Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nytt inom Utbildning

Tipsa om artikeln

Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning via webben

2019-05-14 kl. 14:24
Webbutbildningen lotsar dig på ett lättillgängligt sätt igenom säkerhetsskyddets delar som exempelvis personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Du får kunskap om din egen viktiga roll för att stärka arbetsplatsens säkerhetsskyddsarbete. Utbildningen är webbaserad och beräknas ta 45 minuter. Den är avgiftsfri och är tillgänglig för aktörer inom totalförsvaret via respektive säkerhetsskyddschef.

Träna brandsläckning i Virtual Reality

2019-04-11 kl. 10:25
Dagens teknik gör det möjligt att träna brandsläckning på ett realistiskt sätt i Virtual Reality, VR. I MSBs projekt Early Responders Innovation Arena, testades denna Australiensiska teknik av en brandmannaklass (Skydd mot olyckor), lärare och representanter från räddningstjänster. Samtidigt testades också liknande VR teknik för brottsplatsutredning, av lärare från polisutbildningen i Umeå.

Många utbildades i MSB RIB under november

2018-12-12 kl. 09:45
Räddningstjänstenheten har under november genomfört ett flertal utbildningar i MSB RIB beslutsstöd för räddningstjänster i Sverige och Norge.

Samverkansseminarium 2019

2018-12-11 kl. 08:13
Det är dags att anmäla sig till Samverkansseminarium 2019 som äger rum den 28-29 maj 2019. Seminariet riktar sig till de som verkar inom krishanteringssystemet på lokal, regional och nationell nivå.

Workshop i virtuell simulering

2018-12-03 kl. 13:34
Virtuell simulering kompletterar traditionella övningar som genomförs fysiskt på övningsfältet eller som spelbordsövningar. Under en workshop 15-16 november fick ett 50-tal deltagare möjlighet att prova på och utbyta erfarenheter av virtuell simulering.

Stor efterfrågan på MSBs utbildning i fältsäkerhet

2018-10-18 kl. 12:45
Två gånger om året kör MSB kursen Fältsäkerhet i högriskmiljö. Den riktar sig till statligt anställda som arbetar eller reser i tjänsten till högriskområden. – Den var en jättebra utbildning med en bra kombination av teori och praktik så jag är väldigt nöjd, säger Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

Test- och demonstrationsdag av seismiskt räddningssystem 19-20 september, MSB Sandö

2018-08-20 kl. 15:00
MSB bjuder in till en test- och demonstrationsdag av det seismiska räddningssystem med automatisk databearbetning som tagits fram av FOI inom ramen för EU-projektet INACHUS.

Workshop om virtuell simulering för träning och övning i oktober och november

2018-08-13 kl. 14:53
MSB bjuder in till en workshop om virtuell simulering för träning och övning. Syftet med workshopen är att inspirera och utbyta erfarenheter kring användande av virtuell simulering för träning och övning inom blåljusområdet. Workshopen äger rum den 16-17 oktober på MSB Sandö och den 15 - 16 november på MSB Revinge.

Nytt kurstillfälle i Rakel - att planera och agera utifrån ett sambandsansvar

2018-08-08 kl. 10:19
Till hösten erbjuder vi ett nytt kurstillfälle i Rakel - att planera och agera utifrån ett sambandsansvar. Kursen är speciellt anpassad för dig som är sambandsansvarig för Rakel eller har ett övergripande planeringsansvar för Rakel för intern eller extern samverkan i din organisation.

Säkerhetsskyddskurs för kommuner

2017-12-22 kl. 11:03
För att särskilt tillgodose kommunernas behov av kunskapsutveckling inom säkerhetsskydd så har MSB, i samverkan med bland andra Försvarshögskolan, Säkerhetspolisen och Sveriges Kommuner och Landsting, utvecklat en Säkerhetsskyddskurs för kommuner.

Utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap genomförs på åtta orter

2017-12-21 kl. 16:03
Från 2018 erbjuder MSB den nya utbildningen Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) på åtta orter i landet. Den nya utbildningen lever i hög utsträckning upp till de önskemål som finns om en utbildning som möter räddningstjänsternas alltmer flexibla organisationer och arbetssätt.

Direktsänt webinarium om Grib

2017-10-31 kl. 09:01

MSB:s övningsvägledningar finns nu på engelska

2017-10-19 kl. 16:04
MSB har översatt Grundboken och metodhäftet utvärdering till engelska efter önskemål och finns nu att ladda ner på MSB:s webbplats.

Informationstillfällen om Grib

2017-10-09 kl. 10:18

Webbanmälan till nya Grib har öppnat

2017-09-18 kl. 07:00
Nu har vi öppnat webbanmälan till den nya utbildningen Grib som startar i januari 2018.

MSB medverkar i konferensen Skadeplats 2017

2017-08-30 kl. 14:54
MSB är medarrangör av den årliga konferensen Skadeplats som går av stapeln i Helsingborg den 26–28 september. Temat är hållbart skadeplatsarbete.

Anmäl dig till vår seminarierunda om miljöpåverkan vid räddningsinsatser

2017-05-12 kl. 12:14
MSB bjuder in till seminarier för att bidra till minskade skador på miljön i samband med räddningsinsatser. Seminarierna genomförs på tio olika platser runt om i landet i samverkan med SGI och länsstyrelserna.

Nu lanserar vi Fortbildningstjänsten

2017-04-12 kl. 15:30
Nu lanserar vi Fortbildningstjänsten som är en webbaserad utbildningstjänst som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Satsa på att utvärdera övningar - nytt metodhäfte ger stöd

2016-11-22 kl. 15:47
Hur kan erfarenheter från samverkansövningar omsättas i underlag för utveckling av samhällets samlade förmåga att hantera olyckor och kriser? Jo, först och främst genom att satsa på utvärderingar av enskilda övningar.

Nya fortbildningar för räddningstjänsten

2016-10-26 kl. 15:37
Nu har du som arbetar inom kommunal räddningstjänst möjlighet att ta del av två nya fortbildningar. Den ena är en webbutbildning After action Review, AAR, en dialogmetod för utvärdering och lärande efter insats och övning. Den andra är Brand och räddningsdagarna, en två dagars fortbildning som ger dig möjlighet att fördjupa dina tidigare kunskaper inom området räddningsinsats.

Höstens katastrofsövning för blåljusutbildningar genomfördes på Sandö

2016-09-22 kl. 10:47
Studeranden från Skydd mot olyckor utbildningen på MSB Sandö, Polisutbildningen vid Umeå universitet och specialistsjuksköterskestudenter inom ambulanssjukvård genomförde igen, den 15-16 september, en gemensam katastrofövning på Sandö med MSB som värd.

Nya kurser inom kärnenergiberedskapen från 2017

2016-07-06 kl. 13:43
Under 2016 genomförs en översyn av befintligt utbildningssystem inom kärntekniska området. Det arbetet ska resultera i nya utbildningsmoduler som ska erbjudas från 2017.

Nya kurser för krisberedskap och totalförsvar

2016-05-24 kl. 13:17
MSB erbjuder tre nya kurser i Juridisk rådgivning vid kris, Säkerhetsskyddschefskurs och Förberedande totalförsvarskurs. Kurserna genomförs under hösten 2016 och anmälan är nu öppen. Kurserna genomförs av Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning (IHT) på uppdrag av MSB samt på uppdrag av MSB och Säkerhetspolisen vad gäller Säkerhetsskyddschefskursen.

Katastrofsövning för blåljusutbildningar genomfördes på Sandö

2016-05-17 kl. 09:34
Studeranden från Skydd mot olyckor utbildningen på MSB Sandö, Polisutbildningen vid Umeå universitet och specialistsjuksköterskestudenter inom ambulanssjukvård genomförde 12-13 maj en gemensam katastrofövning på Sandö med MSB som värd.

Ny utbildning för instruktörer inom taktik och metodik för räddningsinsatser vid bränder under mark

2016-04-27 kl. 15:04
MSB har tagit fram en ny instruktörsutbildning Brand i undermarksanläggningar. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst.

SMO-utbildningens fokus på risk- och förebyggande arbete inspirerar skotsk räddningstjänst

2016-01-15 kl. 14:01
"SMO-utbildningens fokus på risk- och förebyggande arbete är imponerande." Det säger Peter Murray från Skottlands nationella räddningstjänst.

DRIVER – ett projekt som bidrar till samsyn inom EU kring krishantering

2015-11-22 kl. 17:02
Det menar en av MSB:s projektkoordinatorer Krister Arnell, om tanken bakom de ramverk och utbildningar som just nu arbetas fram inom EU projektet DRIVER (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience).

Tanken bakom Skånsk brandskyddsdag

2015-11-13 kl. 12:08
Skånsk brandskyddsdag genomförs varje år i september. Här berättar Per Björkman, ny verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen Skåne om hur program och innehåll bestäms inför evenemanget. Han berättar också om hur arrangörerna följer upp det som presenteras och förevisas på Skånsk brandskyddsdag.

MSB anordnar ett seminarium om europeisk krishantering och EU-projektet DRIVER

2015-10-13 kl. 12:56
MSB anordnar ett seminarium om europeisk krishantering och EU-projektet DRIVER. Det genomförs i Revinge 3 december och riktar sig till aktörer inom samhällsskydd och beredskap på lokal, regional och nationell nivå.

MSB utvecklar ledningsträningsanläggning inom ramen för EU-projektet DRIVER

2015-10-07 kl. 10:36
MSB utvecklar inom ramen för EU-projektet DRIVER (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience) ledningsträningsanläggningen i Revinge.

Ny leverantör och ort för genomförande av kurser i Räddningsinsats

2015-10-02 kl. 14:25
Då leverantören av kurserna i ”Räddningsinsats”, Swedish Rescue Training Centre (SRTC) i Skövde, har begärt sig i konkurs har MSB sagt upp avtalet med SRTC med omedelbar verkan.

"Det behövs mer kunskap kring hur kärntekniska olyckor ska hanteras".

2015-09-10 kl. 08:30
Det säger säger Thomas K. Nilsson, teknisk dr. och lärare inom MSB. Han ansvarar för de utbildningar som MSB erbjuder inom det radiologiska och nukleära området.

Möjlighet för räddningstjänster att bidra i EU-projektet DRIVER

2015-09-08 kl. 14:43
DRIVER – Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience – är ett forsknings- och demonstrationsprojekt som syftar till att utveckla den europeiska krishanteringsförmågan att hantera allvarliga samhällsstörningar, främst på nationell, gränsöverskridande eller EU-nivå. 37 aktörer från 15 länder deltar i projektet som startade 2014 och pågår till 2018. Från Sverige deltar MSB och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Webbaserad utbildning i oljeskadeskydd: projekt påbörjas

2015-08-17 kl. 16:21
Inom ramen för Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd, NSO arbete med att stärka oljeskadeskyddet i Sverige startar nu ett projekt för att ta fram en webbaserade utbildning i oljeskadeskydd. Utbildningen ska bidra till att höja kunskapen inom området och stärka förmågan att hantera effekterna av ett oljeutsläpp.

MSB utbildar insatspersonal i minhantering

2015-08-17 kl. 09:50
Hur går man tillväga för att avlägsna ammunition och minor i en krigszon, och hur skyddar man sig själv och andra från att skadas? Det är några av områdena som ingår i MSB:s utbildning Mine Action Induction Course.

Självklart med samverkan på tvären

2015-06-24 kl. 16:20
"Nu känns det solklart att det finns situationer där räddningstjänst och socialtjänst kan behöva samverka för att lösa uppgiften."

Arbetsmiljö och radshusbränder i fokus på Skånsk brandskyddsdag 2015

2015-06-12 kl. 11:42
Projektet "Friska brandmän", genombrott av partiklar och PAH:er i samband med heta övningar och brand i radhus är några av inslagen på Skånsk brandskyddsdag som genomförs den 10 september 2015.

MSB fortsätter studie kring cancerframkallande ämnen i brandrök

2015-06-01 kl. 09:49
”Vi vill titta närmare på hur farligt det är med hudexponering av cancerframkallande ämnen i brandrök. Hur effektivt är det exempelvis med tvätt av skyddskläder och dusch efter övning?”

Två decennier av utbildning av Kustbevakningens personal

2015-05-04 kl. 14:35
I mer än tjugo år har Kustbevakningen utbildat sin personal i rök- och kemdykning vid MSB:s verksamhetsställen. Utbildningarna omfattar allt från grundutbildning till repetitionsövningar och insatsledarutbildning.

MSB tar längre tid på sig att besluta om utbildningsställenas framtid

2015-04-21 kl. 15:23
MSB presenterade den 30 mars flera rapporter som synade olika delar av verksamheten, som ett led i arbetet med att anpassa MSB utifrån minskat förvaltningsanslag 2016. En av dessa svarade på frågan om utbildningsverksamheten vid myndigheten kan bedrivas på ett i stället för två verksamhetsställen.

MSB och Malmö högskola övar tvärsektoriell samverkan

2015-03-19 kl. 08:10
MSB Revinge och Malmö högskola har tagit fram ett övningskoncept för att träna tvärsektoriell samverkan mellan yrkesgrupper som räddningstjänsten, socionomer och kriminologer.

AF Bostäder övar krisledning

2015-03-02 kl. 08:05
”I vår värld är det alltid människor som kommer först. Därför vill vi vara förberedda om något inträffar i verksamheten”. Det säger personalchefen vid AF Bostäder, Björg Bergsteinsson.

Kamratstödjare tar första samtalet

2015-02-24 kl. 08:48
"Vi ser kamratstödjaren som en viktig resurs - en person som kan ta ett första samtal och stötta den enskilda medarbetaren", säger Marcus Andersson, personalansvarig vid KLS Ugglarps AB i Kalmar.

”En juridisk verktygslåda för räddningstjänst”

2015-02-16 kl. 11:02
Så beskriver juristen och läraren Lars Persson innehållet i juridikutbildningen på Räddningsledare A och Räddningsledare B-utbildningarna.

MSB fortsätter stötta Länsstyrelsen Skåne

2015-01-30 kl. 09:31
MSB stöttade länsstyrelsen i Skåne att planera och genomföra en uppstartsutbildning för personer som kan bli tilltänkta att agera som räddningsledare om en räddningsinsats blir så omfattande att länsstyrelsen tar över ansvaret för räddningstjänsten.

Utbildning för instruktörer för hantering av motorsåg inom räddningstjänsten

2015-01-22 kl. 10:14
MSB har tagit fram en utbildning för hantering av motorsåg inom räddningstjänsten. Kursen vänder sig till personer som arbetar inom räddningstjänsten och skall vara instruktör för att utbilda personal som kan komma att hantera motorsåg i samband med räddningstjänstuppdrag.

MSB stöttade Länsstyrelsen Skåne i genomförande av samverkanskurs

2015-01-20 kl. 14:23
Myndighetens verksamhetsställe i Revinge stöttade i december Länsstyrelsen Skåne i att planera och genomföra en regional samverkanskurs. Syftet var att stärka den regionala krishanteringsförmågan genom att öka kunskapen om olika aktörers roll, ansvar och uppgift vid samhällsstörningar.

Hur ska lagstiftning vid kriser tillämpas?

2014-12-08 kl. 14:22
Det är ett av fokusområdena för MSB:s utbildning Samverkan vid extraordinära händelser och kriser. "Idag finns en varierande kunskap kring hur lagar som rör krishantering ska tillämpas", säger Göran Hagel och Helena Bergholm, ansvariga för utbildningen inom MSB.

Utbildning för att stärka MSB:s förmåga inom området katastrofriskreducering

2014-12-01 kl. 10:54
MSB genomför utbildningen Disaster Risk Reduction, Response and Resilience, DR4. Den syftar till att stärka myndighetens förmåga att kunna genomföra internationella insatser inom området katastrofriskreducering.

Övningsverksamheten inom MSB:s utbildningar stärker samhällets förmåga

2014-11-27 kl. 12:55
Räddningstjänst, polis och ambulans har deltagit i samövningar vid räddningsinsats vid MSB Revinge. Övningarna genomfördes inom ramen för MSB:s utbildning Räddningsledare A.

MSB utbildar i avlastande samtal och krisstöd för personalgrupper

2014-11-14 kl. 10:52
Utbildningen ger verktyg för att starta upp arbetet med krisstöd i egen organisation. Den riktar sig till personer som möter människor i stress och krissituationer som exempelvis räddningstjänst, kriminalvården och socialtjänsten.

MSB:s utbildning för brandingenjörer firar 25 år

2014-11-06 kl. 13:54
Utbildningen – som startade 1989 i Räddningsverkets regi – syftar till att förbereda brandingenjörer på att leda och utveckla arbetet inom räddningstjänsten.

MSB genomför kundanpassad räddningsbefälsutbildning

2014-10-13 kl. 08:04
MSB kan genomföra kundanpassade kurser och utbildningar riktade mot räddningstjänsten. I oktober genomförde MSB en befälsutbildning för personal från Räddningstjänsten Östra Götaland.

MSB utvecklar utbildningsverksamheten

2014-10-10 kl. 13:43
Inom MSB pågår en översyn av hela utbildningsverksamheten i tre steg. Målet är att skapa en ekonomiskt hållbar utbildningsverksamhet som tar hänsyn till ett samhälle i förändring och som involverar räddningstjänsterna i att utveckla och förnya utbildningarna.

MSB inför fler avgifter för kurser 2015

2014-10-07 kl. 15:24
MSBs kostnader för utbildningsverksamheten är för höga. Därför beläggs flera kurser med avgift 2015 som tidigare varit avgiftsfria.

Anmäl dig till våra utbildningar

2014-09-16 kl. 11:17
Skydd mot olyckor, Skorstensfejare, Skorstensfejartekniker och Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer - det är våra fyra utbildningar som du nu kan anmäla dig till. Senast 15 oktober vill vi ha din anmälan.

Nya föreskrifter om behörighetskrav för antagning till utbildning i skydd mot olyckor

2014-09-11 kl. 08:24
Nya föreskrifter om behörighetskrav för antagning till utbildning i skydd mot olyckor börjar gälla den 1 oktober. Samtidigt upphävs Statens räddningsverks föreskrifter SRVFS 2008:5.

Ny övningsanläggning invigd i Revinge

2014-09-01 kl. 12:31
Fredagen 29 augusti invigde generaldirektör Helena Lindberg en ny övningsanläggning i Revinge

Kurs i släckning på tidstypiska byggnader genomförs igen

2014-08-29 kl. 09:17
24 september genomför MSB en endagskurs i släckning på tidstypiska byggnader i Ystad.

Studien Kvinnors roll inom sotning

2014-06-17 kl. 13:25

Teknikern på distans

2014-06-17 kl. 13:25

Omvärldsbevakning i fokus på samverkanskurs

2014-05-27 kl. 10:51
Syftet med kursen – som riktar sig till aktörer med ansvar för räddningstjänst – är att deltagarna ska öka sin förmåga att planera, leda och samordna insatser vid stora olyckor.

MSB utbildade i släckning på tidstypiska byggnader

2014-05-21 kl. 13:43
I maj genomförde MSB en ny utbildning i släckning på tidstypiska byggnader i centrala Ystad.

Redovisning av regeringsuppdrag: Lämplighetstester vid antagning till utbildning i skydd mot olyckor

2014-05-08 kl. 09:04
MSB anser att en prövning och värdering av lämplighet för antagning till utbildning i skydd mot olyckor är problematisk. Lämplighetstester bör därför inte införas utan vidare studier. Det saknas bland annat belägg för att lämplighetstester skulle främja ökad jämställdhet och mångfald. Istället skulle erfarenhet från annan utbildning kunna utgöra en ny urvalsgrund vid antagningen till utbildningen.

Ny kurs: Skydd av samhällsviktig verksamhet

2014-04-03 kl. 11:05
I maj genomför MSB en helt ny kurs i skydd av samhällsviktig verksamhet. "Det finns för lite kunskap idag om hur vi skyddar samhällsviktig verksamhet". Det menar Gabriella Westheim, lärare och ansvarig för den nya utbildningen hos MSB.

Ny kurs i släckning för räddningstjänsten

2014-03-07 kl. 09:12
I maj genomför MSB en en-dagskurs i släckning på tidstypiska byggnader i Ystad. Den omfattar en fältstudie där deltagarna får lära sig mer om för-och nackdelar med olika släckmetoder.

Nästan hälften kvinnor på räddningstjänstutbildning

2014-02-24 kl. 08:00
I år finns 11 kvinnor bland de 26 studerande som är antagna till påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer. Det är en av de mest jämna könsfördelningarna sedan utbildningen startade i slutet på 80-talet.

– Det är en utmaning att organisera krisstödet eftersom det går igång så sällan...

2014-02-11 kl. 10:56
Det säger Carina Smith, Planerare/utvecklare på Sociala kvalitetsenheten i Nacka kommun. Hon var en av deltagarna på en kurs i Krisstöd som MSB genomförde i januari. Andra deltagare kom från kommuner som Ronneby, Kalmar, Skara och Tanum.

Modellstad visar var riskerna finns

2014-01-23 kl. 15:39
Kan man bygga en stad i klossar för att visa effekterna av en översvämning? Ja, enligt Åke Svensson och Erik Bern vid MSB kan modeller av byggklossar vara ett pedagogiskt och billigt sätt att illustrera förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

MSB deltar på höstens studerandemässor

2013-11-11 kl. 14:53
MSB deltar på höstens studerandemässor Kunskap & Framtid och Saco Studentmässor. Vi pratar om våra utbildningar Skydd mot olyckor och skorstensfejarutbildningen.

Nya filmer för rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap

2013-10-07 kl. 12:30
MSB har tagit fram två filmer som kan användas av räddningstjänsterna som ett stöd vid rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

Vårruset i full mundering

2013-06-19 kl. 15:28
Hur snabbt springer du fem kilometer i full mundering? Läs om studerandes deltagande i Vårruset, och se hur snabbt de togs runt banan.

Bättre stöd för preparandkurser genom ny utbildningsplattform

2013-06-04 kl. 08:54
MSB har tagit fram en särskild utbildningsplattform för preparandkurs för räddningsinsats som innehåller färdiga lektionsunderlag, filmer, bilder, övrig åskådningsmateriel, litteratur m.m. Lektionerna utgår från den kursplan för preparandkurs som MSB fastställt.

Sista anmälningsdag till SMO

2013-04-15 kl. 10:05
Du som vill söka till utbildningen Skydd mot olyckor måste anmäla dig senast idag den 15 april.

Hur är det att läsa Skydd mot olyckor (SMO) utbildningen på distans?

2013-04-02 kl. 09:04
Som studerande kan du välja att läsa utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) som en platsbunden utbildning (i Revinge eller i Sandö) eller på distans.

Att arbeta med räddning och säkerhet

2013-03-27 kl. 11:41
Variationen av yrken som du kan få efter SMO-utbildningen är stor. Här får du veta mer om Christer Källberg, brandman vid Sörmlandskustens Räddningstjänst i Nyköping och Emma Sjödin, projektledare för humanitära insatser på MSB.

Vad kan man arbeta med efter att ha läst SMO?

2013-03-26 kl. 08:28
Att läsa utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) öppnar många dörrar vad gäller framtida yrken. Den här veckan presenterar MSB en rad personporträtt av tidigare SMO-studeranden för att visa på vilken typ av arbeten en SMO-utbildning kan leda till.

Vad innebär utbildningen Skydd mot olyckor? Del två.

2013-03-14 kl. 15:39
Vi fortsätter att beskriva de olika kursmomenten som du kommer genomföra när du går SMO-utbildningen. Förhoppningsvis har du på detta sätt fått en heltäckande bild om vad utbildningen innebär och vilka kunskaper den kommer att ge dig.

Politiker blir studerande för en dag…

2013-03-13 kl. 14:52
Under v.9 fick riksdagsledmoten Anders Hansson känna på hur det är att vara en SMO (Skydd mot olyckor) studerande under en dag.

Vad innebär utbildningen Skydd mot olyckor?

2013-03-08 kl. 13:44
Är du nyfiken på vad du lär dig om du läser MSB:s utbildning Skydd mot olyckor, SMO? Här kan du ta del av en kort sammanfattning av utbildningens fem första kurser. Under utbildningen läser du sammanlagt tio olika kurser, fördelade på två års studier.

Ett komplement till yrkesrollen…

2013-03-07 kl. 08:02
– Eftersom jag undervisar på en kurs som riktar sig till framtida deltidsbrandmän är mina erfarenheter som deltidare av speciellt intresse för de studerande.

Övning ger färdighet: MSB utbildar i Krisstöd i kommunen (POSOM)

2013-02-11 kl. 08:55
– Det är ett tillfälle att träna och förbereda oss mentalt på olika typer av situationer vi kan möta i vårt POSOM-arbete.

Säkerhet i ett brett perspektiv

2013-01-28 kl. 15:28
I v.5 besökte Marie Louise Arendt, säkerhetschef i Vellinge kommun och ordförande i OffSÄK (föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor), MSB Revinge.

Samverkanskurs för att höja samhällets beredskap

2012-12-17 kl. 10:53
– Vår samverkan är bra men vi kan alltid bli bättre!

Kurser i olycksutredning 2013

2013-01-24 kl. 09:30
Nu kan du anmäla dig till grundkurs i olycksutredning och olycksutredningsmetodik 2013.

Övning för att höja beredskapen

2012-12-07 kl. 09:54
Kustbevakningen (KBV) övade kemikalieinsats samt livräddning och brandsläckning tillsammans med RITS grupper från Storstockholms brandförsvar och Östra Blekinge räddningstjänstförbund vid MSB Revinge under v. 48.

Södertörn – ett exempel på en modern brandkår

2012-11-23 kl. 11:44
Under en onsdagskväll besökte Per Hultman och Jesper Boqvist MSB Sandö för att beskriva hur Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) fungerar och hur deras rekryteringsprocess går till.

Doktorander och blivande räddningsledare övar ledning tillsammans…

2012-11-06 kl. 14:41
I v. 44 genomfördes två Ledningsdagar vid MSB Revinge.

Brandutredarkurs stärker det brotts- och brandförebyggande arbetet

2012-11-03 kl. 10:18
I v.43 påbörjade Sveriges Kriminaltekniska Laboratorium(SKL) en treveckors-kurs i brandutredning vid MSB Revinge.

Ökad efterfrågan på stabs-kurser!

2012-10-25 kl. 08:12
MSB:s utbildningar i stab blir allt mer efterfrågade bland länsstyrelser och myndigheter i Sverige. Under det senaste året har bland annat Rikspolisstyrelsen, Regeringskansliet, Riksdagsförvaltningen och Länsstyrelsen Skåne län genomfört stabsutbildningar vid MSB Revinge.

Risk- och krisstudenter från Mittuniversitetet utbildar sig på Sandö

2012-10-18 kl. 12:56
För att få en förståelse för hur räddningstjänsten fungerar genomför MSB Sandö tillsammans med Mittuniversitet för fjärde gången en utbildning för studenter från första terminen av risk- och krisprogrammet.

MSB deltar i Blåljusmässa i Karlstad

2012-10-18 kl. 11:02
Är du nyfiken på yrken inom polisen, ambulanssjukvården eller räddningstjänsten?

Uppsving för MSB:s sotarutbildning

2012-10-12 kl. 08:57
Antalet sökande tredubblades i höstas när grundutbildningen till skorstensfejare erbjöds som distanskurs – och andelen kvinnliga studerande är nu rekordhöga 40 procent!

Markörer ”spelar” en viktig roll i MSB:s utbildningar och övningar

2012-09-28 kl. 11:27
– En av de jobbigaste rollerna är att spela en farmor vars lilla barnbarn har satt i halsen. Det känns så verkligt…

Blåljusstudenter övar samverkan i sina framtida yrkesroller

2012-09-26 kl. 00:00
Den 27-28 september anordnar lärosätena MSB Sandö, Polishögskolan Umeå och Umeå universitet en samverkansövning för polisstudenter, ambulansvidareutbildningsstudenter samt SMO-studenter på MSB Sandö.

Missar svenska räddningstjänster möjligheten att kompetensutveckla sina frivilliga brandmän teoretiskt och utan kostnad?

2012-09-24 kl. 08:02
Frivilliga brandmän som har genomgått certifieringsutbildning via MSB Revinge kan åka på larm. Därmed kan de minska skadorna och hjälpa ordinarie räddningsstyrkor vid en händelse som kräver snabba insatser för att bryta en negativ skadetrend.

Instruktörer från tre kontinenter på Fire Behaviour-kurs i Revinge

2012-08-29 kl. 11:22
21 instruktörer och brandbefäl från bland annat Hong Kong, Kanada, Slovenien, Belgien och Ryssland utbildades nyligen i Revinge. "Fire Behaviour" är en instruktörsutbildning i hur man utför säkra och effektiva insatser vid brand i byggnad.

Securitas övertar MSB-uppdrag

2012-08-24 kl. 09:04

Fokus: Samverkan vid stora olyckor

2012-08-16 kl. 08:30
- Ju mer vi lär oss, desto bättre samverkar vi…

MSB genomför genuskurs för att bidra till implementeringen av FN:s säkerhetsresolution

2012-05-25 kl. 12:38
Under vecka 19 genomförde MSB kursen Gender Advising in the Field and in Operations.

SMO-implementeringen går framåt...

2012-05-15 kl. 10:17
Under v. 19 reste 25 personer från MSB Revinge till MSB Sandö för att diskutera och planera höstens implementering av den nya Skydd mot Olyckor (SMO) utbildningen.

Räddning vid stora tågkrascher

2012-04-24 kl. 09:37
I slutet av mars 2012 genomförde MSB en kurs i Räddning vid stora tågkrascher.

Brandmannautbildningen firade 25 år på MSB Revinge

2012-04-04 kl. 14:14
I år är det 25 år sedan den första 15-veckor långa brandmannautbildningen hölls i Revinge. Det markerade MSB Revinge med att stå som värd för en återträff för dem som utbildades på verksamhetsstället 1987.

Nya kurser inom övning nu öppna för anmälan

2012-04-04 kl. 14:01
Nu finns två nya kurser inom övning öppna för anmälan. Dessa kallas övningsplaneringsutbildning Modul 1 och Modul 2. Du lär dig planera och genomföra seminarie- och simuleringsövningar.

Första kursen för Lokala övningsledare genomförd

2012-04-04 kl. 13:11
Den första kursen för Lokala övningsledare inför, under och efter en samverkansövning på lokal, regional och nationell nivå har genomförts med gott resultat.

LIA-handledare diskuterar förändringar inom SMO-utbildningen i Revinge och möter studenter

2012-03-26 kl. 10:37
Under vecka 12 höll MSB Revinge träff för LIA-handledare. Träffen ägnades i stor del till att diskutera de förändringar inom utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) som ska rullas ut under hösten 2012.

Ny kurs inom naturolyckor - Skogsbrand och samhällspåverkan

2011-12-21 kl. 10:50
Ny kurs inom naturolyckor - Skogsbrand och samhällspåverkan är nu öppen för anmälan. Kursen genomförs 7-9 maj 2012 på Sandö.

MSB Revinge startar distansutbildning för frivilliga brandmän

2011-12-13 kl. 12:47
Frivilliga brandmän som har genomgått certifieringsutbildning via MSB Revinge får nu chans att åka på larm. Därmed kan de minska skadorna och hjälpa ordinarie räddningsstyrkor vid en händelse.

Stabsutbildning skapar ordning i kaoset

2011-11-29 kl. 08:45
Tekniska problem med betalsystemet på ett köpcentrum skapar kaos. Samtidigt uppträder Idolvinnaren 2011 som har lockat många barnfamiljer och ungdomar. Detta var ett av flera scenarier som deltagarna på den nationella stabsutbildningen fick öva.

Hektisk slutövning för räddningsledning B kurs 7

2011-11-21 kl. 10:55
En hektisk övningsvecka har avslutats för deltagarna i Räddningsledning B kursen på Sandö. Dag som kväll har larmen avlöst varandra med busskrascher, kemutsläpp, discobränder och andra tuffa övningscenarion.

Sotarskolan riktar blickarna utåt

2011-11-09 kl. 17:08
För ett par månader sedan gjorde norska deltidsbrandmän och sotare ett välkommet studiebesök på sotarskolan, personalen på skolan har i sin tur besökt konferensen Brand 2011 i syfte att kompetensutveckla inom bygglaggstiftning och alldeles nyligen var representanter från sotningsbranschen på plats i Rosersberg för en givande samverkansdag.

LIA-handledare utbildas i Revinge

2011-11-01 kl. 15:58
Under vecka 43 höll MSB Revinge utbildning för nya LIA-handledare följt av en LIA handledarträff.

Studenter från Mittuniversitetet övar vid MSB Sandö

2011-10-11 kl. 15:33
Mittuniversitetet anlitar MSB för att ge sina studenter på risk- och krishanteringsprogrammet praktiska insikter om risk och krishantering. – Utbildningsprogrammet är en akademisk utbildning, men ska man arbeta med risk- och krishantering i samhället och i organisationer måste man ha upplevt och prövat på den mer handfasta sidan också, säger Jörgen Sparf programansvarig.

Aktiviteter för äldre på schemat

2011-10-11 kl. 11:21
Den 30 september arrangerade MSB Revinges studenter en rad olika aktiviteter för äldre ute i kommunerna. Genom tipspromenad, information på torg och stavgång skulle studenterna öka äldres beredskap mot olyckor i vardagen.

Bli sotare på distans

2011-09-20 kl. 10:48
MSB:s sotarskola i Rosersberg (MSB Sandö) utvecklar nu en distansutbildning som planeras starta hösten 2012.

MSB Revinge deltar på regementets dag

2011-07-08 kl. 08:57
Den 28/8 visar vi upp MSB Revinges verksamhet under Södra Skånska Regementets 200-årsjubileum.

Kostnadsfri instruktörsutbildning i Räddning vid stora tågkrascher

2011-07-07 kl. 14:16
Tågtrafiken blir tätare och hastigheterna stiger globalt, så även i Sverige. Antalet tågkatastrofer har ökat i världen de senaste decennierna. I höst kan du lära dig mer om räddningsarbete och omhändertagande vid en tågkrasch.

Fyra utbildningsråd vid MSB Revinge

2011-07-05 kl. 13:43
MSB Revinge har idag fyra utbildningsråd som är indelade i Räddningsinsats, Räddningstjänstens vidareutbildningar, RUB och SMO. I juni träffades de tre förstnämnda på MSB Revinge.

MSB Revinge höjer kompetensen internationellt

2011-06-29 kl. 14:06
”När denna vecka är slut kommer ni att kunna släcka en lägenhetsbrand på mindre än fem minuter”. Så låter det när Lasse Nelson, kursansvarig på den internationella kursen i brandförlopp och släckteknik, introducerar utbildningen. Deltagarna, som alla är knutna till räddningstjänsten, skrattar. Att släcka bränder på så kort tid är långt ifrån en självklarhet i många länder.

MSB Revinge inspirerar Norges utbildning för räddningtjänst

2011-06-14 kl. 13:44
8 juni fick MSB Revinge besök av en delegation från Norge som har till uppgift att se över och ge förslag på ett nytt utbildningssystemet för räddningstjänsten i Norge.

Positiva röster om grundkursen i samhällskydd och beredskap

2011-06-09 kl. 09:19
30 personer deltog i grundkursen i samhällsskydd och beredskap som för första gången genomfördes i MSB:s egen regi. Kursen fick strålande betyg av kursdeltagarna, som arbetar inom samhällsskydd och beredskap på lokal, regional och nationell nivå.

Forum för ökad dialog om SMO-utbildningen

2011-05-13 kl. 15:49
Utbildningsrådet SMO har haft sin första träff på MSB Revinge. På mötet diskuterades syftet med rådet samt förväntningar på utbildningen Skydd mot olyckor, SMO.

Nordiskt samarbete inom utbildningsområdet

2011-01-28 kl. 09:10
Det finns nu möjlighet att söka och delta i utbildningar i andra nordiska länder som observatör. Detta genom Hagagruppen Utbildning som leds av Sverige.

Tre nya chefer på MSB Revinge

2011-01-13 kl. 08:15
MSB Revinges nya utbildnings- och utvecklingschefer heter Magnus Cudzoe, Carolina Rytterkull och PeO Klang.

Kurser i olycksutredning 2011

2010-12-02 kl. 13:27
2011 är det premiär för en grundkurs i olycksutredning. Nu kan du anmäla dig till både den och vår kvalificerade kurs i olycksutredningsmetodik.

20 riskerar uppsägning vid MSB Revinge

2010-10-28 kl. 11:49
Skärpta regler och tillämpningar, både på EU-nivå och nationellt i Sverige, för myndigheters uppträdande i affärssammanhang har på kort tid förändrat förutsättningarna vid MSB Revinge.

Fys 10 - RIT:s årliga fyskonferens

2010-10-18 kl. 11:28
Den 25-26 november arrangerar MSB Revinge RIT:s årliga fyskonferens – Fys 10. Exempel på föreläsningar är bland annat paleolitisk kost (så kallad stenålderskost) och kraven på framtidens räddningstjänst med workshops i tema muskeluthållighet.

Utbilda dig inom Stabsmetodik och i rollen som Stabschef

2010-10-11 kl. 16:11
Nu är det dags att söka till utbildningarna.

Högre kurs i samhällets krisberedskap

2010-09-20 kl. 14:21
Datum klara för 2011 års kurstillfällen för Högre kurs i samhällets krisberedskap, Steg 1 och Steg 2

Var med och påverka utbildningen inom prehospitalt akut omhändertagande

2010-09-07 kl. 10:25
Vill du vara med att påverka utbildningen inom prehospitalt akut omhändertagande? Projektet Brandmannens kunskaper och färdigheter inom prehospitalt akut omhändertagande i framtiden söker kontaktpersoner inom räddningstjänsten som vill berätta vilket behov just er räddningstjänst har inom området.

Kurs: Krishantering för olyckor vid vattentäkter

2010-07-02 kl. 11:12
Livsmedelsverket kommer tillsammans med SGU och MSB att under hösten genomföra tre stycken tredagarsutbildningar med temat ”krishantering för olyckor vid vattentäkter” i landet.

Samverkan vid olyckor och kriser

2010-06-28 kl. 10:24
När de normala resurserna inte räcker till, när händelsen/krisen eskalerar och slår ut olika samhällsviktiga funktioner och drabbar många personer – vad finns det då för handlingsutrymme?

Många tips på ämnen till MSB:s antologi om samverkan

2010-05-19 kl. 15:50
Under 2010 tar MSB fram en antologi om samverkan. Boken ska vara ett underlag för diskussion och reflektion vid utbildningar och seminarier inom området samhällsskydd och beredskap.

Barents Rescue IPC

2010-05-03 kl. 09:36
Planeringen inför MSB:s största internationella övning nästa år - Barents Rescue 2011 - startar på allvar under det första planeringskonferensen (IPC) i Stockholm den 4-6 maj.

CSK-kurs: Internationell samverkan vid stora nationella händelser

2010-04-27 kl. 10:44
Flera utbildningar inom CSK, Centrala samverkanskurser, är på gång.

Simulatordockan som gör övningen mer verklighetstrogen

2010-04-26 kl. 15:54
En simulatordocka och lägenhet – ett nytt sätt för MSB Revinge att träna verklighetstrogna sjukdomstillstånd.

Rekordmånga sökande till Skorstensfejare och SMO-utbildningen

2010-04-22 kl. 16:52
Inför höstterminen 2010 har vi haft rekordmånga personer som sökt till våra utbildningar Skorstensfejare och Skydd mot olyckor.