Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ny strategi för samhällets informationssäkerhet

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2010-08-19 kl. 14:00
MSB har i samarbete med övriga ansvariga myndigheter på regeringens uppdrag tagit fram en strategi för samhällets informationssäkerhet. Strategin gäller för perioden 2010-2015 och riktar sig till hela samhället – från statliga myndigheter, kommuner och landsting, företag, organisationer till privatpersoner.
- Att kunna hantera information på ett säkert sätt är en angelägenhet för alla. Därför är det viktigt att det finns en gemensam uppfattning och färdriktning för hur samhället ska arbeta med informationssäkerhet, säger Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 
Strategin pekar ut en färdriktning med långsiktiga mål för samhällets informationssäkerhet. Målet är att uppnå en god informationssäkerhet i samhället som främjar:
  • Medborgares fri- och rättigheter samt personliga integritet
  • Samhällets funktionalitet, effektivitet och kvalitet
  • Samhällets brottsbekämpning
  • Samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga störningar och kriser
  • Näringslivets tillväxt
  • Medborgares och verksamheters kunskap om, och förtroende för informationshantering och IT-system.
Förutom de strategiska målen anges strategiska områden samt principer för informationssäkerhetsarbete. Målen ska uppfyllas genom att arbeta inom de strategiska områdena på det sätt som principerna uttrycker. Strategin bygger på de riktlinjer som regeringen angivit i skrivelsen Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet (Skr. 2009/10:124).
 
I dagens informationssamhälle bearbetar, lagrar, kommunicerar och mångfaldigar vi information i större mängder än någonsin tidigare. Behovet av informationssäkerhet ökar därmed ständigt i våra olika verksamheter, såväl i det privata som offentliga livet.
 
- En väl förankrad nationell strategi är ett viktigt hjälpmedel för att lyckas med samordningen av informationssäkerhetsarbetet, säger Helena Lindberg.
 
Strategin kompletteras med en nationell handlingsplan med konkreta åtgärder.
 
Handlingsplanen förvaltas av MSB och är för närvarande under revidering, något som ska ske vartannat år.
 
Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010-2015
Syftet med denna strategi är att ange långsiktiga målsättningar, färdriktningar och arbetssätt för informationssäkerhet i Sverige. En mä...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB 0171-10
Antal
Ej i lager
 
 

För mer information:

Richard Oehme, chef enheten för samhällets informationssäkerhet, MSB
Telefon 010-240 44 06, mobil 0768-28 44 11
 
Wiggo Öberg, enheten för samhällets informationssäkerhet, MSB
Telefon 010-240 42 87, mobil 0730-26 12 87
 
MSB:s presskontakt
Telefon 070-321 88 74
 
Kontakt:
No such user