Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Förstärkt samverkan behövs för att klara allvarliga IT-incidenter

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2010-01-15 kl. 09:00
Det föreslås i en utredning som MSB på fredagen överlämnade till regeringen.
  • En sammanhållen struktur för att stärka Sveriges förmåga att förebygga och hantera IT-incidenter.
  • En nationell plan för hantering av allvarliga IT-incidenter.
  • Ett samverkanscentrum vid MSB kopplat till myndighetens förebyggande informationssäkerhetsarbete och samhällets övriga krishantering.
Det är några av huvudförslagen för att förbättra samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera IT-incidenter i en utredning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på fredagen överlämnade till regeringen.
 
I utredningen konstaterar MSB att Sverige fortfarande saknar det starka skydd som krävs för att motstå verkligt allvarliga IT-incidenter, där både kommunikationsnät och olika samhällsviktiga IT-system utsätts för störningar. I dessa situationer måste resurser från många olika myndigheter och organisationer mobiliseras. Men resurserna måste samordnas också, och det måste ske på ett sätt som är integrerat med samhällets övriga krisberedskap.
 
MSB:s åtgärdsförslag tar fasta på behovet av bred samverkan mellan myndigheter och andra berörda, inte bara under en pågående händelse, utan även före och efter. Därför krävs det också närhet till samhällets förebyggande arbete på informationssäkerhetsområdet och till den vardagliga myndighetssamverkan på området som MSB idag koordinerar.
 
- Det behövs en samlad operativ förmåga för att hantera allvarliga IT-incidenter. Men den verkliga utmaningen är betydligt bredare än så. Kompetensen och beredskapen måste finnas i hela samhället när något inträffar. Redan i vardagen måste vi bygga ett samhälle där det går att lita på att informationssystemen verkligen fungerar, säger Helena Lindberg, generaldirektör för MSB.
 
I den offentliga sektorn måste den växande e-förvaltningen göras robust. Men samtidigt måste samhället också värna om medborgarnas tillgång till sådant som el, livsmedel och kommunikationer, saker som mestadels hanteras av privata aktörer. Här krävs det en förstärkt privatoffentlig samverkan.
 
Ett annat viktigt område är att se till att landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård inte drabbas av allvarliga störningar.
 
- I början av 2009 undkom vi med blotta förskräckelsen när ett landsting och en kommun i Sverige drabbades av svåra IT-störningar till följd av en elakartad datormask. Om denna mask hade spritt sig hade samhället i värsta fall kunnat stå inför en situation med akuta IT-störningar inom flera olika samhällssektorer och på geografiskt skilda platser, säger Helena Lindberg.
 
- Risken för sådana händelser visar på hur viktigt det är att samhället satsar på en samlad struktur för hanteringen av snabba, oväntade IT-händelser som kan få allvarliga konsekvenser för medborgarna.
 
 

Mer information:

Richard Oehme 0768-28 44 11
Enheten för samhällets informationssäkerhet MSB
 
Pressekreterare: Erik Löfgren mobil 0730-26 14 42
 
Erik Löfgren
Pressekreterare
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
tfn:dir 010-240 22 26
mobil: 073-026 14 42
www.msb.se
Kontakt:
No such user