Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nyhetsarkiv 2014

Tipsa om artikeln

Kampanj för att minska fyrverkeriolyckor

2014-12-29 kl. 08:00
Under 2000-talet har förändrad lagstiftning och ökad information om riskerna gjort att antalet olyckor med fyrverkerier halverats i Sverige. Men fortfarande skadas varje år omkring 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de måste uppsöka sjukhus. Nyårsafton är den dagen på året då flest svenskar skadas av fyrverkerier.

På julafton är det 100e gången gillt – samverkanskonferens varje onsdag

2014-12-22 kl. 10:30
"På onsdag är det den etthundrade gången vi genomför en regelbunden samverkanskonferens på nationell nivå", säger Halldor Stolt på enheten för samordning och ser glad ut. "Varje vecka på onsdagar stämmer vi av läget på nationell nivå om vad det är som är på gång."

Öppettider under jul och nyår

2014-12-22 kl. 08:00
Det är många helgdagar under jul- och nyårshelgerna och det är därför begränsade öppettider. Följande öppettider gäller för MSB:s telefonväxel och reception under jul och nyår.

Förändringar i oljeskyddsorganisationen

2014-12-19 kl. 14:15
MSB har idag avtal med fem räddningstjänster som sköter oljeskadeskyddsförråden. Avtalen löper ut den 31 mars 2015. Ambitionen är att MSB under mars månad kommer att flytta materielen till Kustbevakningens miljöskyddsförråd.

Statusrapport om arbetet med Nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet

2014-12-19 kl. 11:00
Den nationella handlingsplanen för samhällets informationssäkerhet är framtagen på regeringens uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samråd med övriga myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI). I handlingsplanen finns ett trettiotal åtgärdspunkter som myndigheterna i SAMFI har arbetat med sedan 2012.

Nya TiB-myndigheter

2014-12-18 kl. 11:30
Regeringen har fattat beslut om vilka myndigheter på nationell nivå som ska ha funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) och förmåga till ledningsfunktion. Beslutet omfattar de myndigheter som har funktionen sedan tidigare kompletterat med ett antal nya myndigheter.

Nytt nummer av MSB:s utbildningsfilm 90 sekunder

2014-12-18 kl. 10:52
90 sekunder är en utbildningsfilm från MSB som utkommer fyra gånger per år och vänder sig till blåljusmyndigheter som till exempel räddningstjänst, polis och ambulans.

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

2014-12-18 kl. 08:47
Från 1 januari 2015 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods, ADR-S 2015 och RID-S 2015. Nu gällande föreskrifter MSBFS 2012:6 och MSBFS 2012:7 får tillämpas längst till och med den 30 juni 2015.

Verksamheten påverkas när MSB sparar

2014-12-17 kl. 13:42
Den nyligen beslutade statsbudgeten innebär neddragningar på MSB:s förvaltningsanslag – den del av MSB:s budget som finansierar myndighetens grundläggande verksamhet, administration och personal. MSB ska spara 20 miljoner kronor 2015 och totalt drygt 35 miljoner kronor från 2016.

Tio år efter tsunamin – en tillbakablick

2014-12-17 kl. 09:10
Det är annandag jul 2004 och tidig förmiddag i Khao Lak. Många semestrande svenskar har just avslutat sin frukost. Plötsligt – en rörelse långt borta i horisonten. En jättevåg kommer närmare och forsätter upp på land. Katastrofen är ett faktum.

Efter tsunamin – så har samhällets krishantering utvecklats de senaste 10 åren

2014-12-17 kl. 09:00
Vid tiden för tsunamikatastrofen var de svenska myndigheternas organisation och struktur inte förberedda för en sådan situation. Händelsen blev en avspark för en mer samlad syn på landets krishantering.

Beslut om fördelning av anslag 2:4 Krisberedskap 2015

2014-12-16 kl. 17:00
Idag, 16 december, har MSB fattat preliminärt beslut om fördelning av anslag 2:4 Krisberedskap som används för att förstärka effekten av samhällets samlade krisberedskap eller den samlade förmågan att hantera kriser.

Utveckla och stärk det civila försvaret

2014-12-16 kl. 16:30
Det behövs fortsatt arbete inom många samhällssektorer för att det civila försvaret ska fungera tillfredsställande vid krigsfara och krig (höjd beredskap). Arbetet bör i så stor utsträckning som möjligt integreras med arbetet att utveckla samhällets beredskap för fredstida kriser.

Sverige förstärker insatsen i liberianska Greenville

2014-12-15 kl. 10:28
Världshälsoorganisationen flaggar för ett utbrott av ebola i kustsamhället Greenville, 30 mil söder om Liberias huvudstad Monrovia. MSB har personal på plats som ska arbeta med att förhindra spridning av sjukdomen och vårda inkomna patienter.

Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

2014-12-12 kl. 14:10
Under 2014 har MSB arbetat med för att ta fram nya föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser. Arbetet har försenats och de kommer inte att träda i kraft den 1 januari 2015 som aviserats tidigare, men ambitionen är att föreskrifterna ska beslutas så tidigt som möjligt efter årsskiftet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20