Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

En gemensam inriktning för övningar

Tipsa om artikeln
Nu finns en ny övningsinriktning för tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå för perioden 2018-2021. Övningsinriktningen under denna period har ett fortsatt ökat fokus på civilt försvar och höjd beredskap. Erfarenhetshanteringen efter Totalförsvarsövning 2020 blir slutmålet för inriktningsperiodens förmågeuppbyggnad.

Syftet med övningsinriktningen

MSB:s GD beslutar om övningsinriktning för de myndigheter som anges i bilaga till krisberedskapsförordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Övningsinriktningen gäller för tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå samt för övningar inom EU och internationellt, där svenska myndigheter deltar aktivt.

Syftet med övningsinriktningen är att gemensamt utveckla förmågan att hantera olyckor, kriser och krig i samhället genom att lyfta fram övergripande perspektiv, fokuserade områden samt ett urval av konkreta aspekter som myndigheterna ska öva under kommande år.

Fokuserade områden t.o.m. 2021

Övningsinriktningen tar sin utgångspunkt i den nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB) och i ett allriskperspektiv genom följande fokuserade områden som skapar förmåga: samverkan och ledning, resurser, kommunikation samt kompetens.

Prioriterade aspekter att öva

De fokuserade områdena har brutits ner i mer konkreta aspekter. De grundar sig i de förmågebrister som har identifierats i olika ingångsvärden till övningsinriktningen. Nytt i övningsinriktningen för 2018 - 2021 är att aspekterna är prioriterade med utgångspunkt i resultatet av NRFB 2017. Övriga referenser beskrivs i den s.k. underlagsversionen - läs mer i högerspalten.

Utvärdering och erfarenhetshantering

Myndigheterna som omfattas av övningsinriktningen ska lämna in utvärderingsrapporter, utvecklingsområden och åtgärdsplaner till MSB efter genomförda övningar. Detta ska göras i den nationella övningskalendern. Utvärderingsresultaten kommer att utgöra underlag för kommande övningsinriktning, såväl som för kommande NRFB.

Läs mer om erfarenhetshantering vid övningar här.

Här finns den nationella övningskalendern: https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Ovningsverksamheten/Nationell-ovningskalender/

NAFS

Via NAFS, Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar, har aktörerna varit delaktiga i arbetet. Läs mer om NAFS här.
 
 
 

 


Publicerad: 2015-02-18 kl. 08:45 | Senast granskad:2018-02-23 kl. 15:02