Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kvalitetsarbete

Tipsa om artikeln
MSB har en kvalitetspolicy som bland annat innebär att vi arbetar med ständiga förbättringar av vår verksamhet.
Vårt kvalitetsledningssystem innebär att hela myndigheten följer grunderna i standarden SS-EN ISO 9001.

Kvalitetspolicy

MSB ska vara en effektiv organisation som tar ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Myndigheten ska nå framgång genom att öka förmågan för människor, myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och företag att förhindra och hantera olyckor och kriser. Detta ska göras tillsammans med andra myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och företag.
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska
 1. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder,
 2. arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och hantera olyckor och kriser,
 3. bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser,
 4. följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete, och
 5. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde.

Omfattning

Myndigheten ska

 • formulera mål och serviceåtaganden för rätt kvalitet
 • uppfylla ställda krav och mål
 • följa upp, utvärdera och analysera verksamheten
 • ständigt förbättra arbetssätt och resultat

För att klara detta ska vi

 • föra dialog med dem vi är till för, med uppdragsgivare och samarbetspartners
 • ta aktivt ansvar för ständiga förbättringar utifrån ett helhetsperspektiv
 • arbeta processorienterat
 • ta till vara och utveckla medarbetarnas engagemang och kompetens
 • ha enkla regler och klara roller
 • följa upp kvalitetsmål och regelbundet återkoppla erfarenheter och synpunkter för att skapa förutsättningar för kontinuerlig kvalitetsförbättring

Ansvar och roller

Varje medarbetare ska ha tillräcklig kompetens för att kunna agera enligt denna policyn och är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete. Varje chef ska säkerställa att vi når uppsatta mål, serviceåtaganden och ställda krav, och ska stimulera till engagemang för ständiga förbättringar och sprida kvalitetsmedvetande genom sitt ledarskap

Publicerad: 2011-09-16 kl. 15:21
Kontakt:
No such user

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld
Antal