Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Program Rakeldagen 2018

Tipsa om artikeln
Årets tema: Är vi redo om krisen kommer?


8.00-9.00 REGISTRERING

 


9.00-09.40 INTRODUKTION

Välkommen till Rakeldagen! (SAL M12, webbsänds)

Moderator: Catarina Rolfsdotter-Jansson
Talare: Dan Eliasson, generaldirektör MSB
Talare:
Minna Nyman, verksamhetschef Rakel och ledningssystem MSB

Årets hedersomnämnande delas ut av Minna Nyman.


09.45-10.30 INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

Hur kan man förbereda sig för det oförutsägbara? (SAL M12, webbsänds)

Robert Karjel, utbildad stridspilot och tidigare överstelöjtnant i Försvarsmakten delar med sig och reflekterar över sina erfarenheter av upplevelser från så vitt skilda händelser som räddningsinsatsen under Estonia, svåra moraliska dilemman vid piratjakten utanför Somalia eller i känsliga förhandlingar på högsta politiska nivå med Pentagon.

10.30-11.00 PAUS MED KAFFE/TE OCH SMÖRGÅS

Möjlighet att besöka utställningen. 


11.00-12.00 PANELDEBATT

Paneldebatt: Sommarens skogsbränder, var vi redo? (SAL M12, webbsänds)

 
Talare:
Jan Wisén, biträdande avdelningschef Avdelningen för utveckling av beredskap MSB, inleder.

I panelen: Johan Szymanski, räddningschef Mora Brandkår, Martin Åkesson, sambandsansvarig Länsstyrelsen Halland, Jakob Wernerman, enhetschef Enheten för insatser MSB, Peter Forslund, sambandsofficer och flygsamordnare Försvarsmakten och Henrik Larsson, enhetschef Enheten för räddningstjänst MSB


12.00-13.00 LUNCH OCH BESÖK I UTSTÄLLNINGEN


13.00-13.40 SEMINARIUM PASS 1

Välj ett av följande tre parallella seminarier.

Hur ska vi samverka under pågående dödligt våld i en publik miljö? (SAL M12, webbsänds)

MSB har tillsammans med ett antal aktörer tagit fram en vägledning om pågående dödligt våld (PDV) i publik miljö. Hur ökar vi vår kunskap om vad en händelse med pågående dödligt våld innebär? Vad kan vi själva göra för att vara bättre förberedda?

Talare: Daniel Hedman, Nationella Operativa Avdelningen Polisen

Kommunicera effektivt med Rakel om krisen eller kriget kommer (SAL M6)

På detta seminarium får du praktiska tips om hur du använder Rakel på ett effektivt sätt om krisen eller kriget kommer. Vi går också igenom en praktisk checklista för användarorganisationer.

Talare: Magnus Bergqvist, systemarkitekt Rakel och ledningssystem MSB

Så utbildar Kriminalvården i Rakel (SAL M8)

Om vikten av att använda Rakel i vardagen om man planerar att använda Rakel i kris. Hör Kriminalvården berätta hur de utbildar och övar med Rakel internt och i samverkan med andra för att kunna vara redo inför en oväntad händelse.

Talare: Stefan Hansson säkerhetsexpert och nationell samordnare för Rakel Kriminalvården

13.50-14.30 SEMINARIUM PASS 2

Välj ett av följande tre parallella seminarier.

Tillsammans för ett starkare Gotland (SAL M12, webbsänds)

Gotlands strategiska läge mitt i Östersjön är både en styrka och en utmaning. Förberedelserna för att bygga upp det nya totalförsvaret har påbörjats i nära samarbete med både lokala, regionala och nationella aktörer. Hur bygger vi upp ett nytt starkt totalförsvar på Gotland och hur säkerställer vi kommunikation med omvärlden i händelse av kris?

Talare: Simon Härenstam, kris- och beredskapshandläggare Länsstyrelsen Gotland, Peter Molin, länsråd Länsstyrelsen Gotland

Nyheter i Rakel: Säkerhet, tillgänglighet, robusthet och projekt (SAL M6)

Vad är nytt i Rakel och Rakelnätet? Förvaltning, utveckling och tjänster i Rakel.

Talare: Josefina Stolt, verksamhetsansvarig tjänster Rakel och ledningssystem MSB och Carl-Fredrik Östman, verksamhetsansvarig infrastruktur Rakel och ledningssystem MSB

Kommunicera säkert med SGSI (Swedish Government Secure Intranet) (SAL M8)

Är ni redo? På detta seminarium får du veta vad SGSI är och hur den ger en säker kommunikation mellan myndigheter inom Sverige men även till myndigheter i Europa. Perspektivet är informationssäkerhet, robusthet samt tillgänglighet.

Talare: Kirsi Ahonen och Kurt Andersson, kundansvariga SGSI MSB


14.30-15.10 EFTERMIDDAGSPAUS MED FIKA OCH MINGEL

 


15.10-15.50 SEMINARIUM PASS 3

Välj ett av följande tre parallella seminarier.

Rakel kompletteras med mobila datatjänster för myndigheter (SAL M12, webbsänds)

MSB och Trafikverket har inlett ett samarbete kring en MVNO-lösning som ska komplettera Rakel med mobila datatjänster och möjliggöra användarorganisationernas fortsatta arbete med digitalisering och den mobila arbetsplatsen.

Talare: Stig Ekestorm, senior projektledare Trafikverket IKT och Evert Enblom, tjänstestrateg Rakel och ledningssystem MSB  

Bra att veta när man sambandsplanerar (SAL M6)

Hur sambandsplanerar vi för att det ska fungera vid en stor händelse? Hur använder vi Rakel på ett effektivt sätt? I detta seminarium får du veta mer om bland annat utmaningar i sambandsplanering, kapacitet och vikten av att säkerställa gemensamma talgrupper med andra samverkansparter.

Talare: Tomas Lyckeborg, verksamhetsansvarig användarstöd Rakel och ledningssystem MSB

WIS (webbaserat informationssystem) blir mer robust och säkert (SAL M8)  

En ny driftmiljö för WIS driftsätts med ny hårdvarupark, ökad redundans och möjlighet till högre säkerhetsnivå på informationsutbytet. Konkret innebär detta förutom bättre prestanda och driftsäkerhet exempelvis möjligheter att köra WIS över SGSI samt att dela lägesrapporter som är hemlig/restricted via WIS. I seminariet beskrivs målbilden samt vägen dit.

Talare: Sara Olsson och Fredrik Rask, systemarkitekter för WIS MSB


16.00-16.40 SEMINARIUM PASS 4

Välj ett av följande tre parallella seminarier.

Säkra elektroniska kommunikationer för ett modernt totalförsvar (SAL M12, webbsänds)  

På detta seminarium får du veta vilka säkra kommunikationsvägar och verktyg som kan användas om krisen eller kriget kommer. Hur får vi en robust och säker kommunikation för ett civilt försvar? Och hur får vi en ökad medvetenhet om risker, säkerhet och sekretess i Rakel? Vilka är de vanligaste fallgroparna?

Talare: Philip Schwab, säkerhetsansvarig Rakel och ledningssystem MSB

Rekommendationer för ljudnivåer i Rakel (SAL M6)

Några användarorganisationer har vid tillfällen rapporterat in att de upplevt en obalans i ljudnivån i Rakel vid samverkan. En del anrop hörs svagt, andra högt, beroende på vilken organisation man samverkar med. För att komma till rätta med denna obalans har MSB tagit fram en rekommendation för ljudnivåer i Rakel och ett förslag på ett mätförfarande för tester av egen utrustning. Detta seminarium tar bland annat upp varför det är så viktigt att tänka på att följa Tetra-standard och att vara medveten om hur man kommunicerar och hur man använder sin utrustning.

Talare: Emil Granström, verksamhetsansvarig för drift Rakel och ledningssystem MSB

ISI – gränslös kommunikation (SAL M8)

Sverige och Norge har kopplat ihop sina Tetranät (Rakel och Nödnett) som nu möjliggör kommunikation mellan samhällsviktiga aktörer vid gränsöverskridande händelser. Nu pågår ett projekt mellan Sverige och Finland för sammankoppling mellan finska Virve och Rakel. I seminariet får du höra ambulanssjukvårdens erfarenheter av införandet och ta del av goda exempel på användande av gränsöverskridande talgrupper vid samverkan mellan Norge och Sverige. Du kommer även få kunskap om gränsöverskridande samverkan i Haparanda-området och vilka möjligheter och utmaningar som följer med sammankoppling mellan Rakel och Virve.

Talare: Mikael Rova, Polisen Haparanda, Johan Petersson, Ambulansen Bohus Norr, Anita Galin, projektledare ISI MSB


16.45-17.00 AVSLUTNING

 

Program (pdf)

Rakeldagen 2018

Publicerad: 2018-08-28 kl. 11:16 | Senast granskad:2018-09-20 kl. 11:04