Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Mötesplats samhällssäkerhet 24-25 november 2015

Mötesplats samhällssäkerhet är till för dig som arbetar med samhällssäkerhet, beredskap och krishantering. Här möts experter från myndigheter, forskare, entreprenörer och företagare, andra offentliga aktörer, länsstyrelser, kommuner, branschorganisationer och politiska beslutsfattare.

Syftet med Mötesplats samhällssäkerhet är att utbyta kunskap och utveckla samarbetet. Konferensen har ett brett program med ett 30-tal högaktuella seminariepunkter inom olika ämnesområden:

  • Vårt sårbara samhälle
  • Vår osäkra omvärld
  • Hantera krisen i samverkan
  • Kommunalt säkerhetsarbete

Tider för MSB:s seminarier

MSB står som värd för åtta seminarier inom olika ämnesområden:

Tisdag 24 november

11.30-12:30
Nationell strategi för statens informations- och cybersäkerhet
Utredaren Erik Wennerström – till vardags generaldirektör vid Brottsförebyggande rådet – presenterar förslagen i den statliga utredningen "Informations- och cybersäkerhet i Sverige".

 

13.45-14:45
Civilt försvar – från politisk beställning till konkret förmåga
Den säkerhetspolitiska utvecklingen beskrivs som den allvarligaste sedan andra världskriget. Uppmärksamheten kring det militära försvaret är stort, samtidigt som det för sin operativa förmåga är helt beroende av det övriga samhället.

 

13:45-14:45
Robust kommunikation för samhällsviktiga aktörer – kan USA visa vägen?
TJ Kennedy, chef för amerikanska FirstNet, berättar om arbetet med att etablera ett rikstäckande bredbandsnät dedikerat för public safety i USA.

 

15:00-16:30
Flyktingresan – hur bidrar svenska myndigheter i hanteringen?
Den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget påverkar nu hela Europa och inte minst Sverige.

 

Onsdag 25 november

11.15-12.15
När de nationella resurserna inte räcker till – värdlandsstöd
Vid skogsbranden i Västmanland 2014 räckte inte de nationella resurserna till för att släcka branden. Sverige ställdes inför utmaningen att ta emot internationellt stöd.

 

13:30-14:30
Robusta upphandlingar för kommuner och landsting
Hur kan upphandlingar som påverkar samhällsviktiga verksamheter i kommuner och landsting inkludera krisberedskap?

 

13:30-14:30
Gemensamma grunder – från projekt till verklighet
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar innehåller sätt att tänka och sätt att arbeta på som ska öka förmågan att hantera samhällsstörningar.

 

15:00-16:00
Att spela jazz mitt i stormen – nya förutsättningar för kriskommunikation
Jesper Falkheimer beskriver hur förändringar i vår omvärld har lett till nya förutsättningar för kriskommunikation.

 

Vill du möta MSB?

Kom då till MSB:s monter på plats D:12. Där finns representanter från MSB som kan besvara dina frågor om MSB:s verksamhet.

Missa inte MSB:s mikroevents i anslutning till montern!

I anslutning till MSB:s monter (D:08) kommer vi att bjuda på korta mikroevents inom olika ämnesområden:

Tisdag 24 november

10.50 – 11.00
Säkrare och enklare redovisning av RSA (risk- och sårbarhetsanalyser) och CBRNE (information om kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen) med nytt verktyg

11.05 – 11.15
Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel
MSB har tillsammans med aktörer tagit fram metoder och praktiska riktlinjer för hur Rakel ska användas vid samverkan. Dessa har nu uppdaterats med bl.a. erfarenheter från skogsbranden i Västmanland.

13.00 – 17.00
Övningsverkstan
Övning är verklighet och ökar din förmåga – kom och prata systematisk övningsverksamhet med oss.

Onsdag 25 november

10.40 – 10.50
"Klossköping" om översvämning och naturolyckor

MSB ger vägledning till lärare hur man genom legobygget Klossköping på ett lekfullt sätt kan öka sina elevers kunskap om översvämningar.

11.00 – 11.10
Ny rapport om riskerna med resistenta tarmbakterier
"Antibiotika räddar liv. Resistenta bakterier gör att vi håller på att förlora den förmågan". Om ett nytt kunskapsunderlag och en scenarioanalys.

13.00 – 13.10
CenCIP - nytt forskningscentrum om skydd av samhällsviktig verksamhet

Forskningscentret vid Lunds universitet finansieras av MSB - det ska öka kunskap om hur viktiga samhällsfunktioner kan skyddas från störningar, särskilt i dagsläget när beroenden ökar och ansvar för verksamheter delas mellan allt fler aktörer".

13.15 – 13.25
Ransomware, ett växande hot
Antalet datorer som infekterats med Ransomware, som låser eller krypterar filer har ökat markant de senaste månaderna.