Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Mål

FAQ - vanliga frågor och svar om kommunala handlingsprogram

Tipsa om artikeln
På denna sida publicerar vi vanliga frågor och svar som kommit upp på seminarierna om risk- och sårbarhetsanalyser och kommunala handlingsprogram.

Måste det heta säkerhetsmål eller prestationsmål?

Svar: - De nationella målen i LSO är av riktningsgivande och övergripande karaktär som ska kunna brytas ned, konkretiseras och förtydligas till - för kommunernas del - lokalt anpassade verksamhetsmål.
 
Det är inte nödvändigt att använda sig av begreppen säkerhetsmål (vilken effekt på skyddet eller säkerheten man vill uppnå) och prestationsmål (vilka åtgärder man ska göra för att nå målen). Det viktigaste är att man i målformuleringen uppger vilken effekt eller vilket resultat som eftersträvas och vilka metoder man avser att använda för att uppnå effekt.

Varför tycker MSB att vi bör samordna riskanalysarbetet mellan LEH och LSO när det inte är samma lagstiftning?

Svar: - En bred process och ett samordnat arbete kan bidra till ett större intresse för säkerhetsfrågor än vad mindre enskilda frågor gör. Att samordna flera områden kan också medföra ett större politiskt genomslag. Det är lättare att få ett helhetsperspektiv och risken för dubbelarbete minskar liksom risken för att frågor ”faller mellan stolarna”.

Kommer kraven enligt LSO att på något sätt behandlas i de sakområden för risk- och sårbarhetsanalyser som kommer att läggas ut på webben?

Svar: Vägledning för sakområden har ingen lagstiftning som utgångspunkt utan är mer kopplad till riskbilden inom området.

När det gäller räddningstjänstförbund, bör respektive räddningstjänst ingå i respektive ägarkommuns risk- och sårbarhetsanalys eller bör en gemensam risk- och sårbarhetsanalys genomföras för förbundet? 

Svar: Inte helt enkelt att svara på. Varje primärkommun ska upprätta en risk- och sårbarhetsanalys bl.a. med utgångspunkt i kommunens organisation. Vissa kommuner samarbetar i kommunalförbund vilket samtidigt är en samlad resurs för flera kommuner.
 
Antingen ses räddningstjänstförbundet som en samlad resurs eller så analyseras de delar av förbundet som ligger inom kommunens geografiska område.  LEH vänder sig till primärkommuner och inte till kommunalförbund. 

Kommer MSB att utvärdera vilka konsekvenser den ökade indelningen i räddningstjänstförbund får för det systematiska säkerhetsarbetet enligt LSO?

Svar: Frågeställningen är intressant, dock har MSB inte planerat någon sådan utvärdering för 2011. Frågan är ett bra uppslag för forskning inom området.  

Vad gör MSB när man upptäcker brister i kommunala handlingsprogram?

Svar: I den mån MSB anser att ett kommunalt handlingsprogram innehåller brister kommer dessa att finns dessa med i länsstyrelsens yttrande till kommunen.
Publicerad: 2010-11-26 kl. 15:42
Kontakt:
Jonas Eriksson Jonas.Eriksson@msb.se