Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Öppna data

Tipsa om artikeln
MSB är en organisation som ofta arbetar genom att sprida kunskap till andra. I vår verksamhet hanterar vi stora mängder information och en del av den har vi valt att publicera så att andra kan vidareutnyttja den.

Vad är öppna data?

Öppna data är digital information som är tillgänglig för alla utan krav på betalning och inskränkningar av olika slag, som upphovsrätt, patent, krav på licenser eller registrering. Vem som helst får fritt använda, återanvända eller distribuera öppna data. Den största motprestation som kan krävas är att källan anges eller att data delas på samma sätt.

Statliga myndigheten VINNOVA har börjat utveckla en teknisk plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande, http://oppnadata.se. På den här sidan har vi samlat en del av de datakällor som MSB har publicerat på webben. 

Geodata omfattas av Inspire-direktivet

Geodata hos europeiska myndigheter omfattas av det så kallade Inspire-direktivet. Syftet är att ge bättre tillgång till offentliga geodata, för tillämpning på miljöfrågor, via tjänster på Internet. Myndigheter ska på ett effektivare sätt kunna utbyta data med varandra. I Sverige finns all information som omfattas av Insperie-direktivet samlat på Geodataportalen. På MSB.se finns visningstjänster, i form av WMS (Web Map Service) och nedladdningstjänster för de kartskikt som MSB har informationsansvar för inom Inspire-direktivet.

Till MSB:s inspiretjänster

Till Geodataportalen

Data via öppna API:er

API betyder programmeringsgränssnitt och är en förkortning för “Application Programming Interface”. Det är en uppsättning regler för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara. Att publicera data via ett öppet API och beskriva hur den är strukturerad gör att andra kan vidareutnyttja den på en egen webbplats eller i en app.

MSB har två öppna API; Krisinformation och Brandrisk Ute:

Vidareutnyttjande enligt PSI-lagen

Närbesläktat med öppna data är den information som omfattas av PSI-lagen. PSI-lagen är den vanliga benämningen på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. PSI-lagen säger att statliga myndigheter är skyldiga att lämna ut information så att andra kan vidareförädla den. Det kan till exempel innebära att näringsidkare kan bygga produkter och tjänster utifrån data som myndigheter ändå har.

E-delegationen om öppna data och PS

Publicerad: 2014-01-23 kl. 08:51 | Senast granskad:2019-04-03 kl. 14:48
Kontakt:
Fredrik Höglund Fredrik.Hoglund@msb.se