Enheten för omvärld och beredskap

Engelskt namn: Global Monitoring and Analysis Section

Enhetens huvudsakliga uppgift är att upprätthålla en lägesbild till stöd för samordning och insatser vid olyckor och kriser, såväl nationellt som internationellt. Enheten ska förvalta och utveckla MSB:s beredskapsorganisation, bedriva omvärldsanalys, samarbeta med aktörer som kan förmedla information och underrättelser samt hysa myndighetens 24/7 funktion. Enheten är även POC (point of contact) för gemenskapsmekanismen inom EU.

Enheten leds av en enhetschef. Vid enheten finns en biträdande enhetschef.

Ort

Stockholm/Karlstad

Chef

Mikael Tofvesson
Mikael Tofvesson
mikael.tofvesson@msb.se
010-240 40 83

Sofia Albrechtsson
Sofia Albrechtsson
Bitr.enhetschef
sofia.albrechtsson@msb.se
010-240 54 24