en samverkansövning. Du får kunskaper i att utvärdera din organisations deltagande i övningen samt hur förankra och implementera en övning i din organisation.

Publicerad: 2010-10-06 kl. 15:30 | Senast granskad:2018-06-29 kl. 10:12