Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB och Malmö högskola övar tvärsektoriell samverkan

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2015-03-19 kl. 08:10
MSB Revinge och Malmö högskola har tagit fram ett övningskoncept för att träna tvärsektoriell samverkan mellan yrkesgrupper som räddningstjänsten, socionomer och kriminologer.

Övningskonceptet riktar sig mot studerande på MSB:s utbildning Skydd mot olyckor, SMO och studerande från socionomprogrammet samt i kriminologi och urbana studier vid Malmö högskola.

Syftet är att de studerande ska få träna på tvärsektoriell samverkan inom kommunalt säkerhetsarbete redan under studietiden, säger Tanja Ståhle, SMO- lärare och projektansvarig vid MSB Revinge. Vi hoppas att övningarna kan få dem att fundera kring frågor som: hur samverkar vi kring åtgärder som rör trygghet och säkerhet inom kommunen? Vilka andra perspektiv behöver jag förhålla mig till? Vilka kunskaper kan jag i min framtida yrkesroll bidra med? Vad kan vara bra för mig som studerande att ta med mig hem?

Det blir ett tillfälle för SMO-studenterna att testa sina kunskaper och diskutera trygghets- och säkerhetsfrågor utifrån andra perspektiv än dem de tillämpar i utbildningen.

Består av två övningar

Konceptet består av två gemensamma övningar. Den första övningen – som genomfördes i mitten på mars - fokuserade på det risk- och förebyggandeperspektivet. Den omfattade en trygghetsvandring i ett bostadsområde i Malmö och en säkerhetsrond på ett aktivitetshus för barn. Vid denna övning deltog även representanter från Malmö stad, MKB Fastighets AB och Räddningstjänsten Syd.

Den andra övningen – som genomförs vid MSB Revinge i maj – fokuserar på hanterandet av en händelse. Den omfattar två fältbaserade övningar som är baserade på allvarliga samhällshändelser där olika yrkesgrupper kan behöva samverka.

Vi vill att konceptet ska ha fokus på både att förebygga och hantera, säger Tanja Ståhle. I den första delen av övningen tränades studenterna dels i att samarbeta kring trygghetskapande åtgärder och dels i att gemensamt reflektera kring vad samverkan egentligen betyder i praktiken. I den andra övningen tränas de i att samverka under en pågående händelse med allt vad det innebär.

Vi är måna om att inom ramen för övningarna sätta oss in i olika typer av samverkan för att ge de studerande en möjlighet att öva olika samarbetsformer samt att täcka både ett före- under- och efterperspektiv.

Modell för framtida övningar

Förhoppningen från både MSB Revinge och Malmö högskola är att övningskonceptet ska utvecklas till ett stående inslag inom de olika utbildningarna.

Från vår sida är vi angelägna om att etablera denna typ av tvärsektoriell övningsverksamhet, säger Carin Björngren Cuadra, docent i socialt arbete från Malmö högskola. Vi får ofta höra från studenterna att de vill "göra" och inte bara studera. Detta är ett sätt att möta det behovet, och göra det inom ett angeläget utvecklingsområde.

För socialt arbetes del hoppas jag att vi på sikt kommer att få se en utveckling av ämnesområdet trygghet- och säkerhet inom socionomprogrammen, inte bara i Malmö utan även på andra lärosäten.

Långsiktig strategi för att utveckla området risk- och förebyggande

Samarbetet med Malmö högskola ingår i en långsiktig strategi för att utveckla ämnet risk- och förebyggande där trygghets- och säkerhetsarbete ingår som en del.

Vi vill bredda utbildningsformerna inom ämnet på olika sätt, bland annat genom att knyta an till forskning och högre utbildning, säger Tanja Ståhle. Samtidigt vill vi knyta samman teori och praktik så att de studerande får träna sina kunskaper i realistiska miljöer. Vi ser övningskonceptet som en början på ett sådant arbete.Ryan Bozorgian från MKB Fastighets AB under säkerhetsronden på aktivitetshuset för barn i Malmö.
Ryan Bozorgian från MKB Fastighets AB under säkerhetsronden på aktivitetshuset för barn i Malmö.

Kontakt:
No such user