Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nyhetsarkiv 2017

Tipsa om artikeln

Minska risken för olyckor i samband med fyrverkerier

2017-12-27 kl. 10:18
Fyrverkerier orsakar varje år cirka 100 personskador, så allvarliga att akutsjukvård krävs. För att minska risken för onödiga skador är det viktigt att inte tumma på säkerheten. MSB påminner allmänheten inför nyår att ta del av ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri”.

Utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap genomförs på åtta orter

2017-12-22 kl. 08:00
Från 2018 erbjuder MSB den nya utbildningen Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) på åtta orter i landet. Den nya utbildningen lever i hög utsträckning upp till de önskemål som finns om en utbildning som möter räddningstjänsternas alltmer flexibla organisationer och arbetssätt.

MSB och Trafikverket får regeringsuppdrag om kostnad och ansvar för en säker kommunikationslösning

2017-12-21 kl. 15:21
Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska utreda kostnad, tidplan och ansvarsfördelning för en ny, säker, gemensam kommunikationslösning för aktörer med samhällsviktiga uppgifter.

Fler människor ska nås av hjälp i Centralafrikanska republiken

2017-12-21 kl. 08:30
Centralafrikanska republiken är ett av världens fattigaste länder. Ungefär halva landets befolkning är i akut behov av hjälp. Samtidigt är det svårt att rekrytera hjälparbetare till landet på grund av ett instabilt säkerhetsläge och dåliga boenden. Nyligen invigdes tre anläggningar för hjälparbetare som MSB byggt tillsammans med FN. Anläggningarna ska öka möjligheten att nå ut med hjälp i landet.

Fokus på civilt försvar i Försvarsberedningens delbetänkande

2017-12-20 kl. 09:26
Försvarsberedningen har idag överlämnat delbetänkandet ”Motståndskraft. Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025” till försvarsminister Peter Hultqvist.

Kommuners och landstings arbete med beredskap för kris och krig

2017-12-15 kl. 11:49
MSB har svarat på regeringens uppdrag att föreslå hur arbetet med krisberedskap och den återupptagna planeringen för det civila försvaret bör utvecklas inom kommuner och landsting.

Ny chefsjurist på MSB

2017-12-15 kl. 10:24
Anna Asp har tillträtt som ny chefsjurist på MSB.

VMA-systemet behöver bli lättare att hantera och att förstå

2017-12-14 kl. 07:00
Den signal ”viktigt meddelande” som felaktigt gick ut den 9 juli 2017 berodde på en bristande intern testrutin hos SOS Alarm, enligt deras egen incidentrapport från händelsen. Mycket har sedan dess gjorts för att säkra upp systemet, men helhetssynen fattas kring VMA-systemet och dess framtid, och MSB föreslår till regeringen att angripa frågan bredare.

Nytt nummer av Tjugofyra7 – nr 36

2017-12-11 kl. 15:41
I nya numret kan bland annat läsas att fler vill bli frivilliga efter den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Att MSB planerar utbildning av deltidsbrandmän på åtta orter från nästa år och att nya förstärkningsresurser utvecklas. Vidare fyra sidor från Mötesplats samhällssäkerhet plus mycket mer.

Årets sista test av VMA – hörde du signalen?

2017-12-04 kl. 09:09
Idag, måndag den 4 december, är det dags att testa VMA, viktigt meddelande till allmänheten för sista gången i år. Klockan 15.00 ljuder signalen ”Viktigt meddelande” över hustaken. Var med och berätta om du hörde tutan.

Tiden för fler bostadsbränder är här

2017-11-30 kl. 14:02
Vi närmar oss den tiden på året då bränderna i våra hem ökar. Ökar gör också aktiviteter för att uppmärksamma hur var och en kan förebygga brand hemma och fixa ett bra brandskydd.

MSB välkomnar metoo-uppropet #larmetgår

2017-11-23 kl. 20:49
Räddningstjänstpersonal är den senaste i raden av yrkesgrupper som får sitt eget metoo-upprop under benämningen #larmetgår. MSB arbetar aktivt med att stödja utvecklingen av jämställdhet och mångfald i kommunal räddningstjänst och välkomnar uppropet.

De flesta 18-åringar underskattar behovet av att förbereda sig inför en kris

2017-11-23 kl. 08:00
I den årliga undersökningen bland landets 18-åringar som genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framkommer att en majoritet tror att de behöver klara sig utan stöd från det offentliga under maximalt två dygn vid en kris.

Nu är WIS 3 i drift

2017-11-13 kl. 16:37
Det nationella informationssystemet WIS (Webbaserat informationssystem) har lanserats i ny version. Med nytt gränssnitt och nya funktioner har WIS 3 utvecklats i linje med användarnas önskemål.

MSB arrangerar rundabordssamtal om våldsbejakande extremism

2017-11-13 kl. 14:27
Den 13 och 14 november håller MSB tillsammans med amerikanska Department for Homeland Security (DHS) ett rundabordssamtal med några av de mest kunniga forskarna och experterna på området samt ett publikt seminarium under rubriken Safeguarding Democracy and Preventing Violent Extremism. Mötena utgör en del av svenska ambassadens tema Safe and Sound och hålls i House of Sweden, Washington DC.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10