Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Utvärdera hanteringen av attentatet i Stockholm 7 april 2017

Tipsa om artikeln
Regeringen gav MSB i uppdrag att utvärdera hanteringen av attentatet den 7 april 2017 i Stockholm. I uppdraget ingick att beskriva och analysera hur den samlade hanteringen av det initiala händelseförloppet inverkade på samhället, särskilt de samhällsfunktioner som i stor utsträckning påverkade allmänheten. Utvärderingen lämnades till regeringen och Justitiedepartementet 27 april 2018.

Attentatet den 7 april 2017 på Drottninggatan i Stockholm påverkade många människor och skapade stort mänskligt lidande och oro. MSB  bedömer att samhällets samlade hantering av det initiala händelseförloppet i stort fungerade väl. Att händelsen inträffade dagtid på en vardag bidrog till en snabb respons från polis, hälso- och sjukvård och brandförsvaret. Enskilda individers insats och risktagande översteg i många fall vad samhället kan förvänta sig.

Som vid alla händelser och kriser i samhället finns det lärdomar, erfarenheter och behov som behöver tas tillvara för att utveckla och stärka krisberedskapen.0

MSB:s slutsatser och bedömningar är tänkta att användas som underlag för beslut om ytterligare åtgärder som ska bidra till en ökad förmåga att hantera likartade händelser, större händelser eller flera samtidiga händelser.

För att samhället framöver ska kunna hantera större eller flera samtidiga händelser med pågående dödligt våld krävs en väsentlig förmågehöjning i aktörernas förberedelser.

I uppdraget ingick att analysera och bedöma den samlade hanteringen av det initiala händelseförloppet, inverkan på samhället, kapacitet samt hur spridningen av obekräftade uppgifter och rykten inverkade på hanteringen. Information som omfattas av sekretess har inte ingått i uppdraget. Aktörernas egna redogörelser och utvärderingar har utgjort det huvudsakliga underlaget. Utvärderingen har utgått från de förutsättningar som gällde 7 april 2017.

Utvärdering av hanteringen av attentatet i Stockholm 7 april 2017
Redovisning av regeringsuppdrag Ju2017/05643/SSK MSB fick i uppdrag att utvärdera hanteringen av det initiala händelseförloppet efter A...
Publikationsnummer:
MSB1193
 
 

Bilaga till utvärderingen från FOI: Informationsspridning i samband med terrorattentat – en internationell överblick

MSB skulle enligt uppdraget inhämta kunskap om hur informationsspridningen i andra länder som varit utsatta för liknande attentat påverkade deras hantering. Den delen har genomförts av FOI på uppdrag av MSB och redovisas i bilagan Informationsspridning i samband med terrorattentat.

Till uppdraget på regeringen.se

Direkt till regeringsuppdraget (pdf)

Publicerad: 2017-09-13 kl. 09:47 | Senast granskad:2018-05-03 kl. 08:32
Kontakt:
Ingrid Tengberg Ingrid.Tengberg@msb.se

Årsredovisning 2016
 
Antal
Ej i lager
 
 
Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld
Antal