Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Frågor och svar - Aurora 17

Tipsa om artikeln
Här finner du frågor och svar om försvarsmaktövningen Aurora 17 och om MSB:s roll i övningen.

Vad är Aurora 17?

Aurora 17 är en övning för det militära försvaret där Försvarsmakten övar alla sina stridskrafter samtidigt. Övningen är nationell och avser att bygga ett starkare försvar och öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Läs mer om övningen Aurora 17 på Försvarsmaktens webbplats   

Vem ansvarar för övningen?

Försvarsmakten leder och har ansvar för övningen.

När genomförs övningen?

Övningen genomförs den 11 - 29 september 2017. Redan under sommaren började utländska förband anlända till Sverige.

Vilka deltar i övningen?

Samtliga Försvarsmaktens stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor från Försvarsmakten, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta samt förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA. Även ett 40-tal svenska myndigheter, däribland MSB, ingår i övningsorganisationen som civila aktörer.

Varför deltar andra myndigheter än Försvarsmakten?

Aurora 17 ska bidra till att bygga ett starkare försvar och öka Sveriges och Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett angrepp mot Sverige. Flera civila organisationer, myndigheter och företag har viktiga funktioner i att stärka försvaret. Genom samverkan och handling stödjer de civila organisationerna försvarsmakten att nå sina tränings- och övningsmål. Till exempel bistår Trafikverket genom att bygga broar, Socialstyrelsen och några landsting stödjer i sjukvårdsmoment etc.

På vilka sätt medverkar MSB i övningen?

MSB medverkar i två olika roller i övningen. Dels ingår MSB i Försvarsmaktens övningsledning och har utformat det så kallade motspelet i samarbete med Försvarsmakten. MSB har dessutom ansvaret att leda motspelet. Motspelet agerar i övningen som om det vore den verkliga civila omvärlden. Motspelet ger Försvarsmakten olika scenarion att hantera, dessa scenarion är bestämda i förväg.

MSB deltar som myndighet i övningens motspel.  Utöver detta är MSB beredd på att hantera verkliga händelser som kan ske i anslutning till övningen.

Det ligger inom MSB:s uppdrag att främja svensk övningsverksamhet. Målet är att aktörerna ska få en god förmåga att begränsa konsekvenser av olyckor och kriser, få en god förmåga att leda och fatta beslut inom eget ansvarsområde samt att samverka med andra.

Läs mer om MSB:s övningsverksamhet   

Rör sig militära fordon i samhället?

Den ökade militära närvaron under övningen kommer att vara påtaglig vilket bland annat kommer att påverka trafiksituationen i berörda områden medan den pågår. Försvarsmakten arbetar för att påverkan för boende i områdena ska bli så liten som möjligt men vill göra allmänheten uppmärksam på att det kan förekomma begränsad framkomlighet under vissa perioder.

Läs mer om detta och vilka de berörda områdena är på Försvarsmaktens webbplats   

Vad gör MSB om en verklig händelse/olycka inträffar i anslutning till övningen?

MSB har beredskap för att allvarliga olyckor, kriser och katastrofer inträffar, både i Sverige och internationellt. MSB:s uppdrag är att bistå och ge stöd till samordning mellan svenska myndigheter i krissituationer och att kunna bistå EU och FN-organisationer.

Under övningsperioden kan verkliga händelser/olyckor inträffa som påverkar samhället, till exempel något av följande;

  • trafikolyckor med tunga fordon och/eller farliga ämnen,
  • framkomlighetsstörningar i trafiken,
  • störningar i kommunikationssystem,
  • demonstrationer, påverkansaktiviteter samt oro hos allmänheten.

Som alltid vid händelser/olyckor i samhället är det olika myndigheter som har ansvar att hantera händelsen, beroende på vad som har inträffat. MSB kan vid behov bistå med experthjälp och förstärkningsresurser inom ett antal områden.

Läs mer om hur MSB arbetar med att hantera olyckor och kriser i samhället

Läs om våra förstärkningsresurser  

Totalförsvar

Totalförsvar består av militär verksamhet (främst Försvarsmakten – militärt försvar) och civil verksamhet (som leds av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer – civilt försvar). Sammantaget är totalförsvaret all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Om Sverige skulle befinna sig i krig är totalförsvaret all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

MSB deltar tillsammans med civila aktörer i försvarsdagen på Gärdet i Stockholm den 24 september med fokus på krisberedskap och civilt försvar. Försvarsmakten visar upp olika svenska förband och system för allmänheten.

Läs mer om MSB:s arbete med totalförsvar och civilt försvar  

Information och källkritik 

Vid stora övningar som denna och vid eventuella händelser med samhällspåverkan är det viktigt att vara källkritisk och värdera den information som sprids. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Läs mer om källkritik   

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. All information som finns på sajten är bekräftad information från myndigheter och övriga ansvariga. Dit kan du vända dig för att få veta mer om vad som sker vid en eventuell skarp händelse/olycka. Innehållet på webbplatsen finns även tillgängligt som mobilapp.

Läs mer på Krisinformation.se 

Publicerad: 2017-09-05 kl. 15:11