Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB och Försvarshögskolan arrangerar uttagningstävling inför Cyber Challenge 2017

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-12-12 kl. 09:32
Den 26 januari 2017 arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (FHS/CATS) en uttagningstävling inför tävlingen ”Cyber 9/12 Student Challenge 2017” som genomförs i Geneve, Schweiz, under våren 2017.

Sveriges uttagningstävling syftar till att behandla säkerhetspolitiskt- och krisberedskapsrelaterade informations- och cybersäkerhetsincidenter på en nationell nivå. Tävlingen genomförs på FHS i Stockholm och vänder sig till studenter och forskare vid svenska lärosäten för högre studier. Samtliga större universitet och högskolor har fått en inbjudan att delta med ett eller flera lag. Representanter från MSB och Informationssäkerhetsrådet kommer att agera domare.

Vad handlar uttagningstävlingen om?

Scenariot är ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår region och en allmänt ökad instabilitet som medför att aktörer allt mer frekvent använder cyberattacker som ett verktyg för att nå säkerhetspolitiska mål. Attackerna är riktade mot myndigheter, sjukhus, medier, järnvägsnät och annan infrastruktur. Det rör sig om ett hot mot vårt demokratiska system, den nationella säkerheten och i förlängningen om Sveriges suveränitet. I tävlingen ingår ämnen som  incidenthantering, kommunikation, policyutveckling och konsekvensanalys som naturliga delar i syfte att stärka studenters kunskaper om cyberrelaterade policyfrågor.

Det  moderna samhället är beroende av fungerande informations- och kommunikationsteknologi. En riktad cyberattack mot kritisk infrastruktur, myndigheter och företag kan ge avsevärda effekter på det öppna samhället och påverka den nationella säkerheten. 

— Att arrangera Cyber Challenge är en del av MSB:s arbete med att öka medvetenheten och kunskapen om hotbilder, risker och sårbarheter som uppstår i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Genom tävlingen sprider vi även kunskap om hur både offentlig och privat sektor agerar i händelse av allvarliga cyberincidenter. Den är ett bra sätt för oss att lära känna kunniga och duktiga studenter inför framtida rekryteringar, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

Vilka får åka till Geneve?

De tre lag som ges bäst omdömen av tävlingens domare erbjuds att under våren delta i den internationella tävlingen Cyber 9/12 Student Challenge 2017 i Schweiz. Den internationella tävlingen anordnas av Geneva Centre for Security Policy (GCSP). Varje lag får ett ekonomiskt bidrag av MSB upp till 40 000 kronor för kostnader som relaterar till resa, kost eller logi i samband med deltagandet i övningen.

Anmälan

Anmälan sker senast den 15:e december, 2016, via e-mail till: gazmend.huskaj@fhs.se
Cybersäkerhetstävlingen är kostnadsfri. Lagen får mer information efter anmälan. För mer information om uttagningstävlingen vänligen kontakta:

Gazmend Huskaj
gazmend.huskaj@fhs.se
Telefon: 070-770 04 91


Inbjudan Cyber Challenge 2017

Läs mer om Geneva Centre for Security Policy (information om tävlingen publiceras strax för jul).

Läs mer om Informationssäkerhetsrådet

Kontakt:
No such user