Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Helena Lindberg, MSB och Maria Ågren, Naturvårdsverket, hälsar deltagarna välkomna. Foto: Carina Fredström.

Högnivåmöte om ledarskap för processäkerhet

Tipsa om artikeln
Under de senaste åren har ett flertal mycket allvarliga kemikalieolyckor inträffat i så kallade Sevesoverksamheter runt om i världen. För att uppmärksamma denna fråga bjöd MSB, tillsammans med SPBI och IKEM och i samverkan med Naturvårdsverket, in berörda parter till ett möte i Stockholm.

Representanter på högsta nivå inom Sevesoverksamheter samlades en eftermiddag i april där syftet var att uppmärksamma den högsta ledningens ansvar och roll för att säkerställa att verksamheter med inneboende allvarliga risker hanteras på ett säkert sätt. Och att detta kräver riskmedvetenhet och kunskap hos den högsta ledningen.

Viktigt vara riskmedveten och ha bra ledarskap

Dagen inleddes av statssekreterare Carl von der Esch som tryckte på vikten av att vara riskmedveten och av att ha ett bra ledarskap vid en kris.

Generaldirektörerna för MSB, Helena Lindberg, och Naturvårdsverket, Maria Ågren, hälsade därefter välkomna.

Processäkerhet en strategisk fråga

Helena Lindberg talade sedan om allvarliga olyckor som inträffat i världen men framför allt i Sverige under de senaste tio åren och om vikten av att vi aldrig slår oss till ro utan fortsätter arbetet med att minska riskerna för allvarliga olyckor.

Och viktigast av allt, att processäkerhet är en strategisk fråga som alltid bör finnas högt på dagordningen i styrelserum, hos ledande chefer och sedan genomsyra hela organisationen.

Helena Lindberg tryckte också på vikten av en god samverkan mellan det offentliga och det privata men även mellan myndigheter för att kunna samverka på ett sätt som främjar det systematiska säkerhetsmedvetandet.

Maria Ågren gav sedan exempel på hur denna samverkan praktiskt kommer till uttryck i bl.a. den integrerade tillståndsprövningen, miljöbalkens hänsynsregler och verksamheternas egenkontroll.

Ian Travers, Health and Safety Executive, Storbritannien.
Ian Travers från Health and Safety Executive, Storbritannien. Foto: Carina Fredström.

Ian Travers från Health and Safety Executive, Storbritannien, var dagens internationella inbjudna talare. Ian ledde också den internationella expertpanel som har arbetat fram OECD-vägledningen "Ledningsprinciper för processäkerhet" för ledande befattningshavare inom högriskbranscher.

- Alla vet vad ett bord är! Även om bord kan se väldigt olika ut så har konceptet bord samma innebörd för de flesta. Alla tänker då på en plan yta med några ben som man kan lägga saker på.

- När vi sa "Ledarskap för processäkerhet" visste ingen säkert vad det konceptet innebar. Alla hade lite olika bilder. Den vägledning vi nu tagit fram ger oss en gemensam förståelse för konceptet "ledarskap för processäkerhet".

Bristfällig utbildning för industriledare

Ett annat mycket uppskattat föredrag hölls av Nynas AB:s tidigare VD, Staffan Lennström. Han berättade om sin erfarenhet av en industriledares roll för processäkerhet. Han uppmärksammade bland annat att svenska ingenjörer får ingen eller mycket lite utbildning om processäkerhet i sin utbildning.

Staffan Lennström
Nynas AB:s tidigare VD, Staffan Lennström. Foto: Carina Fredström.

Ett mycket viktigt inslag under eftermiddagen stod Richard Oehme, MSB, för då han talade om informations- och cybersäkerhet med fokus på processindustrin. Ett viktigt budskap var att ledningen måste säkra sitt engagemang för säkerheten mot bland annat intrång, i de industriella informations- och styrsystemen.

Richard Oehme, MSB, talar om informations- och cybersäkerhet.
Richard Oehme, MSB. Foto: Carina Fredström.

Ett konkret sätt att komma igång med det arbetet kan vara att utse en lämplig ansvarig för säkerheten inom både styr-it och kontors-it systemen, det vill säga som förmår se till säkerheten i helheten.

Eftermiddagen avslutades med att branschorganisationerna IKEM:s VD Jonas Hagelqvist och SPBI:s VD Ulf Svahn, med stöd av Helena Lindberg berättade om sina tankar om en vidareutbildning inom ledningsprinciper för processäkerhet. Det vill säga de verktyg som är viktiga att använda sig av när man befinner sig i en ledande position, inom områdena Riskmedvetenhet, Information, Kompetens, Handling samt Ledarskap och kultur.

Intresset hos de närvarande var stort och branschorganisationerna kommer därför att arbeta vidare med frågan och en första kurs kan förhoppningsvis komma till stånd redan i höst.

Ian Travers, Health and Safety Executive och Cecilia Nyström, MSB.
Ian Travers samtalar med Cecilia Nyström, MSB. Foto: Carina Fredström.

Program (PDF, nytt fönster)

Välkomsttal Helena Lindberg och Maria Ågren (PDF, nytt fönster)

Leadership in major hazard sectors - Ian Travers (PDF, nytt fönster)

SV Corporate Governance - Ian Travers (PDF, nytt fönster)

Erfarenheter av en industriledares roll för processäkerhet - Staffan Lennström  (PDF, nytt fönster) 

Informations- och cybersäkerhet - med fokus på processindustrin - Richard Oehme (PDF, nytt fönster)

IKEM:s VD Jonas Hagelqvist och SPBI:s VD Ulf Svahn presentattionsunderlag (PDF, nytt fönster)

 

 

Publicerad: 2014-04-29 kl. 15:14
Kontakt:
Carina Fredström Carina.Fredstrom@msb.se