Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nytt Samverkan & ledning

Tipsa om artikeln

Nytt metodstöd för utvärdering av övningar

2018-12-19 kl. 14:52
För att stärka utvärderingen och erfarenhetshanteringen vid övningar har vi tagit fram ett metodstöd i form av e-lärande - Utvärdera mera!

Nyttigt erfarenhetsutbyte vid MSB:s dag för kommunikatörsnätverk

2018-11-30 kl. 14:33
Skogsbränderna, totalförsvaret och informationspåverkan. Det var ämnen som dominerade MSB:s kommunikatörsnätverksdag, som gick av stapeln på Piperska muren den 8 november.

Ny vägledning underlättar val av verktyg för säker och robust samverkan

2018-11-27 kl. 10:00
MSB har tagit fram "Vägledning för säker och robust samverkan" som vänder sig till alla som har ett ansvar vid en samhällsstörning. Den ger information och stöd i processen att välja kommunikationsverktyg för samverkan.

Ny vägledning: Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar

2018-11-08 kl. 09:00
Vägledning för kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar är resultatet av ett utvecklingsprojekt som bedrivits i MSB:s regi mellan 2016 och 2018. Den utgår från de gemensamma grunderna för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och utvecklar kapitlet om kriskommunikation i grundboken.

Lottor utbildades i Gemensamma grunder för samverkan och ledning och ISF

2018-10-30 kl. 10:33
Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller störning i samhället. Många medlemmar är placerade som stabsassistenter vid myndigheter och länsstyrelser eller ingår i Lottakårens stabspool. För att bygga på stabsassistenternas kunskap genomfördes en särskild tvådagarsutbildning i oktober med stöd av MSB:s implementeringsgrupp.

Aktörer i Örebro län tränade på att göra överenskommelser i regional ISF

2018-10-12 kl. 12:14
Det krävs träning och övning för att nå fram till överenskommelser inom regional ISF (inriktnings- och samordningsfunktion). Länsstyrelsen i Örebro tog i september initiativ till en dag för regional kunskapsutveckling och träning med stöd av MSB:s processledare.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning: Nya erbjudanden till länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter

2018-09-18 kl. 08:28
Nu kan länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter ta del av inbjudan till ett fortsatt fördjupat samarbete omkring implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Utbildningar i ISF i Västmanland och Västernorrland

2018-06-05 kl. 11:36
Under våren har olika aktiviteter med fokus på ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) genomförts både lokalt och regionalt på flera platser i landet.

12 nationer på EU-övning vid MSB i Revinge

2017-06-22 kl. 13:47
Under fyra dagar i april genomförde moduler ur EU:s Civilförsvarsmekanism Modex-övningar mot scenariot vård, provtagning och risk för smittspridning i samband med en stormkatastrof i den simulerade nationen Faultland, på MSB i Revinge.

Samverkansseminarium 2017 i Revinge

2017-05-11 kl. 11:37
MSB håller sitt årliga samverkansseminarium på MSB i Revinge, Skåne 23-24 maj. Seminariet är ett forum för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och diskussioner inom området samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Vägledning för aktörsgemensamma former

2017-04-03 kl. 09:27
Nu finns ett stöd för dig som arbetar med att utveckla aktörsgemensamma former på lokal och regional nivå.

I huvudet på en gammal krishanteringsanalytiker

2017-03-24 kl. 11:19
Lars Fredholm, tidigare anställd på MSB och numera pensionär, har nyligen färdigställt boken "Postskriptum: en pensionerad krishanteringsanalytikers idéskrift för debatt, utveckling och forskning" där han lyfter frågor kring behovet av förbättrad samverkan och utveckling inom krishanteringsområdet. Med anledning av boksläppet har Kunskapsplattform ledning fått förmånen att ställa Lars Fredholm några frågor.

After Action Review – MSB utbildar i metod och ledning

2017-02-13 kl. 13:41
I nuläget erbjuder MSB den kommunala räddningstjänsten en webbaserad, interaktiv utbildning i dialogmetoden After Action Review. Metoden och dess verktyg ger möjlighet att på ett systematiskt sätt skapa en gemensam bild av en övning eller insats. Syftet är att underlätta ett gemensamt lärande både inom och utanför den egna gruppen. Hittills har MSB erbjudit en grundutbildning i själva metoden för att kunna testa och anpassa den till svenska förhållanden. Nu utvecklas en fördjupningsutbildning för dialogledare som ska leda AAR-dialogen.

Alla åtta utbildningsmoduler klara

2016-12-21 kl. 18:26
Nu finns alla åtta utbildningsmoduler inom gemensamma grunder färdiga att användas. Materialet är framtaget för dig som ska hålla utbildning inom Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Nytt utbildningsmaterial inom Gemensamma grunder

2016-10-19 kl. 14:14
Nu finns ett nytt utbildningsmaterial till stöd för dig som ska planera och genomföra utbildningar i ämnesområden kopplade till Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Temadagar om Gemensamma grunder

2016-09-12 kl. 16:03
Än finns platser kvar till Temadagar om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, den 8-9 november i Göteborg.

Nytt nyhetsbrev om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

2016-05-11 kl. 09:38
Nu finns ett nyhetsbrev för dig som är intresserad av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Inspelade seminarier om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

2016-05-09 kl. 16:11
Nu finns samtliga webbsända seminarier om Gemensamma grunder för samverkan och ledning i inspelad form, till exempel seminariet om inriktnings- och samordningsfunktion samt om lägesbild.

Ny handledning för utbildning

2016-05-02 kl. 15:25
För dig som utbildar inom Gemensamma grunder för samverkan och ledning finns nu en handledning som MSB har tagit fram.

Webbsända seminarier om Gemensamma grunder

2016-04-15 kl. 10:30
Under våren sänds flera webbinarier på olika teman inom Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Alla som vill är välkomna att delta.

Tema kriskommunikation i nationella utvecklingsprocessen

2016-02-11 kl. 14:56
Den fjärde träffen för myndigheterna i den nationella utvecklingsprocessen ägde rum den 10-11 februari. Temat var kriskommunikation och inbjudna föreläsare var bland andra Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation vid Lunds Universitet och Misse Wester, forskare på KTH och FOI.

Frågor och svar om gemensamma grunder för samverkan och ledning

2015-12-04 kl. 10:56
Nu publiceras svar på de vanligaste frågorna om gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Fler frågor och svar publiceras löpande.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning på Mötesplats samhällssäkerhet

2015-11-26 kl. 10:59
På onsdagen genomfördes seminariet ”Gemensamma grunder – från projekt till verklighet” på Mötesplats Samhällssäkerhet.

Avtal klart för konsulttjänster

2015-10-02 kl. 09:10
Avtal klart för konsulttjänster som rör Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Överprövning av upphandling av konsulttjänster fördröjer arbetet med Gemensamma grunder för samverkan och ledning

2015-09-01 kl. 13:45
Under 2015 informerar MSB brett om Gemensamma grunder för samverkan och ledning.

Kortfilmer om gemensamma grunder för samverkan och ledning

2015-05-28 kl. 15:41
Nu finns fler kortfilmer om gemensamma grunder för samverkan och ledning. Filmerna är lämpliga att använda vid utbildning/distansundervisning eller som komplement vid workshop eller seminarier.

Temadagar kring gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

2015-05-25 kl. 14:50
Välkommen till temadagar kring Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Temadagarna är ett komplement till de informationsaktiviteter som sker i många län under 2015–2016. Syftet är att ge deltagarna en bred förståelse av de gemensamma grunderna för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Under temadagarna får deltagarna stöd i att ta fram en handlingsplan för implementering och verktyg för att själva kunna hålla egna informationsaktiviteter/workshops på temat.

Fler webbsända seminarier om gemensamma grunder för samverkan och ledning

2015-05-18 kl. 13:11
Som en extra insats inför SAMÖ 2016 genomför MSB nu ytterligare webbsända seminarier som övergripande beskriver gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Implementering av Gemensamma grunder för samverkan och ledning

2015-05-04 kl. 15:31
Utvecklingsprocessen för centrala myndigheter har nu startat och alla nio myndigheter fanns representerade vid en första träff. Nu finns också en kort introduktionsfilm om gemensamma grunder och en uppdaterad Powerpoint-presentation.

Fler tider för webbsänt seminarium om Gemensamma grunder

2015-03-17 kl. 10:36
MSB har under våren anordnat fyra webbsända seminarier om de gemensamma grunderna inom ramen för Projekt Ledning och samverkan. Nu anordnas ytterligare tillfällen under mars och april.

Implementering av Gemensamma grunder för samverkan och ledning

2015-03-16 kl. 14:41
Arbetet gentemot de tre målgrupperna för implementeringen börjar nu ta form. Implementeringsgruppen har genomfört heldagsträffar med länsstyrelsegrupperingarna Nordsam och ÖSAM, och ska träffa Sydlänen den 26 maj.

Aktörers behov av stöd sammanställt i behovsbeskrivning.

2014-12-17 kl. 14:54
En kartläggning har gjorts av vilket behov av stöd aktörer önskar för att införa Gemensamma grunder för samverkan och ledning. Behovsbeskrivningen är ett led i planeringsarbetet för att stödja implementeringen. Den innehåller en översiktlig beskrivning av hur behoven ser ut för de aktörer inom samhällssäkerhet som ska implementera de gemensamma grunderna i sin egen organsation.

Nu finns gemensamma grunder för samverkan och ledning

2014-12-04 kl. 09:00
Den 4 december 2014 presenterar MSB resultatet av ett tvåårigt aktörsgemensamt projekt som tagit fram gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Resultat från Projekt Ledning och samverkan redan på väg att implementeras

2014-11-28 kl. 14:05
– Det här markerar både ett slut, och en start. Nu har vi en gemensam grund att stå på. Den ska prövas, omprövas, men framförallt implementeras. Det sa Kjell Wahlbeck, MSB, vid det stora avslutande seminariet för Projekt Ledning och samverkan (Projekt LoS) som hölls den 26-27 november 2014 i Stockholm.

Remiss från Projekt Ledning och samverkan

2014-09-19 kl. 10:30
Den 18 september 2014 sändes resultatet från det aktörsgemensamma arbetet i Projekt Ledning och samverkan på remiss. Resultatet är sammanställt i dokumentet "Samverkan och ledning – gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar". Svaren ska vara MSB tillhanda senast den 23 oktober 2014.

Status i Projekt Ledning och samverkan, augusti 2014

2014-08-22 kl. 15:22
Projekt Ledning och samverkan fortsätter i augusti och september att bearbeta de underlag som tagits fram i delprojekten under de senaste två åren.

Projekt Ledning och samverkan förbereder remissunderlag

2014-02-10 kl. 09:49
Just nu pågår i Projekt Ledning och samverkan ett intensivt arbete med att förbereda ett underlag som ska på remiss till några av de viktigaste aktörerna inom samhällsskydd och beredskap. Remissunderlaget beräknas vara klart för utskick i april-maj 2014.

"Att samverka är självklart - frågan är hur" röster från en workshop om Projekt Ledning och samverkan

2013-12-09 kl. 15:00
Den 27 november 2013 samlades ett femtiotal kontaktpersoner från myndigheter samt särskilt inbjudna från landsting, kommuner och andra organisationer till en workshop om Projekt Ledning och samverkan.

Råd och rekommendationer för effektivare samverkanskonferenser

2013-12-03 kl. 15:00
Att delta i samverkanskonferenser är inte en alldeles enkel uppgift trots att det i grunden är ett ganska okomplicerat koncept; En grupp människor ska mötas för att samverka i syfte att uppnå ett visst resultat. Men ibland kan det vara en stor utmaning, särskilt när osäkerheterna är många, tiden knapp och människor är stressade. En ny publikation från MSB ger råd som ska bidra till effektivare samverkanskonferenser.

Stab och stabsarbete vid ledning och samverkan - några resonemang

2013-10-17 kl. 15:28
När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av stöd. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal aktörer står i ständig beredskap att hantera alla de olyckor och kriser som inträffar. Någon form av förändring i organisationen behöver därför göras för att hantera det som är utöver det som hanteras i linjen.

Utveckling av verktyg för att skapa lägesbild - Jonas Landgren bloggar

2013-10-17 kl. 15:18
Jonas Landgren forskar om dokumentation och användning av IT i krishantering vid Chalmers universitet. Han bloggar bland annat om sin medverkan i MSB:s Projekt Ledning och samverkan i delprojektet med fokus på informationsdelning och lägesbild.

Workshop för kontaktpersoner om riktlinjer för ledning och samverkan 27 november

2013-10-16 kl. 09:36
Den 27 november 2013 hålls en workshop för de särskilt utsedda kontaktpersonerna som finns hos aktörer inom området samhällsskydd och beredskap. Workshopen syftar till att få fram ytterligare synpunkter för att säkerställa kvaliteten på de riktlinjer som nu tas fram.

Ett år kvar till riktlinjer för ledning och samverkan - Hur går det?

2013-09-05 kl. 11:46
Under 2014 ska riktlinjer för ledning och samverkan presenteras för aktörer som arbetar med samhällsskydd och beredskap. Riktlinjerna tas fram inom ramen för MSB:s Projekt Ledning och samverkan (Projekt LoS). I dagsläget finns det genomarbetade utkast i projektets olika delar som i stort fått godkänt av projektets styrgrupp för fortsatt arbete. Här kan du läsa kort om inriktning och om några av de frågor som behandlas i varje delprojekt.

Förankring av projekt Ledning och samverkan vid workshop den 11 juni

2013-06-24 kl. 10:36
- Går det att mäta samverkansförmåga? Vad kommer det att innebära för kostnader att införa riktlinjerna? Hur ska riktlinjerna förvaltas efter projektets slut? Den 11 juni inbjöds aktörerna som kommer att beröras av riktlinjer för ledning och samverkan till en workshop både för att ställa frågor och för att föra fram synpunkter till projektledning och delprojektledare för projektet.

Vad finns det för förväntningar på Projekt Ledning och samverkan?

2013-06-05 kl. 14:50
Fler än 100 aktörer är involverade i att ta fram riktlinjer inom Projekt Ledning och samverkan. Vad finns det för förväntningar, vad ska projektet åstadkomma?

Arbetet fortsätter i projektet Ledning och samverkan

2013-03-27 kl. 08:49
Den 19-20 mars samlades alla deltagare i både arbetsgrupper och referensgrupper i projektet Ledning och samverkan för att arbeta i de fem delprojekten. Det var det andra arbetsinternatet i ordningen och många viktiga frågor diskuterades.

Informationsbrev projektet Ledning och samverkan

2013-02-26 kl. 08:14
Här är det första i raden av informationsbrev från projektledare Rolf Olsson.

Kloka tankar och åsikter på workshop i projekt Ledning och samverkan

2012-12-19 kl. 10:30
Den 11 december anordnades en första workshop mellan projekt Ledning och samverkan och dess kontaktpersoner för aktörer inom det svenska krishanteringssystemet.

Workshop för myndigheters kontaktpersoner i projektet Ledning och samverkan

2012-12-07 kl. 15:23
Tisdagen den 11 december är det dags för en första workshop för projekt Ledning och samverkan och dess kontaktpersoner för aktörer inom det svenska krishanteringssystemet.

Dialogmöte mellan projekt Ledning och samverkan och SOGO

2012-11-30 kl. 13:35
Projektet Ledning och samverkan, som startade på allvar förra veckan, fortsätter nu sitt arbete genom att anordna ett första dialogmöte med SOGO (Samverkansområde Geografiskt områdesansvar) tisdagen den 4 december.

Projekt Vardagssamverkan

2012-11-12 kl. 14:56
Resultat och reflektioner från projekt Vardagssamverkan Blåljus Stockholms-regionen, 16-19 april 2012

Blogg: Förvirring om ledning och samverkan

2012-05-08 kl. 09:11
"Ledning och samverkan" är på tapeten. Temaområdet har på senare tid klättrat imponerande snabbt på listan över branschens mest avhandlade ämnen och just nu slåss man på allvar med såväl svarta svanar som Rakel om den absoluta tätpositionen.

Länsstyrelser inleder utvecklingsprocesser

2012-02-17 kl. 09:12
Ett antal länsstyrelser drar nu igång utvecklingsprocesser för att öka den regionala samordnings- och inriktningsförmågan.

Cross-border - Resultat och rekommendationer

2011-12-20 kl. 11:10
Cross-border avslutar sitt projekt och presenterar resultat och rekommendationer för att öka förutsättningar för ett vidgat nordiskt gränssamarbete.

Krishantering kräver samverkan

2011-12-09 kl. 08:57
Något som rimmar illa med de gamla militära hierarkiska ideal som blommar upp vid kriser och krisövningar. Nyligen hölls ett seminarium om ledning och genus i Revinge.

Se film om samverkan

2011-11-21 kl. 14:58
I en kort film om samverkan presenteras tre av de medverkande författarna från boken Samverkan för säkerhets skull! MSB vill stimulera till diskussion och debatt om begreppet samverkan. Både boken och filmen ska ses som verktyg för det.

Lokal samverkan vid kriser - anmäl dig till seminariet på mötesplats Samhällssäkerhet

2011-11-10 kl. 14:33
Vilka utmaningar har de aktörer som behöver samverka lokalt? Vilka är aktörerna och hur samverkar de i praktiken? Tar vi tillräcklig hänsyn till detta när vi planerar för hanteringen av nästa kris? Några har redan påbörjat arbetet för att förbättra samverkan. Många har detta framför sig.
Motspelet.

Ledningsdagar i samverkan

2011-11-07 kl. 13:35
Den 1 och 2 november hölls för första gången ”Ledningsdagarna” på MSB Revinge. Syftet var att sammanföra personer som arbetar med frågor om ledning och tillsammans fördjupa sig kring teoretiska och praktiska aspekter av ledning vid organisationsöverskridande kriser. Bakom initiativet stod Forum Securitatis, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarshögskolan (FHS) samt Linköpings och Lunds universitet.

På Mötesplats Samhällssäkerhet: Kunskapsplattform ledning - Behov av utveckling i mötet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet

2011-11-04 kl. 08:00
Kunskapsplattform ledning arrangerar ett seminarium 15/11 i anslutning till Samhällssäkerhetsmässan. Seminariet syftar till att belysa mötet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet inom ledningsområdet.

På Mötesplats Samhällssäkerhet: Regional och central samverkan kontra spontant organiserad samverkan

2011-10-21 kl. 15:43
Linda Kazmierczak, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Kronoberg län och Jonas Landgren, forskare vid Göteborgs universitet samtalar om samverkan utifrån sin medverkan i antologin Samverkan för säkerhets skull!

Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället - nu i engelsk upplaga!

2011-03-10 kl. 13:49
2006 gav Räddningsverket ut boken Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället. Boken innehåller elva artiklar skrivna av författare med lång erfarenhet och kunskap om ledning av räddningsinsatser.