Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB ser allvarligt på attacken mot flera svenska mediesajter

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-03-20 kl. 17:43
MSB ser allvarligt på den överbelastningsattack som genomfördes mot flera svenska mediesajter under kvällen den 19 mars. Medierna har en viktig demokratisk funktion i samhället, attacker mot medier kan därför ses som ett hot mot samhällets säkerhet. MSB följer händelsen, som av allt att döma är den största överbelastningsattack som drabbat svenska nyhetssajter hittills. MSB kommer nu att studera händelsen inom ramen för det arbete som sker inom mediernas beredskapsråd.

”Det är överraskande att man kunde slå ut så många större dagstidningar i Sverige samtidigt, omfattningen är förvånande stor", säger Richard Oehme, chef för verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet vid MSB.

Överbelastningsattacker (DDoS) är en av de utmaningar som medier och andra samhällsaktörer måste kunna hantera. Tillsammans med mediebranschen har MSB tidigare gjort risk- och sårbarhetsanalyser, en sådan är redan beslutad att göras även i år.

"Den här händelsen kommer självfallet att finnas med som en del av en sådan analys.", säger Richard Oehme.

Under helgen samverkade MSB med bland annat Polisen och Säkerhetspolisen om attacken.

Frågor och svar:

Vad är det som har hänt?

Det som har hänt är en överbelastningsattack, en så kallad d-dosattack, som har riktat in sig på ett antal större mediesajter i Sverige. Attacken pågick under några timmar under lördagskvällen.

En d-dosattack går ut på att överbelasta till exempel en hemsida med skräpinformation och fyller upp hela linjen så man inte kommer åt sajten eller tjänsten.

Överbelastningsattacker kan se olika ut, men syftar i grunden till att förhindra normal åtkomst, men även i vissa fall för att mörklägga en annan pågående attack. I regel innebär attackerna att system eller nätverksresurser blir otillgängliga på grund av att trafik med stora datamängder riktas mot organisationens it-tjänster.

Är det några myndigheter som är drabbade?

"Vad vi känner till är det inga myndigheter som drabbades under lördagen. Vi kommer följa utvecklingen eftersom hotet som kom i lördags även riktade sig mot svenska myndigheter.", säger Richard Oehme.

Går det att skydda sig mot den här typen av attacker till hundra procent?

"Inte till hundra procent, men man kan göra mycket mer än vad många aktörer gör idag. Med olika typer av reservsystem kan man fortfarande ha en fungerande webbplats", säger Richard Oehme.

Nationell risk- och förmågebedömning

MSB rapporterar årligen en nationell bedömning avseende risker, sårbarheter och förmåga (NRFB) till regeringen. NRFB är ett viktigt underlag för att inrikta och utveckla arbetet med samhällsskydd och beredskap. Den utgör ett underlag för aktörerna att fokusera på rätt åtgärder.

Hur är beredskapen hos medieföretagen i Sverige?

MSB följer och analyserar utvecklingen inom medieområdet utifrån ett beredskapsperspektiv. Arbetet sker i nära samarbete med säkerhets- och beredskapschefer samt tekniskt ansvariga inom branschen. De privatägda medierna ansvarar i grunden själva för sin IT-säkerhet. MSB:s roll i detta sammanhang är att fungera som kunskapsförmedlare och samtalspartner till medieföretag och andra aktörer som myndigheter och departement. En betydelsefull del i arbetet är den samverkan som sker i Mediernas beredskapsråd. MSB initierar projekt, anordnar seminarier samt genomför uppföljningar och utvärderingar inom medieområdet utifrån ett säkerhets- och beredskapsperspektiv.

Mer information på msb.se:

Mediernas beredskap

IT-incidenthantering

Psykologiskt försvar

Årets Nationella risk- och förmågebedömning

Läs mer i vår rapport om att hantera överbelastningsattacker

Risker och sårbarheter i mediebranschen

 

Kontakt:
No such user