Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

En gemensam inriktning för övningar

Tipsa om artikeln
Nu finns en ny övningsinriktning för tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå för perioden 2017-2020. Övningsinriktningen under denna period har ett särskilt fokus på civilt försvar och höjd beredskap, och utgör därigenom ett stöd för en återupptagen totalförsvarsplanering.

Syftet med övningsinriktningen

MSB:s GD beslutar om övningsinriktning för de myndigheter som anges i bilaga till krisberedskapsförordningen (2015:1052). Övningsinriktningen gäller för tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå, och uppdateras årligen.

Syftet med övningsinriktningen är att gemensamt utveckla förmågan att hantera olyckor, kriser och krig genom att lyfta fram övergripande perspektiv, fokuserade områden samt konkreta aspekter som myndigheterna ska öva under kommande år.

Fokuserade områden t.o.m. 2020

Övningsinriktningen för 2017-2020 fokuserar på civilt försvar och höjd beredskap. Den ska utgöra ett stöd i den återupptagna totalförsvarsplaneringen genom att fokusera på områden som skapar förmåga: samverkan, ledning, resurser, kommunikation och kompetens.

Aspekter att öva

De fokuserade områdena har brutits ner i mer konkreta aspekter. De grundar sig i de förmågebrister som har identifierats i olika ingångsvärden till övningsinriktningen. Referenserna beskrivs i den s.k. underlagsversionen - läs mer i högerspalten.

Utvärdering och erfarenhetshantering

Myndigheterna ska lämna in utvärderingsrapporter, utvecklingsområden och åtgärdsplaner till MSB efter genomförda övningar, så att resultaten kan omsättas i kommande övningsinriktningar och i andra analysarbeten som genomförs.

Läs mer om erfarenhetshantering vid övningar här.

NAFS

Via NAFS, Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar, har aktörerna varit delaktiga i arbetet. Läs mer om NAFS här.
 
 
 

 


Publicerad: 2015-02-18 kl. 08:45 | Senast granskad:2017-02-01 kl. 15:28
Kontakt:
Sofie Ivarsson Sofie.Ivarsson@msb.se