Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Foto på väg i soluppgång

Utveckling av framtidens kommunikationstjänster för samhällsviktig verksamhet

Tipsa om artikeln
Den säkerhetspolitiska utvecklingen, förändrade arbetssätt och den tekniska utvecklingen ställer höga krav på kommunikationstjänster för de aktörer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa eller försvar. Säkra och skyddade kommunikationstjänster är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering.

MSB arbetar tillsammans med aktörerna för en kommunikationslösning som ska komplettera och så småningom ersätta det nationella kommunikationssystem som används idag, Rakel.

Den nya kommunikationslösningen ska bland annat tillföra ökad datakapacitet och göra det möjligt att skicka större mängder data, bilder och filmer. Lösningen måste uppfylla höga krav på offentlig kontroll, informationssäkerhet, robusthet, skydd och tillgänglighet. 

Följ arbetet med en gemensam säker kommunikationslösning

Den 1 mars 2018

MSB och Trafikverket lämnade den 1 mars sin slutredovisning av kostnader, tidsplan och ansvarsfördelning för en ny säker, gemensam kommunikationslösning till regeringen.     

Den 12 januari 2018

Trafikverket och MSB redovisar den 12 januari kostnader och tidplan för en säker, gemensam kommunikationslösning med Trafikverket som huvudman.

Den 13 december 2017

MSB och Trafikverket får regeringsuppdrag att närmare redovisa kostnader och tidplan samt en alternativ ansvarsfördelning än den som redovisades i tilläggsuppdraget den 23 maj. 

Den 8 juni 2017

MSB redovisar regeringsuppdrag om användarkrets och användning av kommunikationslösningen.

Den 23 maj 2017

Utredare Gunnar Holmgren redovisar tilläggsuppdrag om vem som skulle kunna ansvara för att bygga och förvalta kommunikationslösningen samt hur befintlig statlig infrastruktur skulle användas som en del av lösningen.

Den 8 mars 2017

Regeringskansliets utredare Gunnar Holmgren redovisar ”Kommunikation för vår gemensamma säkerhet” (Ds 2017:7) som behandlar hur en gemensam kommunikationslösning skulle kunna utformas.

Den 18 mars 2016

MSB redovisar ett regeringsuppdrag om vilka behov och krav aktörerna har för utvecklad säker kommunikation, tänkbara lösningar samt kostnader och tidplan för olika alternativ.

Mer om Rakelsystemet och aktörerna

MSB driftar, förvaltar och utvecklar Rakelsystemet som bygger på Tetrateknik och som uppfyller extremt höga krav på till exempel täckning och säkerhet. Det används framförallt för talkommunikation och för att sända och ta emot mindre datamängder.

De aktörer som idag använder Rakel är aktörer med ansvar för allmän ordning, säkerhet, hälsa eller försvar. Det är ett trettiotal centrala myndigheter som till exempel Polisen, Försvarsmakten, Kriminalvården, Tullverket och Trafikverket. Det används även av länsstyrelser, kommuner, landsting och energibolag för bland annat krishantering och för funktioner med viktiga uppgifter vid samhällsstörningar.

Läs mer om aktörer inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa och om Rakelsystemet.  

Film om behovet av en ny kommunikationslösning

En väl fungerande kommunikation, utan avbrott eller problem med täckning, är avgörande för att samhällsviktiga aktörer ska kunna klara sitt uppdrag och rädda liv.

Se en kort introduktionsfilm med en övergripande beskrivning av behovet av en ny kommunikationslösning för de aktörer som idag använder Rakelsystemet.

 

Publicerad: 2015-04-01 kl. 14:24 | Senast granskad:2018-03-09 kl. 11:27
Kontakt:
Jonas Karlsson Jonas.Karlsson@msb.se