Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nyhetsarkiv 2015

Tipsa om artikeln

Se till att dina vänner inte skadar sig av fyrverkerier på nyår - Ta del av våra 10 råd

2015-12-28 kl. 10:56
Under de senaste åren har antalet fyrverkeriolyckor minskat kraftigt, men fortfarande skadas ändå 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. Drygt tjugo av dessa har så allvarliga skador att de behöver läggas in på sjukhus för fortsatt vård.

Inventering av kommunal mark för flyktingboenden

2015-12-23 kl. 15:25
MSB fortsätter att undersöka kommunal och privat mark som kan fungera för tältboenden. Varje boende beräknas kunna inhysa 500 till 1000 personer i upp till tre års tid.

Fältguide för myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer under en kris

2015-12-23 kl. 14:46
MSB har tagit fram en fältguide om hur offentliga aktörer kan samverka med frivilliga och frivilligorganisationer under en pågående krissituation. Guiden är på ca 30 sidor och har fokus på juridiska och ekonomiska förutsättningar för samarbete. Den tar upp frågor om avtal, försäkringar, ersättningar, säkerhet och sekretess. Den ger också exempel på frivilligorganisationer och insatser som dessa bidrar med inom krisberedskapen.

Filmer om gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

2015-12-23 kl. 10:30
Nu finns nya kortfilmer om informationsdelning och lägesbilder som du kan använda dig av vid utbildning och andra sammanhang.

Under 2015 har fler omkommit i bränder och äldre är överrepresenterade

2015-12-22 kl. 13:00
Under många år har antalet omkomna i bränder minskat. Under 2015 har den positiva utvecklingen vänt. Redan i november passerade antalet omkomna förra årets totalsiffra, och den fortsatta utvecklingen ser dyster ut. Hittills i år har 112 personer omkommit i brand. Nu står förhoppningarna till att det inte ska bli så många dödsbränder under jul- och nyårshelgerna.

Vägledning i att ta emot internationellt stöd

2015-12-22 kl. 10:43
Det kan uppstå situationer när Sveriges samlade resurser inte räcker till och där vi behöver be om stöd från utlandet för att hantera en stor samhällsstörning. Detta hände under skogsbranden i Västmanland 2014, då Sverige tog emot flygande släckresurser från Norge, Frankrike och Italien. För att stödja aktörer med kunskap om förberedelse för och mottagande av stöd från andra länder, har MSB tagit fram en vägledning om värdlandsstöd som nu går att beställa.

Brett grepp om säkerhet i räddningstjänsten

2015-12-22 kl. 08:26
Det blir allt vanligare att räddningstjänster samarbetar och de genomför allt fler insatser för att säkerställa invånarnas trygghet och säkerhet. Det visar en ny studie.

Regeringen ger MSB i uppdrag att beskriva säkra kommunikationsbehov inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar

2015-12-22 kl. 08:23
MSB har fått regeringens uppdrag att beskriva vilka behov och krav aktörer har av säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation. MSB ska samråda med Polismyndigheten, Försvarsmakten och Post- och telestyrelsen, PTS.

Sveriges brandstationer värvade 4 000 prenumeranter till SMS-tjänst

2015-12-21 kl. 13:15
Under knappt två månader har landets brandstationer tävlat om att värva flest prenumeranter till en gratis SMS-tjänst som påminner om att testa sin brandvarnare.

Obligatorisk it-incidentrapportering införs 1 april för statliga myndigheter

2015-12-17 kl. 16:17
Regeringen har i dag beslutat att införa obligatorisk it-incidentrapportering för statliga myndigheter från och med den 1 april 2016. MSB får i och med detta mandatet att ta fram ytterligare föreskrifter om rapporteringen. Dessa går nu ut på remiss.

Nytt stöd till kommuners risk- och krisinformation

2015-12-17 kl. 08:22
De flesta kommuner saknar i dag information på sina webbplatser om lokala hot och risker och om hur invånarna bör agera vid en lokal samhällskris. Nu finns en enkel guide för att stödja kommunerna i arbetet med att utveckla informationen om enskildas beredskap före och under en samhällskris.

Nationell lägesbild vecka 51

2015-12-16 kl. 12:32
Antalet personer som söker asyl i Sverige minskar, men läget är fortfarande ansträngt inom vissa områden. Många ensamkommande barn får inte det stöd de behöver. Det pågår förberedelser för att asylsökande inte ska bli utan tak över huvudet under jul- och nyår.

Dokumentation tillgänglig från årets nationella konferens oljeskadeskydd

2015-12-14 kl. 11:00
Den 1-2 december gick årets nationella konferens för oljeskadeskydd av stapeln i en fullsatt lokal i Göteborg. Återigen hade konferensen ett fullspäckat program och alla föredrag finns nu tillgängliga på MSB:s webbsida.

Regeringen har beslutat om planeringsanvisningar

2015-12-10 kl. 15:19
Regeringen har beslutat om planeringsanvisningar för civilt försvar. Det innebär att de myndigheter som har ett bevakningsansvar enligt krisberedskapsförordningen ska återuppta planeringen för höjd beredskap, det vill säga krigsfara och krig.

Regeringsuppdraget om stärkt krisberedskap förlängs

2015-12-10 kl. 09:16
Regeringen har beslutat att senarelägga datumet för redovisning av uppdraget om stärkt krisberedskap efter skogsbranden i Västmanland med två månader till den sista mars 2016.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18