Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB rapporterar regeringsuppdrag om förberedelser inför genomförandet av NIS-direktivet

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-01-16 kl. 10:00
MSB lämnade den 15 januari in svar på regeringsuppdraget att förbereda genomförandet av NIS-direktivet i Sverige. I rapporten finns förslag på de samhällsviktiga och digitala tjänster i Sverige som täcks av direktivet.

- För företag som levererar samhällsviktiga tjänster är regeringsrapporten ett redskap för att redan nu kunna undersöka om de kommer att beröras av NIS-direktivet, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör för MSB.

Regeringsuppdrag i tre delar

MSB fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen att vidta vissa åtgärder för att förbereda genomförandet av det så kallade NIS-direktivet i Sverige. Uppdraget har tre huvudsakliga delar.

Den första delen är att med stöd av Inspektionen för vård och omsorg, Finansinspektionen, Statens energimyndighet, Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen, Livsmedelsverket och andra relevanta myndigheter upprätta den förteckning av samhällsviktiga tjänster som följer av artikel 5 i NIS-direktivet.

Den andra delen är att i samverkan med Post- och telestyrelsen identifiera vilka av de digitala tjänster som beskrivs i bilaga 3 i NIS-direktivet som finns i Sverige.

Den tredje och sista delen är att inleda förberedelseåtgärder med anledning av kravet på incidentrapportering.

MSB redovisade 15 januari resultatet av regeringsuppdraget i form av en rapport som också finns tillgänglig för nedladdning på MSB.se.

Bakgrund om NIS-direktivet

Idag är så gott som alla funktioner i samhället beroende av nätverk och informationssystem och allt fler funktioner digitaliseras. Störningar i nätverk och informationssystem kan generera omfattande ekonomiska förluster, undergräva användarnas förtroende och medföra allvarliga konsekvenser på samhällsekonomin.

Med anledning av detta antogs det så kallade NIS-direktivet i juli 2016 (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen). Direktivet ska införlivas i svensk lag och träda i kraft 10 maj 2018. För att inte onödigt försena direktivets genomförande är det nödvändigt att vissa förberedelseåtgärder vidtas under tiden som lag och förordning utarbetas, vilket är skälet till att MSB har fått föreliggande regeringsuppdrag.

Läs mer

Rapporten ”Redovisning av vissa vidtagna åtgärder för att förbereda genomförandet av NIS-direktivet (Direktiv (2016/1148/EU) om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen) i Sverige” (pdf)

Betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)”

Direktivet ”Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen”

Om arbetet med att genomföra NIS-direktivet i Sverige på MSB.se

Allmänt om systematiskt informationssäkerhetsarbete på Informationssäkerhet.se

Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se