Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB och samhällets informationssäkerhet

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2013-01-07 kl. 13:43
Informationssäkerhet har blivit en allt viktigare fråga. Samhällets informationshantering består av en komplex infrastruktur med privata och offentliga aktörer och olika beroenden. Säkerheten kan därför inte lösas inom en organisation utan kräver samverkan mellan aktörer och myndigheter.

Hur jobbar MSB med informationssäkerhet?

MSB har på regeringens uppdrag ansvaret för att samordna samhällets informationssäkerhet. MSB stödjer förebyggande åtgärder och arbetar med att främja ett systematiskt långsiktigt arbete med informationssäkerhet på alla nivåer i samhället.

Tieto-incidenten gav viktiga lärdomar till samhället

En aktuell händelse som belyser behovet av en samordnad informationssäkerhet i samhället är den s.k. Tieto-incidenten. 

Strategi och handlingsplan för hela samhället

MSB har tillsammans med de myndigheter som ingår i samverkansgruppen för informationssäkerhet, SAMFI, på regeringens uppdrag tagit fram en strategi för samhällets informationssäkerhet. Strategin kompletteras med en nationell handlingsplan med konkreta åtgärdsförslag.
 
I SAMFI ingår, förutom MSB, Försvarsmakten (FM), Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Post- och telestyrelsen (PTS) samt Rikspolisstyrelsen (RPS) som representeras av Säkerhetspolisen (SÄPO) och Rikskriminalpolisen (RKP).
 
Samhällets informationssäkerhet - Nationell handlingsplan 2012
MSB har tillsammans med de myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet, SAMFI, tagit fram en handlingsplan som ska...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB423
Antal
Ej i lager
 

Råd och stöd från MSB

MSB har tagit fram information och verktyg som är användbara i arbetet med informationssäkerhet inom myndigheter, kommuner, landsting, företag och organisationer. Utbildningsmaterial, vägledningar och metodstöd är några exempel.
Läs mer om råd och stöd från MSB

Praktiskt stöd för arbete med informationssäkerhet

Informationssäkerhet.se är en webbplats som ska ge praktiskt stöd för långsiktigt och systematiskt arbete med informationssäkerhet inom myndigheter och organisationer.

Tips och råd till privatpersoner

Dinsäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till privatpersoner. Här finns bland annat tips och råd kring hur man kan förbättra sin egen informationssäkerhet.
 

CERT-SE förmedlar kunskap och samordnar IT-incidenter

CERT-SE är en del av MSB och arbetar med att hantera och förebygga IT-incidenter. CERT-SE strävar efter att öka IT-säkerhetsmedvetandet i Sverige genom att förmedla kunskap och fakta. CERT-SE utfärdar kontinuerligt varningar och råd om sårbarheter i våra IT-system.

CERT-SE:s tjänster riktar sig till såväl offentlig sektor som näringslivet och till uppgifterna hör bland annat att sprida information och vid behov samordna åtgärder för att avhjälpa eller lindra effekter av IT-incidenter. CERT-SE samverkar med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet och är Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder.

MSB:s publikationer inom informationssäkerhet

 
Kontakt:
No such user