Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Foto på MSB stab - man som pratar i telefon

Regeringsuppdrag om säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar

Tipsa om artikeln
I december 2015 fick MSB av regeringen "Uppdrag om säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar".

Uppdraget innebar att i samråd med Polismyndigheten och Försvarsmakten beskriva de behov och krav aktörerna har på pålitlig kommunikation för att kunna fullgöra sina uppdrag. Post- och telestyrelsen (PTS) fick samtidigt i uppdrag att redovisa tänkbara lösningar för aktörernas kommunikation.

MSB skulle även i samråd med Polismyndigheten, Försvarsmakten och PTS bedöma drifts- och investeringskostnader samt en tidplan för skarp drift av olika alternativ.

MSB:s svar på regeringsuppdrag den 18 mars 2016: "En gemensam kommunikationslösning för samhället - Redovisning av regeringsuppdrag om säker och tillgänglig, mobil, ip-baserad kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet hälsa samt försvar"

Frågor och svar om MSB:s förslag till regeringen om ett mobilt bredbandsnät för samhällsviktig verksamhet – en gemensam kommunikationslösning för samhället

 Regeringsbeslut den 17 december 2015

Av MSB:s redovisning framgår att aktörernas behov av säker, tillgänglig, robust och skyddad mobil ip-baserad kommunikation är stort och omedelbart. Förändringar i världsläget samt förändrade mönster i hotbilden såsom cyberattacker, sabotage och terrorism innebär att samhällets samlade resurser behöver användas effektivt för att ytterst värna svensk demokrati och suveränitet.

Det finns ingen lösning idag som lever upp till aktörernas krav på mobila ip-baserade kommunikationstjänster. Det är MSB:s uppfattning att Sveriges förmåga att hantera olika slags kriser inte ska kunna påverkas av kommersiella eller utländska ägarintressen. MSB anser därför att kommunikationslösningen för samhällsviktig verksamhet behöver kontrolleras av det offentliga.

– Aktörer som ansvarar för samhällsviktig verksamhet måste ha en kommunikationslösning som fungerar när den behövs, alltid och överallt, säger Minna Nyman, verksamhetschef på MSB. De behöver framtidssäkra lösningar för att kunna fullgöra sina uppdrag att rädda liv och vidmakthålla ett tryggt och fungerande samhälle.

En gemensam lösning

MSB förordar en gemensam kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar. Ett dedikerat rikstäckande radionät ägt av staten är det lösningsalternativ som bäst lever upp till aktörernas krav och behov.

Kostnader och tidplan

Investeringskostnaden för ett dedikerat rikstäckande radionät beräknas till drygt sex miljarder. Driftskostnaderna beräknas till drygt fem miljarder kronor över en tioårsperiod.

En utbyggnad av ett dedikerat radionät beräknas ta 3,5 till 4,5 år från det att upphandling och finansering är klart. MSB föreslår att kommunikationslösningen realiseras stegvis.

Frekvenser i 700 MHz-bandet är en förutsättning

Förutsättningen för att en snabb utbyggnad och en kostnadseffektiv lösning är att 2 x 10 MHz i MFCN-delarna i frekvensbandet 700 MHz tilldelas samhällsviktig verksamhet.

Den kommunikationslösning som MSB föreslår påverkar och påverkas av flera andra pågående utredningar samt planeringen för totalförsvaret.

Bakgrund till beslut

Behovet av utvecklade kommunikationstjänster för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar är stort och ökar. För att myndigheterna ska kunna utföra sina uppdrag är säkra system för såväl talkommunikation som mobila bredbandslösningar avgörande.

Nuvarande datakapacitet i det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel räcker inte till för att tillgodose användarnas krav på datakommunikation.

MSB har i uppdrag att förvalta och utveckla Rakelsystemet och att se till att stödsystem för räddningstjänst och krishantering utvecklas och tillhandahålls.

Publicerad: 2016-02-05 kl. 15:42
Kontakt:
Kristina Bram Kristina.Bram@msb.se