Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nytt informationssäkerhet

Tipsa om artikeln

MSB satsar på att förbättra informationssäkerheten i kommuner, regioner och länsstyrelser

2019-03-26 kl. 14:05
Inom ramen för ett regeringsuppdrag med fokus på informationssäkerhet lanserar MSB under våren ett flertal kompetenshöjande insatser riktade mot kommuner, regioner och länsstyrelser.

Lämna synpunkter på kommande vägledning om grundläggande it-säkerhetsåtgärder

2019-03-04 kl. 15:05
I en kommande vägledning beskriver MSB grundläggande it-säkerhetsåtgärder. De åtgärder som rekommenderas i vägledningen ska leda till en grundläggande skyddsnivå i en it-miljö och en digitaliserad verksamhet.

Lämna synpunkter på kommande vägledning om grundläggande kryptering

2019-02-08 kl. 14:24
I en kommande vägledning beskriver MSB säkerhetsåtgärder för att införa och upprätthålla kryptolösningar. Vi önskar nu synpunkter och kommentarer på vägledningen för att kvalitetssäkra innehåll och uppbyggnad.

Ökad förståelse för risker i det digitala samhället

2019-02-05 kl. 14:06
I mars 2018 fick MSB ett regeringsuppdrag att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet inklusive id-kapning. Under året genomfördes flera stora insatser för att öka medvetenhet och kunskap hos målgrupperna om vikten av att skydda sin viktigaste information. En nationell kampanj förlades till Informationssäkerhetsmånaden under oktober. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Polismyndigheten samt Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket vilka står bakom webbplatsen verksamt.se. Uppdraget rapporterades till Justitiedepartementet den 31/1.

Nya föreskrifter kopplade till NIS-regleringen

2018-11-01 kl. 09:00
Från och med den 1 november 2018 gäller MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster samt informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Föreskrifterna är en del av NIS-regleringen, och berör organisationer i såväl privat som offentlig sektor.

MSB på Nordens största konferens om ICS och cyberfysiska system

2018-10-17 kl. 14:23
MSB kommer att delta på CS3STHLM den 22-25 oktober. Konferensen är Nordens största på området säkerhet i industriella styrsystem och cyberfysiska system.

MSB får bred roll kopplad till NIS-direktivet

2018-06-29 kl. 15:55
Regeringen beslutade nyligen att ge MSB ett flertal uppgifter kopplade till kommande NIS-reglering. En av dessa är föreskriftsrätt och kommande föreskrifter har nu gått ut på öppen remiss.

Åke Holmgren utsedd till avdelningschef

2018-06-20 kl. 13:36
Åke Holmgren har utsetts till chef för Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, CSV, vid MSB.

Internet of Things (IoT) – tre faktablad om risker och hantering

2018-06-14 kl. 12:37
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram tre konkreta faktablad om vilka risker IoT eller sakernas internet för med sig och hur de kan hanteras. Faktabladen stöds av en studie som beskriver IoT-relaterade risker och strategier.

Välkommen till konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor den 4-5 september!

2018-05-21 kl. 08:00
Nu är det dags att anmäla sig till informationssäkerhetskonferensen som genomförs den 4-5 september på Münchenbryggeriet i Stockholm. Den vänder sig särskilt till dig som arbetar inom offentlig sektor med frågor som rör informationssäkerhet.

Ökat anslag för NIS i budgeten

2018-04-16 kl. 14:39
Regeringen förslår ett ökat anslag för informationssäkerhet i vårändringsbudgeten för 2018, för genomförandet av det så kallad NIS-direktivet. MSB föreslås få 7 miljoner kronor under 2018 för att ta emot och hantera incidentrapporter och samordna visst gränsöverskridande arbete.

Årsrapport för allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter 2017 lämnad till regeringen

2018-04-09 kl. 13:00
MSB lämnade 5 april sin årliga rapport avseende allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter.

Nytt informationspaket om elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

2018-03-02 kl. 13:00
MSB har tagit fram ett omfattande informationspaket om antagonistiska elektromagnetiska hot (EM) mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur. Informationen som vänder sig både till offentlig sektor och näringslivet kan enkelt laddas ner från Msb.se.

MSB rapporterar regeringsuppdrag om stärkt privat-offentlig samverkan

2018-03-01 kl. 14:00
I juni 2017 fick MSB i uppdrag av regeringen att arbeta för att de privat-offentliga samarbetsformerna stärks inom informations- och cybersäkerhetsområdet. I uppdraget ingick att bedöma vilka branscher och sektorer som behöver prioriteras.

NISÖ 2018 testade förmågan att hantera it-relaterade samhällsstörningar

2018-02-15 kl. 14:38
Den 14 – 15 februari genomförde MSB den nationella informationssäkerhetsövningen NISÖ 2018. Det är den tredje övningen i en serie där senaste övningen arrangerades 2012. Den här gången övade drygt 200 personer från 26 olika organisationer tillsammans på Ledningsregementet i Enköping.

Uppdaterat metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete

2018-02-13 kl. 12:30
En ny version av metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete har lanserats på Informationssäkerhet.se. Den nya versionen är mer kortfattad och praktiskt inriktad och vänder sig precis som den tidigare versionen till alla typer av organisationer.

MSB rapporterar regeringsuppdrag om förberedelser inför genomförandet av NIS-direktivet

2018-01-16 kl. 10:00
MSB lämnade den 15 januari in svar på regeringsuppdraget att förbereda genomförandet av NIS-direktivet i Sverige. I rapporten finns förslag på de samhällsviktiga och digitala tjänster i Sverige som täcks av direktivet.

Bristande resurser i länsstyrelsernas informationssäkerhetsarbete

2017-04-25 kl. 15:13
Länsstyrelser saknar viktiga förutsättningar för samordning och stöd av kommuners arbete med informationssäkerhet. Det visar studien "Länsstyrelsernas förutsättningar att stödja kommuner gällande informationssäkerhet", som har tagits fram av Institutionen för Informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, på uppdrag av MSB.

Omfattande cyberangrepp hos driftleverantörer

2017-04-05 kl. 13:16
Omfattande internationella cyberangrepp har avslöjats. Cyberangreppen har fått beteckningen ”Cloud Hopper” och bedöms vara kopplade till aktören ”APT10” (även kallad Red Apollo, CVNX, Stone Panda, menuPass). Angreppen har bland annat skett genom intrång hos olika driftleverantörer som sedan nått vidare till deras kunder. Därför kan en lång rad organisationer vara drabbade. Sverige är ett av flera länder som pekats ut som drabbat.

Första årsrapporten inlämnad till regeringen om arbetet med allvarliga it-incidenter

2017-03-22 kl. 07:57
Arbetet med obligatorisk it-incidentrapportering har pågått sedan den 1 april 2016. Nu har MSB lämnat sin första årsrapport till regeringen. Rapporten har tagits fram i nära samarbete med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Nya rekommendationer till kommuners arbete med informationssäkerhet

2017-01-31 kl. 11:27
Idag presenterar MSB ett antal rekommendationer till kommuner med syftet att stärka samhällets informationssäkerhet. Rekommendationerna bygger på en analys av enkätresultatet i rapporten "En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015".

MSB och Försvarshögskolan arrangerar uttagningstävling inför Cyber Challenge 2017

2016-12-12 kl. 09:32
Den 26 januari 2017 arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (FHS/CATS) en uttagningstävling inför tävlingen ”Cyber 9/12 Student Challenge 2017” som genomförs i Geneve, Schweiz, under våren 2017.

MSB finansierar forskning om resilienta betalningssystem

2016-12-12 kl. 09:30
MSB finansierar ett femårigt forskningsprojekt som leds av forskare vid Högskolan i Skövde. Syftet är att närmare studera vilka konsekvenser som kan uppstå när samhällets betalningssystem inte fungerar som de ska, samt vilka aktörer som är inblandade och vilka åtgärder som krävs vid störningar i betalningssystemet.

Kammarrätten avslår överklagande angående utlämnande av uppgifter om it-incidenter

2016-08-23 kl. 16:21
Tidigare i år överklagade nyhetsbyrån Sirén ett beslut från MSB att inte lämna ut vissa uppgifter ur inkomna rapporter om allvarliga it-incidenter. Igår meddelade Kammarrätten i Göteborg sin dom. Siréns överklagande avslås.

Enkät om informationssäkerhet i transportsektorn

2016-08-15 kl. 10:55
MSB genomför en enkät riktad till den samhällsviktiga transportsektorn som en del i vår analys av ansvarsområdet samhällets informationssäkerhet. I enkäten ställs frågor om företagens arbete med informations- och cybersäkerhet.

Informationssäkerhet för offentlig sektor arrangeras för sjunde året i rad

2016-06-01 kl. 11:00
Välkommen till konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor! Den 14-15 september genomförs Informationssäkerhet för offentlig sektor 2016 i Stockholm-Solna. Inrikesminister Anders Ygeman och MSB:s generaldirektör Helena Lindberg inleder konferensen.

Seminariedagar om obligatorisk it-incidentrapportering

2016-04-14 kl. 15:29
Under perioden 27 april fram till den 2 juni bjuder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) in till fem seminariedagar på temat obligatorisk it-incidentrapportering och nya krav på systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Slutrapportering av nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet

2016-04-06 kl. 10:46
Arbetet med handlingsplanen har pågått sedan 2012 och har nu slutrapporterats. De flesta av åtgärderna i handlingsplanen är helt eller till stora delar genomförda.

Nu ska statliga myndigheter rapportera allvarliga it-incidenter till MSB

2016-04-04 kl. 09:55
Måndagen den 4 april träder MSB:s föreskrifter om myndigheternas it-incidentrapportering och reviderade föreskrifter om myndigheternas informationssäkerhet i kraft.

Ny överbelastningsattack mot medieföretag

2016-03-25 kl. 08:09
Under torsdagskvällen 24 mars genomfördes ytterligare en överbelastningsattack som drabbade svenska mediabolags webbplatser. Liksom vid den attack som genomfördes under förra helgen drabbades flera operatörer, med följden att ett antal webbplatser fick störningar. MSB ger stöd till de drabbade operatörerna.

MSB ser allvarligt på attacken mot flera svenska mediesajter

2016-03-20 kl. 17:43
MSB ser allvarligt på den överbelastningsattack som genomfördes mot flera svenska mediesajter under kvällen den 19 mars. Medierna har en viktig demokratisk funktion i samhället, attacker mot medier kan därför ses som ett hot mot samhällets säkerhet. MSB följer händelsen, som av allt att döma är den största överbelastningsattack som drabbat svenska nyhetssajter hittills. MSB kommer nu att studera händelsen inom ramen för det arbete som sker inom mediernas beredskapsråd.

Övergripande information om obligatorisk it-incidentrapportering finns nu på Cert.se

2016-03-04 kl. 10:47
Den 1 mars fattade MSB:s generaldirektör, Helena Lindberg, beslut om nya föreskrifter för myndigheternas it-incidentrapportering och föreskrifter för myndigheternas informationssäkerhet. För att skapa bra förutsättningar för obligatorisk it-incidentrapportering arbetar MSB med att ta fram vägledningar och annat informationsmaterial.

Från april ska statliga myndigheter rapportera it-incidenter

2016-03-02 kl. 09:51
MSB har beslutat om nya föreskrifter för myndigheternas it-incidentrapportering. Samtidigt har även föreskrifterna för myndigheternas informationssäkerhet reviderats. De nya reglerna börjar gälla 4 april.

Ny rapport om betydelsen av informationssäkerhet

2016-02-19 kl. 11:00
På uppdrag av MSB genomförde Örebro universitet under hösten 2015 en Delphi-studie av några grundläggande begrepp på informationssäkerhetsområdet. Rapporten visar på flera angelägna utvecklingsbehov, inte minst bredare och effektivare förankring.

Obligatorisk it-incidentrapportering införs 1 april för statliga myndigheter

2015-12-17 kl. 16:34
Regeringen har i dag beslutat att införa obligatorisk it-incidentrapportering för statliga myndigheter från och med den 1 april 2016. MSB får i och med detta mandatet att ta fram ytterligare föreskrifter om rapporteringen. Dessa går nu ut på remiss.

Rapport till regeringen om kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015

2015-12-01 kl. 15:41
Den 1 december rapporterar MSB in resultatet av en omfattande undersökning om Sveriges kommuners informationssäkerhetsarbete till regeringen. Rapporten ger en aktuell bild av hur kommuner arbetar med informationssäkerhet.

Nu startar den Europeiska Informationssäkerhetsmånaden 2015

2015-10-01 kl. 16:18
Den 1 oktober startar den Europeiska informationssäkerhetsmånaden (ECSM), en EU-kampanj med syfte att öka medvetenheten om informationssäkerhet i samhället.

Fullsatt på årets konferens Informationssäkerhet för offentlig sektor

2015-09-29 kl. 09:10
Det var fullsatt på årets konferens Informationssäkerhet för offentlig sektor som genomfördes den 1-2/9 på Folketshus i Stockholm. Deltagarna, drygt 600, bjöds på ett späckat program.

Remissvar om säkerhetsskydd samt informations- och cybersäkerhet

2015-09-15 kl. 10:30
MSB har lämnat remissvar på de statliga utredningarna om säkerhetsskydd samt informations- och cybersäkerhet.

Enkätundersökning om informationssäkerhet i den finansiella sektorn

2015-08-28 kl. 15:53
I år har MSB fått i uppdrag av regeringen att göra en bedömning av samhällets informationssäkerhet. Bedömningen kommer att ingå som en del i rapporteringen av MSB: s årliga risk- och sårbarhetsanalys.

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet

2015-06-22 kl. 12:40
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet. Sista svarsdag är 9 oktober, 2015.

Informationssäkerhet - trender 2015 på engelska

2015-05-20 kl. 10:35
Nu finns rapporten Informationssäkerhet - trender 2015 översatt till engelska.

Nytt stöd för krisberedskapsmyndigheternas arbete med informationssäkerhet i RSA 2015

2015-05-19 kl. 10:47
MSB har tagit fram ett stöd för krisberedskapsmyndigheternas arbete med regleringsbrevsuppdraget 2015 rörande informationssäkerhet. Regleringsbrevsuppdraget ska enligt regeringen redovisas i respektive myndighets risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

Bristande it-säkerhet i akutsjukvården

2015-05-18 kl. 16:26
Närmare tre av fem läkare och sköterskor i akutsjukvården uppger att dagens metoder för autentisering i vårdsystem är bristfälliga. Upplevda brister samspelar med åsidosättandet av säkerhetsregler. Drygt hälften av de tillfrågade låter kollegor läsa i patientjournaler när de själva är inloggade.

En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015

2015-04-24 kl. 14:32
Informationssäkerhetsfrågor blir allt viktigare i dagens samhälle och som ett led i detta önskar regeringen få kunskap om hur kommunernas arbete med informationssäkerhet ser ut. MSB har därför fått i uppdrag att, i samverkan med SKL, ta fram en aktuell lägesbild. Uppdraget ska rapporteras till regeringen den 1 december, 2015

Bristande konsekvensanalys av övervakning och övervakningsteknik

2015-04-08 kl. 16:27
Under ledning av professor Wilhelm Agrell har elva forskare och verksamhetschefer bidragit till en antologi om övervakning och integritet. Författarna visar på utbredda brister i konsekvensanalyser på området, i såväl rättsliga bedömningar av övervakning som privata investeringar i teknik.

Första nordiska cybersäkerhetsövningen

2015-03-19 kl. 08:57
För första gången har det nordiska nationella CERT-samarbetet (CERT – Computer Emergency Response Team) genomfört en gemensam nordisk cybersäkerhetsövning. Övningen genomfördes 16-18 mars och syftet var att stärka det nordiska samarbetet och förmågan att gemensamt stödja samhället med att hantera it-incidenter.

Informationssäkerhetsutredning inlämnad till regeringen

2015-03-11 kl. 08:10
Informationssäkerhetsutredningen NISU 2014 har lämnat in sitt betänkande där en nationell strategi för statens informations- och cybersäkerhet redovisas. Utöver det har ett flertal förslag tagits fram vilka stödjer de mål som uttalas i strategin, bland annat en ny förordning för statliga myndigheters informationssäkerhet.

Gemensamt projekt för robust och säker adressering på internet

2015-03-06 kl. 10:01
MSB har tillsammans med Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) genomfört ett projekt för att säkra robust och säker adressering på internet. Av Sveriges 290 kommuner har 231 beviljats medel för att införa DNSSEC under åren 2012-2014 till en kostnad av tio miljoner.

Sverige deltog i övningen Cyber Europe 2014

2015-02-26 kl. 09:00
24-25 februari 2015 deltog Sverige i övningen Cyber Europe 2014. MSB representerade Sverige i den tredje och avslutande delen av övningen Cyber Europe 2014 som genomfördes i Bryssel.

Från självmätningar till nationella indikatorer

2015-02-20 kl. 12:51
Kartläggning av mätverktyg för styrning och uppföljning på informationssäkerhetsområdet

Ny rapport presenterar erfarenheter från större it-incidenter i Sverige

2015-02-19 kl. 13:00
I rapporten "It- och informationssäkerhet i Sverige. Erfarenheter och reflektioner från några större it-incidenter under 2012–2014" beskrivs fem fall av it- och informationssäkerhetsincidenter, som inträffat i Sverige de senaste tre åren. Rapporten vänder sig särskilt till aktörer som vill stärka sitt kontinuitets- och riskhanteringsarbete.

Gemensam kampanj om informationssäkerhet riktad till landets myndigheter

2015-02-12 kl. 14:00
En ökad medvetenhet om dataintrång och andra it-relaterade hot har aktualiserat frågan om hur våra myndigheter och organisationer hanterar skyddsvärd information. Nu går Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt ut med en gemensam informationskampanj om nyttan med att skydda sina informationstillgångar med nationellt godkända kryptosystem, så kallade signalskyddssystem.

Osäker informationshantering i vården

2015-02-03 kl. 13:05
Bristande informationssäkerhet i vården är förenat med patientsäkerhetsrisker. Kontrollarbetet är dock ineffektivt, om det inte helt uteblir. Det framkom under ett seminarium om informationssäkerheten i vården den 28 januari.

MSB tar över information om internetsäkerhet från PTS

2015-01-29 kl. 07:55
Från och med den 29 januari 2015 tar MSB över PTS:s information till privatpersoner och företag om internetsäkerhet, samt tjänsten ”Testa lösenord”. Övertagandet är en naturlig följd av att Sveriges it-incidentcentrum (Sitic, nuvarande CERT-SE) flyttades från PTS till MSB (2011).

Kartläggning visar på risker och brister i vårdens informationshantering

2015-01-22 kl. 16:31
MSB har under 2014 genomfört en kartläggning av informationssäkerhetsarbetet i vården. Kvalitetsbrister konstateras, inte minst av styrning av kontrollverksamhet och uppföljning av risker och incidenter.

Ny rapport presenterar trender inom informationssäkerhetsområdet

2015-01-13 kl. 11:24
För första gången har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA) och Polismyndigheten tagit fram en gemensam hot- och riskrapport för informationssäkerhet: Informationssäkerhet – trender 2015.

Statusrapport om arbetet med Nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet

2014-12-19 kl. 11:00
Den nationella handlingsplanen för samhällets informationssäkerhet är framtagen på regeringens uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samråd med övriga myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI). I handlingsplanen finns ett trettiotal åtgärdspunkter som myndigheterna i SAMFI har arbetat med sedan 2012.

Korrekt tid och position ‒ kritiska faktorer i samhället

2014-12-02 kl. 10:00
Idag, 2 december, presenterar MSB en rapport om riskerna med tids- och positionsberoenden. I rapporten "Vikten av var och när. Samhällets beroende av korrekt tids- och positionsangivelse" finns en vägledning med råd om åtgärder som kan vidtas för att skydda system och tjänster.

Sverige deltog i Nato Cyber Coalition 2014

2014-11-27 kl. 13:37
Den 17-21 november deltog Sverige i övningen Nato Cyber Coalition 2014. I den årligen återkommande multinationella cybersäkerhetsövningen, deltar militära respektive nationella CERT-organisationer och cybercenter. Syftet är att öva sig på att hantera tekniska och operativa cyberincidenter.

Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem ‒ nu tillgänglig på engelska

2014-11-27 kl. 13:22
It-teknologins intåg i de industriella processerna skapar nya risker och sårbarheter. I MSB:s "Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem" presenteras handfasta rekommendationer för hur en verksamhet kan säkra sina styrsystem.

MSB medverkar i en ny internationell fallstudie om cyberincidenter

2014-11-24 kl. 16:28
MSB har tillsammans med National Cyber Security Centre (NCSC) i Nederländerna och Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik i Tyskland tagit fram rapporten International Case Report On Cyber Security Incidents. Rapporten beskriver tre incidenter med koppling till informationssäkerhets- och cybersäkerhetsområdet och de lärdomar som går att dra av dessa.

It-incidenter i fokus på nordiskt möte

2014-11-20 kl. 16:45
Den 19-20 november genomfördes i MSB:s regi ett nordiskt möte på generaldirektörsnivå i Sigtuna. Mötet är en del i det nordiska nationella CERT-samarbetet kring informations- och cybersäkerhet

Riksrevisionens rapport om statsförvaltningens informationssäkerhet

2014-11-20 kl. 16:20
Riksrevisionen har genomfört en granskning med syfte att utreda om arbetet med informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen är ändamålsenligt utifrån en ökande hotbild. Resultatet har sammanställts i en rapport som publicerats den 20 november 2014.

30 oktober deltog Sverige i övningen Cyber Europe 2014

2014-10-31 kl. 09:00
För tredje gången deltog och representerade MSB Sverige i övningen Cyber Europe 2014. Det övergripande målet för Cyber Europe 2014 är att länderna gemensamt stärker sin förmåga att hantera cyberrelaterade kriser.

En av fem öppna för en heltäckande nätförsäkring

2014-10-29 kl. 11:11
MSB har frågat 1343 svenskar om de kan tänka sig att teckna en heltäckande nätförsäkring mot nätrelaterade brott. Med undersökningen testar MSB en ny metod för att bedöma riskuppfattningar om nätincidenter.

Intervju med Enisas styrelseordförande Jörgen Samuelsson

2014-10-22 kl. 16:22
Jörgen Samuelsson är Sveriges ledamot i styrelsen för Europeiska nät- och informatiossäkerhetsbyrån (Enisa) och dessutom dess ordförande.

Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

2014-10-20 kl. 13:01
MSB har på begäran av Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden och Försäkringskassan analyserat informationssäkerheten i Svensk e-legitimation som tagits fram av E-legitimationsnämnden.

Informationssäkerhet.se vinnare av Security Awards 2014

2014-10-15 kl. 11:24
Informationssäkerhet.se är vinnare av Security Awards 2014 i kategorin Årets IT-säkerhetslösning. Tidningen Skydd & Säkerhet står bakom utmärkelsen.

Ny vägledning för säkrare styrsystem i industriella processer

2014-10-06 kl. 13:30
It-teknologins intåg i de industriella processerna skapar nya risker och sårbarheter. I MSB:s ”Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem” presenteras handfasta rekommendationer för hur en verksamhet kan säkra sina styrsystem.

Nu startar Europeiska informationssäkerhetsmånaden 2014

2014-10-01 kl. 10:00
Den 1 oktober startar Europeiska informationssäkerhetsmånaden, en kampanj inom EU, som syftar till att öka medvetenheten hos allmänheten om informationssäkerhet i hemmet och på arbetsplatsen.

Sårbarhet i Internet Explorer

2014-04-28 kl. 16:29
MSB varnar genom CERT-SE om en sårbarhet i Internet Explorer. Sårbarheten innebär förenklat att en angriparen kan via den sårbara webbläsaren installera exempelvis en trojan för att stjäla information och lösenord.

Sårbarhet i krypteringssystemet OpenSSL 1.0.1

2014-04-10 kl. 16:47
MSB har genom CERT-SE gått ut med en varning för en sårbarhet i OpenSSL där vi uppmanar alla större webbplatser att uppdatera till en säker version av OpenSSL.

Ny vägledning för säkerhet i it-utrymmen

2014-01-03 kl. 10:22
MSB och Riksarkivet har tillsammans tagit fram en vägledning som ger stöd till myndigheter och andra organisationer att utforma sina it-utrymmen på ett säkert sätt.

MSB ska genomföra en studie av kommuners IT-drift

2013-10-28 kl. 08:56
MSB kommer under hösten 2013 att genomföra en studie för att se i vilken omfattning kommuner valt att utkontraktera (outsourca) sin it-verksamhet. Studien, som är en del av MSB:s kunskapsinhämtning, fokuserar på den it-verksamhet som är kritisk för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter.

Generaldirektör Helena Lindberg inleder informationssäkerhetskonferensen för offentlig sektor 2013

2013-08-30 kl. 11:25
27 augusti inledningstalade GD Helena Lindberg på informationssäkerhetskonferensen för offentlig sektor. Se hela anförandet här.

Försvarsminister Karin Enström på informationssäkerhetskonferensen för offentlig sektor 2013

2013-08-28 kl. 14:00
27 augusti höll Karin Enström ett anförande på informationssäkerhetskonferensen för offentlig sektor. Se hela talet här.

MSB och samhällets informationssäkerhet

2013-01-07 kl. 13:43
Informationssäkerhet har blivit en allt viktigare fråga. Samhällets informationshantering består av en komplex infrastruktur med privata och offentliga aktörer och olika beroenden. Säkerheten kan därför inte lösas inom en organisation utan kräver samverkan mellan aktörer och myndigheter.

Vägledning för kommunens informationssäkerhet

2012-12-07 kl. 14:06
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en vägledning som på ett konkret sätt ska stödja Sveriges kommuner att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt talade på konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor

2012-08-22 kl. 10:12
Konferensen pågår 21-22 augusti och ska bidra till att stärka samhällets informationssäkerhet genom att belysa och diskutera aktuella och betydelsefulla frågor.

Handlingsplan för att stärka samhällets informationssäkerhet

2012-08-20 kl. 13:16
MSB har tillsammans med de myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet SAMFI, tagit fram en ny handlingsplan som ska stärka informationssäkerheten i samhällets och förverkliga strategin för samhällets informationssäkerhet. Planen är ett redskap för att förverkliga strategin som lades fast 2009 och planen är framtagen på regeringens uppdrag.

Säkrare användning av surfplattor och smarta telefoner

2012-03-30 kl. 09:51
MSB har tagit fram en vägledning för smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter. Vägledningen ska ge stöd till organisationer och dess anställda för säkrare hantering och användning av mobila enheter.

Studie av samhällskonsekvenser efter ”Tieto-störningarna”

2012-02-22 kl. 13:13
22 februari presenterar MSB en rapport om driftstörningen hos Tieto i november 2011. Det är en studie om konsekvenser för samhället vid allvarliga it-incidenter.

Ny tjänst från CERT-SE visar infekterade datorer

2012-02-22 kl. 13:09
CERT-SE lanserar ny webbapplikation som visar infekterade datorer i Sverige.

Klart vilka kommuner som får medel för DNSSEC

2011-12-16 kl. 15:51
Totalt 120 kommuner ansökte via länsstyrelserna om medel för att införa robust och säker adressering på Internet, s.k. DNSSEC. Av dessa ansökningar har 86 kommuner beviljats medel.

Nationell hanterandeplan för allvarliga IT-incidenter

2011-11-14 kl. 16:20
MSB har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell plan för hur allvarliga IT-incidenter i samhället ska hanteras.

MSB på eFörvaltningsdagarna

2011-09-19 kl. 12:48
12-13 oktober 2011 finns MSB på eFörvaltningsdagarna på Nacka Strandsmässan i Stockholm.

Incidenthanterare? Jobba på CERT-SE

2011-09-14 kl. 15:14
Vill du arbeta med incidenthantering på nationell nivå, vidareutveckla dig inom teknik och metod, öva dina färdigheter på en internationell spelplan, komma närmare den operativa sidan av IT-säkerhet? Sök jobb som incidenthanterar på CERT-SE på MSB.

Nya DISA lanserad - utbildning i informationssäkerhet

2011-08-25 kl. 15:59
DISA - som lanserades på konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor - finns nu tillgänglig på MSB.se.

Rapporter om informationssäkerhet

2011-03-08 kl. 09:20
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har redovisat ett antal rapporter till regeringen inom området samhällets informationssäkerhet. Resultaten av regeringsuppdragen ska leda till att såväl stärka samhällets informationssäkerhet som att förebygga och hantera IT-incidenter.

MSB tar över ansvaret för CERT-SE (tidigare Sitic)

2011-01-10 kl. 13:05
Den 1 januari 2011 fördes CERT-SE (tidigare Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic) över från Post- och telestyrelsen (PTS) till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i enlighet med tidigare regeringsbeslut.

Nu startar informationssäkerhetsövningen NISÖ 2010

2010-09-27 kl. 11:40
Den 29-30 september genomför Sverige en nationell informationssäkerhetsövning - NISÖ 2010. Övningen genomförs i anslutning till den internationella informationssäkerhetsövningen Cyber Storm III (CSIII).
Dator.

Ny strategi för samhällets informationssäkerhet

2010-08-19 kl. 14:00
MSB har i samarbete med övriga ansvariga myndigheter på regeringens uppdrag tagit fram en strategi för samhällets informationssäkerhet. Strategin gäller för perioden 2010-2015 och riktar sig till hela samhället – från statliga myndigheter, kommuner och landsting, företag, organisationer till privatpersoner.
Sitic

Sitic flyttas från PTS till MSB

2010-07-09 kl. 10:23
Regeringen beslutade på torsdagen den 8 juli att ge MSB och Post- och telestyrelsen i uppdrag att föra över Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic) från PTS till MSB.

Konferens om informationssäkerhet för offentliga sektorn

2010-05-07 kl. 09:55
23 - 24 augusti genomför MSB en informationssäkerhetskonferens i samverkan med Post och telestyrelsen, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Rikspolisstyrelsen/SÄPO samt Försvarsmakten.
Symbolen för Informationssäkerhet.se

Ny webbplats om informationssäkerhet

2010-03-22 kl. 09:21
Nu finns en webbplats för alla som arbetar med informationssäkerhetsfrågor. Den nya webbplatsen Informationssäkerhet.se ska samla samhällets vägledning för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Bakom webbplatsen står MSB och en rad andra myndigheter och organisationer.

MSB välkomnar förslag om placering av Sitic

2010-02-02 kl. 11:19
Det utredningsförslag som offentliggjorts idag om att placera Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic) vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap välkomnas av MSB.

Nya föreskrifter om informationssäkerhet

2010-01-20 kl. 14:04
Den 1 februari 2010 träder MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet ikraft, MSBFS 2009:10. I anslutning till detta kommer Vervas föreskrifter med motsvarande innehåll att upphöra.

Förstärkt samverkan behövs för att klara allvarliga IT-incidenter

2010-01-15 kl. 09:00
Det föreslås i en utredning som MSB på fredagen överlämnade till regeringen.

Förbättrad beredskap och hantering av IT-incidenter

2009-10-29 kl. 11:33
Regeringen har idag givit Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att förebygga och hantera IT-incidenter.

Modell för klassificering av information - rekommendationer

2009-05-28 kl. 09:00
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar tillsammans med Swedish Standards Institute (SIS) rekommendationer för klassificering av information.

Vi kan inte vänta längre - informationssäkerhet är ett måste för alla

2009-03-26 kl. 14:30
Vårt beroende av elektroniska tjänster i samhället gör att vi måste ta informationssäkerhetsfrågorna på allvar. Hotbilden blir alltmer komplex och informationssäkerhetsbrister finns i alla sektorer av samhället. Det visar MSB:s lägesbedömning.