Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Foto på väg i soluppgång

Utveckling av framtidens kommunikationstjänster för samhällsviktig verksamhet

Tipsa om artikeln
MSB arbetar med olika uppdrag som syftar till att aktörer inom samhällsviktig verksamhet har tillgång till kommunikationstjänster med höga krav på säkerhet, tillgänglighet, robusthet och kapacitet. Säkra och skyddade kommunikationstjänster är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering.

Den 8 juni 2017 överlämnade MSB till regeringen ett uppdrag om hur en framtida kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar skulle kunna utvecklas. Uppdraget fokuserade på användarkrets och användning av kommunikationslösningen.

Redovisning av regeringsuppdrag: Användarkrets och användning av en utvecklad säker kommunikationslösning

Bakgrund om en gemensam säker kommunikationslösning

Den 8 mars 2017 redovisades Regeringskansliets utredning ”Kommunikation för vår gemensamma säkerhet” (Ds 2017:7). Den behandlade hur en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar skulle utformas.

Kommunikationslösningen ska enligt utredningen komplettera, och så småningom ersätta, Rakelsystemet som är det säkra och robusta kommunikationssystem som idag används av dessa aktörer. Den nya kommunikationslösningen tillför bland annat ökad datakapacitet, för att möjliggöra för aktörer med höga krav på säkerhet och robusthet kunna sända och ta emot till exempel ökade datamängder i filmer och bilder och få tillgång till databaser.

I ett tilläggsuppdrag redovisade utredaren den 23 maj förslag om vem som skulle ansvara för att bygga och förvalta kommunikationslösningen samt hur befintlig statlig infrastruktur skulle användas som en del av lösningen. I det förslaget framgår bland annat att MSB ska samordna aktörernas behov och tillsyna kommunikationslösningen, att Teracom ska etablera, driva och förvalta lösningen, samt att Trafikverket och Affärsverket svenska kraftnät med flera ska bistå med infrastruktur till lösningen.

MSB:s arbete med säker kommunikation

MSB driftar, förvaltar och utvecklar Rakelsystemet som bygger på Tetrateknik och som uppfyller extremt höga krav på till exempel täckning och säkerhet. Det används framförallt för talkommunikation och för att sända och ta emot mindre datamängder.

Den 18 mars 2016 redovisade MSB i ett regeringsuppdrag vilka behov och krav aktörerna har för utvecklad säker kommunikation, tänkbara lösningar samt kostnader och tidplan för olika alternativ.

Publicerad: 2015-04-01 kl. 14:24 | Senast granskad:2017-06-09 kl. 13:17
Kontakt:
Kristina Bram Kristina.Bram@msb.se