Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Bristande resurser i länsstyrelsernas informationssäkerhetsarbete

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-04-25 kl. 15:13
Länsstyrelser saknar viktiga förutsättningar för samordning och stöd av kommuners arbete med informationssäkerhet. Det visar studien "Länsstyrelsernas förutsättningar att stödja kommuner gällande informationssäkerhet", som har tagits fram av Institutionen för Informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, på uppdrag av MSB.

Syftet med studien är att kartlägga länsstyrelsernas faktiska möjligheter att samordna och stödja kommunernas systematiska informationssäkerhetsarbete. Ett annat syfte är att undersöka hur länsstyrelserna samordnar och stödjer kommunernas arbete inom området. Tretton intervjuer har genomförts med försvarsdirektörer och informationssäkerhetssamordnare på sju utvalda länsstyrelser. 

Resultatet visar att ingen av de intervjuade länsstyrelserna i nuläget har förutsättningar att stödja kommunerna i sina respektive län. Enligt intervjuerna beror det på brist på resurser, även inom det egna arbetet med det systematiska informationssäkerhetsarbetet, men också att länsstyrelserna varken uppfattar att de har mandat eller ett tydlig uppdrag av regeringen att stöjda kommunerna på informationssäkerhetsområdet. Länsstyrelserna ser inte alltid den koppling som finns mellan informationssäkerhet och uppdragen inom områden som krisberedskap, höjd beredskap och säkerhetsskydd.

– Om länsstyrelserna ges rätt förutsättningar kan de spela en viktig roll i att öka skyddet för den samhällsviktiga information som kommunerna hanterar. Det handlar om allt från känsliga personuppgifter om medborgarna till information som är kritisk för Sveriges säkerhet, säger Richard Oehme, chef för verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet.

Även andra studier pekar på bristande förmåga och kunskap inom informationssäkerhetsområdet i landets länsstyrelser och kommuner. Varken länsstyrelser eller kommuner avsätter tillräckliga resurser för att erhålla/upprätthålla kunskap inom området.

– Det handlar om att involvera ledning och styrelse i frågorna, så att det blir rätt prioriteringar hela vägen uppifrån och ner. Studien visar på att det finns ett engagemang och en vilja hos de intervjuade att stödja kommunerna men att man saknar ett tydligt mandat och resurser, avslutar Richard Oehme.

Ladda ned studien från MSB:s publikationsservice

Kontakt: Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se