Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ersättning vid utflöde av olja och andra skadliga ämnen

Tipsa om artikeln
Om en kommun har haft kostnader för räddningstjänst eller sanering vid utflöde av olja eller andra skadliga ämnen har kommunen rätt till ersättning från staten.
Ersättning för räddningstjänst vid utflöde av olja eller andra skadliga ämnen lämnas för den del av kostnaden som överstiger hälften av prisbasbeloppet för det år då kostnaden uppstod. Detsamma gäller för sanering vid utflöde av olja. (7 kap. 1 § förordning (2003:778) om skydd mot olyckor)

Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. Läs om prisbasbelopp på SCB:s webbplats.

Ersättning utgår dock endast om oljan drivit iland från statligt ansvarsområde med vissa tillägg. Staten återsöker sedan pengarna hos den som orsakat skadan eller från oljeskadefonden.
 
Det finns mer att läsa om ersättning i den kommunala oljeskyddspärmen Oljan är lös - Juridiska grunder (2006) under flik 7.

Ansökan om ersättning 

Kommunen ersätts endast för de faktiska kostnader som uppstått i samband med räddningstjänst och/eller sanering. Detta finns beskrivet i allmänna råd SRVFS 2004:11.

 

Ansökan görs till MSB och bör innehålla:

  • Underskrivet följebrev (lagrum, kostnader, hänvisning till bilagor)

Samt bilagor i form av:

  • Ekonomisk sammanställning (personalkostnader, transportkostnader, materielkostnader, maskinkostnader, övriga kostnader).
  • Verifikationer till kostnaderna
  • Dagrapporter (se mallen nedan)
  • Dagboksanteckningar
  • Minnesanteckningar
  • Beslutslogg
  • Övrigt

Mall för dagrapport (PDF,nytt fönster)

Andra möjligheter till ersättning

Vid ett oljepåslag får samhället en rad kostnader som statens ersättning inte täcker. Näringar som turism och fiske kan drabbas hårt. Likaså kan kostnader för exempelvis miljöuppföljning, rehabilitering av fåglar, restaurering av förstörda ekosystem eller informationskampanjer uppstå.
 
För dessa utgifter finns det möjlighet att söka ersättning direkt hos den som orsakat skadan eller från oljeskadefonden om utsläppet kommit från ett tankfartyg med beständig olja hemmahörande i land inom fondkonventionen.
 
Alla (privatpersoner, företag, organisationer, myndigheter) kan söka ersättning på detta sätt. Att driva dessa ärenden kräver tid och erfarenhet inom området. MSB kan inte driva andra frågor än för faktiska saneringskostnader.
 
Vid ett stort oljeutsläpp kommer med största sannolikhet försäkringsbolag och oljeskadefond att finnas på plats i det drabbade området.
Publicerad: 2009-11-06 kl. 14:19 | Senast granskad:2018-11-30 kl. 14:56
Kontakt: MSB:s rättssekretariat rattssekretariatet@msb.se