Enheten för omvärld och beredskap

Engelskt namn: Global Monitoring and Analysis Section

Enhetens huvudsakliga uppgift är att upprätthålla en lägesbild till stöd för samordning och insatser vid olyckor och kriser, såväl nationellt som internationellt. Enheten ska förvalta och utveckla MSB:s beredskapsorganisation, bedriva omvärldsanalys, samarbeta med aktörer som kan förmedla information och underrättelser samt hysa myndighetens 24/7 funktion. Enheten är även POC (point of contact) för gemenskapsmekanismen inom EU.

Enheten leds av en enhetschef. Vid enheten finns en biträdande enhetschef.

Ort

Stockholm/Karlstad

Chef

Sofia Albrechtsson
Sofia Albrechtsson
Biträdande   enhetschef
sofia.albrechtsson@msb.se

Martin Bengtsson, tillförordnad biträdande enhetschef

Martin Bengtsson 
Tillförordnad biträdande enhetschef
Martin.Bengtsson@msb.se

Alexandra Nordlander, tillförordnad biträdande enhetschef

Alexandra Nordlander
Tillförordnad biträdande enhetschef
Alexandra.Nordlander@msb.se