Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s budget

Tipsa om artikeln
I mitten av april fattar riksdagen beslut om budgeten för 2017. I budgeten för 2016 drog regeringen ner MSB:s förvaltningsanslag. Det innebär att myndigheten ska spara ytterligare 15 miljoner kronor från och med 2016.

MSB fortsätter det pågående arbetet att anpassa verksamheten till gällande budgetram och samtidigt skapa utrymme för höjd ambition inom flera områden – bland annat kopplat till omvärldsutvecklingen och återupptagen planering av civilt försvar. 

Satsning på förebyggande av naturolyckor

2016 ökar anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor från ca 25 miljoner kronor till ca 75 miljoner kronor. Anslaget används för att stödja kommuners arbete med förebyggande åtgärder mot naturolyckor, den övervägande delen av medlen går till förebyggande åtgärder mot ras, skred och översvämningar. MSB ansvarar för att fördela medlen.

Mer om naturolyckor 

Ökat anslag krisberedskap

Anslaget 2:4 Krisberedskap återgår till tidigare nivå efter en tillfällig minskning motsvarande 64 miljoner kronor under 2015, anslaget är sammantaget 1 074 miljoner kronor.

Mer om användningen av krisberedskapsanslaget

Seveso III-direktivet

MSB tilldelas 11 miljoner kronor ytterligare på myndighetens förvaltningsanslag för att finansiera merkostnader för genomförandet av Seveso III-direktivet. Merparten av dessa medel kommer att betalas ut i bidrag till länsstyrelserna.

Mer om Seveso

Budgetpropositionen

MSB:s verksamhet finns i utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

Till budgetpropositionen (extern länk)

Myndighetens budgetunderlag till regeringen för 2018-2020

Publicerad: 2015-10-02 kl. 15:20 | Senast granskad:2017-03-02 kl. 09:01
Kontakt:
Svante Werger Svante.Werger@msb.se

Årsredovisning 2016
 
Antal
Ej i lager
 
 
Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld
Antal