Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vilka kan ansluta till Rakel?

Tipsa om artikeln
Grundkravet för att ansluta till Rakel är att organisationen tillhör den behöriga användarkrets som finns angiven 20 a § förordningen om elektronisk kommunikation (FEK).
Kontakt

VIll din organisation ansluta till Rakel?

Kontakta en kundansvarig

 

Aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet

De organisationer som får ansluta sig till Rakel är de aktörer som har ansvar för samhällsviktig verksamhet och som står utpekade i 20 a § FEK. Radioanvändningen ska vara sådan som behövs för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Gemensamt för dessa aktörer är att de samhällsviktiga uppgifterna är reglerade i en författning och därmed tydligt går att urskilja från annan verksamhet.
 

Exempel på sådana författningar är:

 

 

 

Närmare bestämmelser om vilka organisationer som kan bli kunder i Rakel samt vilken verksamhet inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa som avses finns i FEK:

Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation (20 a §)

Lagtext från 1 april 2016

20 a §  Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som behövs för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och som bedrivs av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Tullverket. 

Undantag gäller även för radioanvändning om den behövs för att tillgodose sådan verksamhet som avser allmän ordning, säkerhet eller hälsa som bedrivs av

1. regeringen med Regeringskansliet samt de myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap när det gäller fredstida krishantering,

 2. kommun eller landsting enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,

 3. kommun, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket eller länsstyrelse när det gäller räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

 4. den som äger eller utövar farlig verksamhet på en anläggning och som enligt beslut av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljön,

 5. Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller rådgivning enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,

 6. kommun eller landsting när det gäller akutsjukvård och katastrofmedicinsk beredskap enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

 7. alarmeringsföretag i verksamhet där myndigheter bistås med stöd av lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,

 8. koncessionshavare och elleverantörer enligt ellagen (1997:857) när det gäller verksamhet som är av omedelbar betydelse för att upprätthålla elöverföringen, och

 9. den som enligt radio- och tv-lagen (2010:696) eller tillståndsvillkor som meddelats med stöd av den lagen är skyldig att kostnadsfritt sända varningsmeddelande eller meddelanden som är av vikt för allmänheten, om en myndighet begär det. Förordning (2015:1059).

Mer information

Publicerad: 2011-01-05 kl. 10:16 | Senast granskad:2016-05-18 kl. 17:23
Kontakt:
Håkan Brood Hakan.Brood@msb.se

Till Rakel - start

MSB Rakel logotyp

 
   
Prenumerera på Nytt från Rakel

Prenumerera på Rakels nyhetsbrev

 
 
Läs fler nyheter från Rakel

Läs fler nyheter från Rakel

 
 
Rakels kalender

Rakels kalender