Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Handlingsplan för att stärka samhällets informationssäkerhet

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2012-08-20 kl. 13:16
MSB har tillsammans med de myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet SAMFI, tagit fram en ny handlingsplan som ska stärka informationssäkerheten i samhällets och förverkliga strategin för samhällets informationssäkerhet. Planen är ett redskap för att förverkliga strategin som lades fast 2009 och planen är framtagen på regeringens uppdrag.
Samhällets informationssäkerhet - Nationell handlingsplan 2012
MSB har tillsammans med de myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet, SAMFI, tagit fram en handlingsplan som ska...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB423
Antal
Ej i lager
 
 
I handlingsplanen ingår ett trettiotal åtgärdspunkter, från att öka samverkan för att motverka och hantera allvarliga it-incidenter till åtgärder för att öka medvetenheten om behovet av informationssäkerhet i samhället. 

Ett viktigt syfte med planen är att ge väsentliga samhällsaktörer stöd för att förbättra sin informationssäkerhet.  Bland dessa finns myndigheter, landsting och kommuner men också privata leverantörer av nät- och driftstjänster. Exempel på åtgärder i planen är:
  • Fortsätta utveckla stöd för offentliga och privata organisationers informationssäkerhetsarbete
  • Krav på säkerhetsanalyser när säkerhetsskyddsförordningen tillämpas
  • Utreda samhällets utbildnings- och kompetensbehov inom informationssäkerhetsområdet
  • Förebyggande åtgärder för att öka säkerheten i de elektroniska kommunikationerna
  • Ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem (SCADA)

Handlingsplanens breda spektrum av åtgärdsförslag är karaktäriserande för samhället idag. Alla är beroende av att informationshanteringen fungerar. Precis som vi är beroende av att ha ström och vatten måste vi idag ha tillgång till information och it-lösningar för att samhället ska fungera. Konsekvenserna av ett omfattande avbrott kan leda till att samhällets vitala funktioner som vård energiförsörjning och transporter inte kan upprätthållas.


- Samhällets gemensamma informationshantering består av en komplex infrastruktur med både privata och offentliga aktörer och olika beroenden. Säkerheten kan därför inte lösas inom en organisation utan kräver samverkan både mellan aktörer och mellan de myndigheter som har ett särskilt ansvar för informationssäkerhet, säger Richard Oehme, chef enheten för samhällets informationssäkerhet vid MSB.

För mer information

Person 1: Richard Oehme 076-828 44 11
Person 2: Fia Ewald 072-741 70 66
MSB:s presstjänst, tfn 070-321 88 74

Fakta SAMFI:

I SAMFI ingår, förutom MSB som leder arbetet, Försvarsmakten (FM), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Post- och telestyrelsen (PTS) samt Rikspolisstyrelsen (RPS) som representeras av Säkerhetpolisen (SÄPO) och Rikskriminalpolisen (RKP).
Kontakt:
No such user
No such user