Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Internationellt samarbete - Rakel

Tipsa om artikeln
Rakelsystemet bygger på en internationell teknisk standard som kallas Tetra och som används av många andra länder i Europa och övriga världen. MSB deltar i flera olika forum för att diskutera utveckling och samarbete över gränserna.
 

Inter System Interoperability for Tetra-Tetropol Networks (ISITEP)

ISITEP är ett treårigt europeiskt samarbetsprojekt för att stimulera ledning och samverkan mellan europeiska aktörer som arbetar med skydd och säkerhet.

Nor-Swe Inter System Interface (ISI)

Nor-Swe ISI-Project är ett samarbete mellan Sverige och Norge. Syftet är att säkra en effektiv och användarvänlig kommunikation mellan samhällsviktiga aktörer i de båda länderna och mellan Rakel och Nödnett.

Nor-Swe ISI-Project

Europeiska telestandardiseringsinstitutet, ETSI

ETSI är en samarbetsorganisation mellan telemyndigheter, nätoperatörer, tillverkare, tjänstetillhandahållare och användare i Europa. Här utvecklas de tekniska specifikationerna som ska gälla för Tetrasystem.

TETRA Association

TETRA Association är ett forum för samarbete mellan användare, tillverkare och andra intressenter i frågor som rör Tetrasystemen. Här förs bland annat diskussioner om de viktigaste funktionerna på en mer övergripande nivå.
TETRA Association

Sverige har utfört ett pilotprojekt tillsammans med Tyskland för att undersöka hur man kan få till stånd Tetrakommunikation mellan länderna. Projektet genomfördes av MSB, den tyska operatören BDBOS. Projektet avslutades 2011.

Kommunikation över gränserna idag

I väntan på realiserande av en Inter System Interface (ISI)-standard har vissa speciallösningar utvecklats för att hantera kommunikationsbehov mellan Rakel och andra Tetrasystem. Dessa kommunikationslösningar gör det möjligt att ha gruppsamtal på speciella talgrupper mellan radioabonnenter i Rakel och danska Sine, norska Nødnett och finska Virve.

Internationell samverkan i Direktmod (DMO)

För att säkra möjligheten till internationell samverkan i Rakel över direktmod (DMO) slöts det 2011 ett avtal mellan Sverige, Norge, Finland och Danmark om hur samverkan ska gå till. Vid DMO fungerar Rakelmobilen som en Walkie Talkie och man kommunicerar direkt med varandra utan kontakt med Rakels infrastruktur.
 
Publicerad: 2009-10-30 kl. 13:11 | Senast granskad:2014-03-27 kl. 14:06
Kontakt:
Jonas Karlsson Jonas.Karlsson@msb.se

Till Rakel - start

MSB Rakel logotyp

 
   
Prenumerera på Nytt från Rakel

Prenumerera på Rakels nyhetsbrev

 
 
Läs fler nyheter från Rakel

Läs fler nyheter från Rakel

 
 
Rakels kalender

Rakels kalender