Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nyhetsarkiv 2016

Tipsa om artikeln

Minderåriga skadas av fyrverkerier - trots åldersgräns

2016-12-28 kl. 07:00
Varje år skadas cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på händer och fingrar är vanliga liksom skador på huvudet, där framförallt ögonen är utsatta. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Brandskyddsföreningen vänder sig därför gemensamt till allmänheten med ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri” med målet att minska risken för onödiga skador.

MSB medverkar vid Folk och Försvars rikskonferens 8-10 januari

2016-12-27 kl. 10:00
Den 8-10 januari äger Folk och Försvars rikskonferens rum på Högfjällshotellet i Sälen. MSB medverkar i flera programpunkter.

Antal döda i bränder minskar - en trend

2016-12-22 kl. 10:00
Under 2016 har hittills 110* personer omkommit vid brand. Det är hittills något färre än förra året och vi ser en minskning av antalet omkomna de senaste tio åren.

Hack for Sweden växer med nya samarbeten och regeringsstöd

2016-12-21 kl. 10:43
Hack for Sweden är ett unikt initiativ för att inspirera studenter, datajournalister, utvecklare och entreprenörer att med hjälp av myndigheters öppna data skapa lösningar eller koncept som ger medborgarnytta. Den första tävlingen hölls 2014 och den fjärde kommer att äga rum helgen den 11-12 mars 2017. MSB är för fjärde gången med och är partner till Hack for Sweden som i år även får stöd av regeringen.

MSB föreslås samordna arbete mot våldsbejakande extremism

2016-12-20 kl. 11:45
MSB bör från 2018 ta över ansvaret för att samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism. Det föreslår den nationella samordnaren Hillevi Engström i ett betänkande som lämnades till regeringen den 20 december.

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

2016-12-19 kl. 09:27
Från 1 januari 2017 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods, ADR-S 2017 och RID-S 2017. Nu gällande föreskrifter MSBFS 2015:1 och MSBFS 2015:2 får tillämpas längst till och med den 30 juni 2017.

Fortsatt minskat antal bränder i Sverige

2016-12-14 kl. 13:56
Under år 2015 fortsatte minskningen av räddningstjänstens insatser till bränder i Sverige och det är den lägsta nivån sedan inrapporteringen började 1996. Detta plus annan statistik om räddningstjänsten går att läsa i den tjugonde upplagan av Räddningstjänst i siffror.

MSB fortsätter att stödja människor på flykt från Mosul

2016-12-13 kl. 16:34
MSB har mobiliserat resurser med fokus på tält, filtar och familjekit för att stödja människor som flyr striderna i Mosul i Irak.

MSB:s brev till kommunerna om civilt försvar

2016-12-13 kl. 13:32
MSB har skrivit ett brev till alla Sveriges kommuner för att informera om den planering för civilt försvar som har påbörjats hos ett antal statliga myndigheter. I brevet redogör MSB för den nuvarande inriktningen för kommunernas arbete, aviserar en framtida förändring av inriktningen, samt visar på exempel på åtgärder som kommunerna redan nu kan vidta kopplat till civilt försvar.

Sveriges ordförandeskap i Barentskommittén har uppnått resultat

2016-12-13 kl. 13:05
Under 2016 har Sverige lett arbetet i Barents gemensamma kommitté. Kommittén tillämpar ett regeringsavtal mellan fyra länder för att förbättra och effektivisera samarbetet med att förebygga, förbereda och hantera insatser vid olyckshändelser. Avtalet gäller sedan 2008 mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige.

Tidningen Tjugofyra7 - nummer 32

2016-12-12 kl. 14:00
Nu finns nummer 32 av MSB:s tidning Tjugofyra7 ute! Bland annat om vägledning mot hot och våld mot blåsljuspersonal och sammankopplingen Rakel-Nødnett.

MSB och Försvarshögskolan arrangerar uttagningstävling inför Cyber Challenge 2017

2016-12-09 kl. 15:27
Den 26 januari 2017 arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (FHS/CATS) en uttagningstävling inför tävlingen ”Cyber 9/12 Student Challenge 2017” som genomförs i Geneve, Schweiz, under våren 2017.

MSB finansierar forskning om resilienta betalningssystem

2016-12-07 kl. 15:53
MSB finansierar ett femårigt forskningsprojekt som leds av forskare vid Högskolan i Skövde. Syftet är att närmare studera vilka konsekvenser som kan uppstå när samhällets betalningssystem inte fungerar som de ska, samt vilka aktörer som är inblandade och vilka åtgärder som krävs vid störningar i betalningssystemet.

Årets fjärde test av signalen Viktigt meddelande

2016-12-02 kl. 16:00
Måndag den 5 december 15.00 testas signalen Viktigt meddelande till Allmänheten (VMA). Det är angeläget att så många som möjligt känner till vad signalen innebär.

Vart tionde hem saknar en fungerande brandvarnare – värvningstävling till SMS-tjänst ska få fler att testa regelbundet

2016-11-28 kl. 16:16
Den 1 december infaller den årliga Brandvarnardagen. Dagen uppmärksammar att en fungerande brandvarnare är det bästa skyddet mot brand i hemmet. Samma dag lanserar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en tävling där allmänheten uppmanas att värva nya prenumeranter till en SMS-tjänst som påminner om att testa sin brandvarnare.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13