Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ersättning för räddningstjänst

Tipsa om artikeln
Syftet med kommunens rätt till ersättning för räddningstjänstkostnader är att skydda kommunen från sådana kostnader som kan bli följden av stora och långvariga räddningsinsatser. En slags "försäkring" för att en insats inte ska komma att påverka en enskild kommuns ekonomi.

Ersättning

7 kap, 3 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Självrisken beräknas enligt grunder som regeringen fastställer.

Självrisk

7 kap, 2 § Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Självrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlaget som står till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit.

Om vad som avses med räddningstjänst

1 kap, 2 §, 1 st Lag om skydd mot olyckor

Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön.

1 kap, 2 § 3 st Lag om skydd mot olyckor

Staten eller kommunen skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.
 

Om syftet med ersättningen

Syftet med kommunens rätt till ersättning för räddningstjänstkostnader är att skydda kommunen från sådana kostnader som kan bli följden av stora och långvariga räddningsinsatser och som därmed i stor utsträckning kan komma att påverka en enskild kommuns ekonomi. Man kan säga att syftet är en slags "försäkring" för kommunen mot sådana kostnader som orsakats av den egentliga räddningsinsatsen.
 
Det är dock viktigt att i detta sammanhang påpeka att ersättningen inte utgör någon egendomsförsäkring för till exempel skog eller byggnader som förstörts vid en brand.
 
Det är också viktigt att framhålla att ersättningen avser att täcka kostnader för den egentliga räddningsinsatsen enligt vad som redovisas i 1 kap, 2 § lag om skydd mot olyckor.
 
Publicerad: 2009-11-06 kl. 14:18 | Senast granskad:2018-08-04 kl. 11:22
Kontakt: MSB:s rättssekretariat rattssekretariatet@msb.se