Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Felaktiga föreställningar om vad som orsakar dödsolyckor

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2013-01-22 kl. 12:50
År 2011 omkom nästan 1 600 personer i fallolyckor, medan färre än 300 omkom i vägtrafikolyckor. Ändå är det, enligt en ny Sifo-undersökning som MSB publicerar i dag, bara 13 procent av svenskarna som vet att fallolyckor är den vanligaste dödsolyckan. Rapporten visar också att bara en bråkdel av medierapporteringen om olyckor handlar om fallolyckor.
En undersökning av samtliga TT-artiklar om olyckor under det första halvåret 2012 som MSB gjort visar att endast två procent handlar om fallolyckor. 88 procent handlar om vägtrafikolyckor och bränder trots att dessa olyckskategorier endast står för sammanlagt tolv procent av alla dödsfall.

Kunskaperna bland våra folkvalda är också bristfälliga. En enkätundersökning bland politiker som MSB tidigare genomfört visar att mer än varannan politiker, 57 procent, tror att vägtrafikolyckor skördar flest dödsoffer, medan bara en tredjedel, 35 procent, vet att det är fallolyckor.
 

Olyckstyp

Dödsolyckor 2011

Nationella TT-telegram om olyckstyperna jan-juni 2012

Allmänhetens tro om "vanligaste dödsolyckan" 2012

Politikernas tro om "vanligaste

dödsolyckan" 2008

Fallolycka

55%

2%

13%

35%

Förgiftning

13%

0%

2%

2%

Vägtrafik

10%

35%

74%

57%

Kvävning

3%

0%

1%

0%

Drunkning

3%

9%

6%

4%

Bränder

2%

53%

2%

2%


Skev bild påverkar olycksförebyggande insatser

Resultatet av dessa undersökningar visar på ett stort glapp mellan verklighetens olyckor och den bild som människor har av olycksläget. Generellt tenderar såväl allmänhet som beslutsfattare att kraftigt överskatta riskerna för våldsamma och dramatiska olyckor, främst trafikolyckor och bränder, medan mindre dramatiska vardagsolyckor, vilka är de som i verkligheten skördar flest offer, underskattas.
 
Syftet är att belysa sambandet mellan bilden av olyckor i medier och människors uppfattningar om olyckor och olycksrisker, samt att väcka en diskussion om hur detta samband påverkar samhällets olycksförebyggande insatser. Avsikten är att öka medvetenheten om den asymmetri som finns, för att på så sätt minska risken för att felaktiga föreställningar påverkar samhällets prioriteringar i det olycksförebyggande arbetet.

– Bristen på kunskap om den verkliga olycksbilden riskerar att leda till att viktiga åtgärder som kan spara såväl människoliv som mångmiljonbelopp inte genomförs, säger Jan Schyllander, utredare vid MSB.
 
Media och allmänhet om olyckor 2012
Syftet med rapporten är att belysa sambandet mellan bilden av olyckor i medier och människors uppfattningar om olyckor och olycksrisker, ...
Publikationsnummer:
MSB520
 

Stora kostnader för fallolyckor

Fallolyckor orsakar ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga. De kostar också stora summor pengar för samhället. Den årliga samhällskostnaden för fallolyckor har beräknats till 24 miljarder.

MSB presenterar statistik kring olyckor, skador, säkerhets- och krishanteringsarbete. Vi tar fram analyser för att ge bilder av läget, trender och samhällskostnader utmed hela hotskalan, från individers trygghet till samhällets säkerhet.

Läs mer om MSB:s statistik och analys

Läs mer om MSB:s arbete för äldres säkerhet
 
Kontakt:
No such user