Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Rakels användarorganisationer

Rakel används av cirka 550 organisationer - myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner och energibolag. De största användarna är Polisen, Försvarsmakten, Västtrafik, Kriminalvården och Tullverket. Här kan du ta del av erfarenheter från olika organisationer som har infört Rakel i sin verksamhet.

Statliga myndigheter

Rakel används för verksamhetskritisk kommunikation inom ett trettiotal centrala myndigheter som till exempel Polismyndigheten, Kustbevakningen, Försvarsmakten och Kriminalvården.

Länsstyrelser

Samtliga länsstyrelser är anslutna till och har Rakel på sina ledningsplatser. Länsstyrelserna har ett särskilt uppdrag att bistå med stöd, information och samordning för att främja anslutning till Rakelsystemet i länen.

Regioner

Samtliga regioner är anslutna till Rakel, främst inom ambulanssjukvården. Många andra verksamheter inom regionerna börjar se hur Rakel kan användas, till exempel för katastrofmedicinsk beredskap, ledning av krisorganisation och på olika funktioner på akutsjukhusen.

Kommuner

Rakel används idag i cirka 380 kommunala organisationer, främst inom räddningstjänsten, men även inom krisledning, social och teknisk förvaltning. Här kan du läsa exempel på hur Rakel används och införts i olika kommuner.

Energibolag

Energibolag med ansvar för produktion och distribution av el, värme, gas och kyla kan ansluta sig till Rakel eftersom de har ett så kallat sektorsansvar i Sveriges krishanteringssystem, ett utpekat ansvar vid en kris.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken har en viktig uppgift inom landstingens och regionens beredskapsplanering och krishantering för transporter. En anslutning till Rakel kan bidra till en god krisberedskap, säkerhet och trygghet för personal och effektiv kommunikation vid vardagsanvändning inom länstrafiken.

Farlig verksamhet

Den som äger eller utövar farlig verksamhet på en anläggning och som länsstyrelserna beslutat är farlig verksamhet enligt av Lagen om skydd mot olyckor (2 kap.4 § LSO) får använda Rakel för att tillgodose verksamhet inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Frivilligorganisationer

Både frivilligorganisationer med samhällsviktig verksamhet som till exempel Sjöräddningssällskapet och frivilliga försvarsorganisationer som omnämns i bilagan till förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet kan anslutas till Rakel efter särskilt ställningstagande.

Till Rakel - start

MSB Rakel logotyp

 
   
Prenumerera på Nytt från Rakel

Prenumerera på Rakels nyhetsbrev

 
 
Läs fler nyheter från Rakel

Läs fler nyheter från Rakel

 
 
Rakels kalender

Rakels kalender