Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Uppstartskonferens för Krisberedskapsveckan 2018

Tipsa om artikeln
Dags för årets uppladdning inför Krisberedskapsveckan 2018. Dagen ger både ny kunskap om riskkommunikation och gör dig startklar inför Krisberedskapsveckan i vår.
Datum: 22 mar 2018
Starttid: 09:00
Sluttid: 16:00
Sista anmälningsdag: 28 feb 2018
Ort: Stockholm
Lokal: Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericsons Plan 4 vid Stockholms C
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri. Deltagarna bekostar resa och ev logi.

I år har vi fokus på budskap om hur var och en behöver förbereda sig på kris och krig. Vad säger vi, varför nu och hur svarar vi på frågor?

Vi tar också upp riskkommunikation ur ett historiskt perspektiv från broschyren ”Om kriget kommer” till den broschyr som alla hushåll i Sverige får i anslutning till Krisberedskapsveckan.

Vi går igenom innehållet i broschyren, upplägget av kampanjen och nyheter i kampanjmaterialet.

Det blir även en utblick i Europa och färska resultat från en studie av hur åtta andra länder arbetar med sin riskkommunikation.

Sist men inte minst blir det tillfälle att ställa frågor och dela med sig av erfarenheter och lyckade aktiviteter kopplat till Krisberedskapsveckan 2017.

Moderator Alexandra Johansson, MSB

Målgrupp

Målgruppen för konferensen är beredskapshandläggare, beredskapsansvariga, kommunikatörer, kommunikationschefer i kommun och på länsstyrelser och representanter från frivilligorganisationer som deltar i kampanjarbetet.

Program

08:30 Registreringen öppnar

09:30 – 09:45  Välkomna till uppstart Krisberedskapsveckan 2018

MSB:s nya generaldirektör Dan Eliasson öppnar konferensen

09:45 – 10:15 ”Om kriget kommer” – Beredskapsretorik i en historisk återblick

Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro Universitet

Broschyren ”Om kriget kommer” publicerades fem gånger i olika upplagor mellan 1943 och 1987. Den innehöll dels mycket information om lagar och regler gällande totalförsvaret, dels praktiska upplysningar om larm, skyddsrum, evakuering med mera. Men skrifterna är också retoriska texter i den meningen att avsändaren söker övertyga och påverka befolkningen till att agera ändamålsenligt enligt myndigheternas direktiv och inta rätt, det vill säga patriotisk, hållning i händelse av väpnade angrepp. Hur utformades då detta påbjudande tilltal till allmänheten under de olika årtiondena? Hur sökte man skapa tilltro till budskapen och främja en positiv hållning i försvarsfrågan? Presentationen bygger på både text- och bildmaterial.

10:15 – 10:35: Hur får vi hela Sverige att förbereda sig för kris och krig?

Presentation av den broschyr till 4,7 miljoner hushåll i Sverige som MSB skickar ut i anslutning till Krisberedskapsveckan 2018.

10:35 – 10:55: Paus

10:55 – 11:15 Röster om broschyren till hushållen och vad händer sen?

Diskussion och frågestund

11:15 – 11:35 Krisberedskapsveckan 2018 – presentation av nyheter i kampanjmaterialet

Alexandra Johansson, MSB

11:35 – 12:30 Lunch

12:30 – 13:00 Lika och olika i Europa – kommunikation om risker och hot i åtta EU-länder.

Minna Lundgren, filosofie doktor i sociologi vid Mittuniversitetet Östersund. 

Minna Lundgren presenterar färska resultat på vad som påverkar hur ett land kommunicerar om risker med sina medborgare. Hur går det till när länder skapar sina strategier för att kommunicera nationella hot? Vad betonar länderna i sina kampanjer och vad vill de få medborgarna att göra? Och vem gör jobbet? Presentationen utgår från en studie där forskare har jämfört åtta sinsemellan mycket olika EU-länder.

I studien ingick Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Den gjordes hösten 2017 av forskare från Risk and Crisis Research Centre (RCR) vid Mittuniversitet på uppdrag av MSB.

13:00 – 13:30 Vad är det vi säger - men vad är det människor i själva verket gör? Om hur människor påverkas och går från ord till handling 

Herman Geijer - folkbildare och zombieöverlevnadsexpert

Frågor om vår gemensamma säkerhet är högt upp på mediernas agenda och det offentliga satsar på, både i Krisberedskapsveckan och i broschyren till alla hushåll, att nå privatpersoner med budskap om vikten av att vara förberedd på krisen. Men vad funkar egentligen för att påverka människor till handling? Herman Geijer menar att beredskapsplanering och kommunikation om hot och risker behöver utgå ifrån hur människor faktiskt beter sig vid kriser. Samhället behöver lita mer på människans kraft att samarbeta och lösa problem. Vill vi nå fler än säkerhetsivrarna måste vi våga mer, menar Herman och ger oss konkreta råd och tips

13:30  – 15.00 Rundabordssamtal över en fika

Vi pratar utmaningar med att motivera människor att packa en krislåda – utbyte av erfarenheter och lärdomar från kampanjen 2017

15:00 – 16:00  Avrundning och mingel

 

Följ konferensen på distans

Anmälan till konferens är stängd men du kan följa konferensen på distans via YouTube kl. 9.30-13.30. Ingen anmälan krävs för detta.

Länk till webbsändning av uppstartskonferensen på Youtube


Mer information om Krisberedskapsveckan

Läs mer om Krisberedskapsveckan, 28 maj-3 juni 2018

  

Publicerad: 2017-10-02 kl. 11:44 | Uppdaterad:2018-01-16 kl. 16:49
Kontakt: Krisberedskapsveckan Krisberedskapsveckan@msb.se