Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Mångfald och jämställdhet

Tipsa om artikeln
MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet med individen och samhället i fokus. Mångfald är en förutsättning för att vi ska kunna leva upp till vår värdegrund. Alla ska behandlas lika och med respekt.

För oss är mångfaldsperspektivet viktigt för ökad effektivitet och kvalitet. Vi arbetar därför fortlöpande med perspektivet internt i vår egen organisation. Förutom det ska vi också stödja utvecklingen av jämställdhet och mångfald inom vår egen internationella verksamhet samt i kommunal räddningstjänst. 

Intern likabehandlingsplan

I MSB finns en likabehandlingsplan med åtgärder som vi är skyldiga att genomföra för att möta de krav som ställs på oss som myndighet. Det finns också åtgärder i vår mångfaldsplan som markerar vår ambition att göra mer än så. Vi vill vara pådrivande inom likabehandlingsarbetet och arbetar aktivt för att alla människor ska behandlas lika och med respekt oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.

Vår internationella verksamhet

MSB arbetar aktivt för att stärka mångfalden och kvinnors position inom vår internationella verksamhet. Målsättningen är att all personal som vi skickar ut ska vara genusmedveten, för att på bästa sätt kunna utföra insatser som kommer hela befolkningen i värdlandet tillgodo. Det är viktigt att anpassa arbetet efter de lokala förutsättningarna, så att insatsen når så många som möjligt, så snabbt som möjligt.

Kommunal räddningstjänst

MSB stödjer utvecklingen av jämställdhet och mångfald i kommunal räddningstjänst, bland annat genom att finansiera forskning på området.

Vi vill också aktivt öka intresset för brandmannayrket bland ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Det är en förutsättning för räddningstjänsten att klara av sitt uppdrag idag och i framtiden.

Programmets målsättning är att uppnå en jämn könsfördelning och en tydlig mångfald i räddningstjänsten. Visionen är att minst 40 % av de nyrekryterade brandmännen ska vara kvinnor. Lika viktigt och en förutsättning är en mer djupgående förändring av attityder och värderingar för att nå målet ”en räddningstjänst fri fån diskrimineringar och kränkningar”.

MSB på Pridefestivalen

Som ett led både i vårt interna likabehandlingsarbete och arbetet med en jämställd räddningstjänst deltar MSB i Pridefestivalen i Stockholm sedan flera år tillbaka. Även 2018 deltar vi tillsammans med räddningstjänsterna.
 
Pride handlar om homo- och bisexuellas och transpersoners situation i samhället. Syftet med vårt deltagande är att MSB både internt och extern visar att vi står upp för alla människors lika värde.
Publicerad: 2011-09-16 kl. 15:15 | Senast granskad:2018-08-02 kl. 14:41
Kontakt:
Lena Hallén Lena.Hallen@msb.se

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld
Antal