Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ökad förståelse för risker i det digitala samhället

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2019-02-05 kl. 14:06
I mars 2018 fick MSB ett regeringsuppdrag att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet inklusive id-kapning. Under året genomfördes flera stora insatser för att öka medvetenhet och kunskap hos målgrupperna om vikten av att skydda sin viktigaste information. En nationell kampanj förlades till Informationssäkerhetsmånaden under oktober. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Polismyndigheten samt Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket vilka står bakom webbplatsen verksamt.se. Uppdraget rapporterades till Justitiedepartementet den 31/1.

Digitaliseringen förändrar samhället och med det följer att kriminaliteten förändras, dvs. även brotten blir digitala. Under första halvåret 2018 anmäldes 120 000 bedrägeribrott. Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är det en ökning med 25 procent jämfört med första halvåret 2017. De bedrägerier som ökar mest är användandet av andras kortuppgifter, utan att det fysiska kortet är stulet, så kallade Card Not Present (CNP).

Enligt regeringens digitaliseringsstrategi (2017) ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Genom digital trygghet ska människor, företag och organisationer känna förtroende för digitala tjänster. Tjänsterna ska bidra till ett smidigare och effektivare samhälle - med rätt information, till rätt person, i rätt tid. När störningar och avbrott inträffar i de digitala systemen kan det få allvarliga konsekvenser för både privatpersoner och företag. Därför är det viktigt att minska riskerna och konsekvenserna genom bland annat att öka kompetensen på alla nivåer i samhället.

Som en del i regeringens digitaliseringsarbete fick MSB uppdraget att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet inklusive id-kapning. Uppdraget mynnade bland annat ut i en nationell kampanj som genomfördes av MSB i samband med Informationssäkerhetsmånaden i oktober 2018.

Det nära samarbetet med Polismyndigheten samt Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket var en framgångsfaktor för kampanjen vars budskap var "Tänk säkert – skydda din viktigaste information!". Fokus har varit: Säkra dina kortuppgifter, dina lösenord och din företagsinformation. Goda råd publicerades på Dinsäkerhet.se.

–  Kampanjen Tänk säkert har nått ut brett i Sverige och bidragit till en ökad förståelse för vilka risker som finns i det digitala samhället. Det är mycket värdefullt att nästan 60 procent av de 300 tillfrågade i kampanjundersökningen säger att de nu kommer vara mer vaksamma när de hanterar sin personliga information, säger Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, vid MSB.

 

– Det är ett steg på vägen till ökad kunskap om hur man hanterar sin viktigaste information säkert, oavsett vem du är, fortsätter Åke Holmgren.

Kampanjens budskap nådde genom egna kanaler och annonsering i sociala media cirka 2 miljoner användare. Närmare 100 pressklipp noterades under månaden. Via TV4 nåddes 1,9 miljoner tittare och genom bioreklam 750 000 biobesökare.

Kampanjen i sig upplevdes positiv och har haft väldigt starkt genomslag. MSB:s utvärdering visar att 50 procent, av de som deltog i undersökningen, tänker vidta åtgärder för att minska riskerna för att drabbas av t. ex. kortbedrägerier och dataintrång.

Fakta

MSB:s rapportering av uppdraget 2019 (pdf)

MSB:s regeringsuppdrag 2018 (extern länk)

Regeringens digitaliseringsstrategi 2017 (extern länk)

Skydda din viktigaste information (extern länk)

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se