Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

2:4-medel för övningsverksamhet

Tipsa om artikeln
För att stärka kunskaps- och förmågeutvecklingen i samhället kommer anslaget under 2016 att finansiera utbildning, övning och träning inom ramen för de prioriteringar som lyfts fram i MSB:s övningsinriktning.

För övning prioriteras - också vid fördelningen av anslaget - i första hand tvärsektoriella övningar på nationell, regional och lokal nivå som bidrar till att stärka de förmågor som fastställts i Övningsinriktningen för tvärsektoriella övningar fr.o.m. 2016 t.o.m. 2019, som är framtagen inom Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS). Dessa förmågor är:

  • Innebörden av det geografiska områdesansvaret på nationell, regional och lokal nivå.
  • Prioritering av resurser (och dess samband med uthållighet inklusive ev. koppling till EU- och internationell nivå).
  • Kommunikation och informationssamordning.
  • Stöd från Försvarsmakten vid kriser och till Försvarsmakten vid militära hot (ingår i övningsinrktningen fr.o.m. 2017).

Myndigheterna kan formulera ytterligare mål och öva andra förmågor inom sina ansvarsområden utöver dem som anges i övningsinriktningen.

Myndigheterna ska även lämna utvärderingsrapporter, beskriva utvecklingsområden och upprätta åtgärdsplaner efter genomförda övningar enligt den metod som MSB utvecklar och tillhandahåller.

I enlighet med övningsinriktningen ska myndigheterna ha fleråriga övningsplaner och därefter varje år uppdatera och förlänga dem med ett år i taget och därigenom skapa en rullande övningsplanering. Medel kan sökas för att utarbeta aktörsgemensamma övningsplaner för flera aktörer inom en samhällssektor eller ett geografiskt ansvarsområde. (Medel kan inte sökas för att utarbeta en egen övningsplan för en enskild myndighet.)

Aktörer som berörs av övningar som anordnas av MSB, t.ex. SAMÖ eller Barents Rescue, ska prioritera deltagande i dessa framför arrangerande av egna övningar inom samma tidsperiod.

Det är möjligt att inkludera utbildning och träning vid ansökan om medel ur anslaget. Med utbildning och träning menas när enskilda individers kunskaper och färdigheter prövas och utvecklas, till skillnad från övning som främst syftar till att pröva och/eller utveckla förmågor hos organisationer. Utbildning ger teoretiska kunskaper och träning ger praktiska färdigheter.

Du kan även läsa mer om 2:4 medel i menyn Produkter, "Stöd och ersättningar".

Publicerad: 2012-06-29 kl. 14:09 | Senast granskad:2016-04-14 kl. 11:05
Kontakt: Övningsenheten ovning@msb.se