Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB tar över ansvaret för CERT-SE (tidigare Sitic)

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2011-01-10 kl. 13:05
Den 1 januari 2011 fördes CERT-SE (tidigare Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic) över från Post- och telestyrelsen (PTS) till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i enlighet med tidigare regeringsbeslut.
CERT-SE är Sveriges nationella Computer Emergency Response Team med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter.
 
– CERT-SE stärker ytterligare MSB:s arbete med samhällets informationssäkerhet. Detta är ännu ett steg för att skapa en samlad förmåga att kunna förebygga och hantera incidenter och störningar som hotar informationshanteringen i samhället, säger Richard Oehme chef för enheten för samhällets informationssäkerhet på MSB.
 
Genom att placera CERT-SE vid MSB åstadkoms en mer samlad hantering av informationssäkerhet på central myndighetsnivå. Det skapas också möjligheter att bättre integrera informationssäkerhetsarbetet i arbetet med samhällets krisberedskap, till exempel arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.
 
CERT-SE:s verksamhet kommer att fortsätta som tidigare även hos MSB. Till uppgifterna hör bland annat att:
  • Agera skyndsamt vid inträffade IT-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade.
  • Samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet.
  • Vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa.
 

För mer information

Richard Oehme, enhetschef MSB, tfn 010-240 44 06
MSB:s presstjänst: 070-321 88 74
Kontakt:
No such user