Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Antalet fallolyckor fortsätter att öka

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2011-11-10 kl. 10:30
300.000 skadas varje år till en kostnad av 22 miljarder kronor. Fallolyckor är den i särklass vanligaste olycksorsaken i Sverige. Under 2010 dödades närmare 1.600 svenskar i fallolyckor och statistik från MSB visar att fallolyckor orsakade samhället kostnader på 22 miljarder kronor under år 2010.
Sju gånger fler svenskar behöver sjukhusvård till följd av en fallolycka än hur många som behöver vårdas till följd av olyckor i vägtrafiken. Fallolyckor drabbar oss i alla åldrar, i hemmet, på trottoaren, på sport- och idrottsplatsen och på arbetsplatsen. 

– Varje år behöver drygt 300 000 människor akut sjukhusvård till följd av fallolyckor. Fallolyckor kostar samhället 22 miljarder varje år. De som drabbas hårdast av fallolyckorna är framförallt äldre och sköra personer. Det är här de flesta dödsfallen finns och det är också de äldre som oftast behöver läggas in på sjukhus för sluten vård, konstaterar utredaren Jan Schyllander på MSB .

Till skillnad mot flera andra olyckstyper ökar antalet dödliga fallolyckor i Sverige. Antalet äldre som blir inlagda på sjukhus ökar också. Ökningen av antalet dödliga fallolyckor är dessutom betydligt större än vad som motiveras av att antalet äldre ökar.
 
– Rent krasst är det väsentligt många fler som skadas och omkommer till följd av fallolyckor än vad det är i till exempel trafikolyckor och bränder. Därför behöver vi satsa mer för att förebygga fallolyckor. Både för att lindra mänskligt lidande och för att spara på samhällskostnaderna, säger Jan Schyllander.

MSB arbetar för att andelen fallolyckor – framförallt bland äldre – ska minska i Sverige genom flera olika projekt. Ett exempel är den årliga äldresäkerhetskampanjen ”Peppar Peppar” – En dag för seniorers säkerhet.
 
– Olyckorna för äldre i hemmet orsakar mycket lidande och orsakar samhället stora kostnader. Genom att arbeta förebyggande kan vi gemensamt minska riskerna och samtidigt öka livskvaliteten för våra seniorer, säger Inger Mörk, handläggare i äldresäkerhet på MSB.
 
–  Men det handlar inte bara om att göra hemmen säkrare och tryggare genom att ta bort lösa sladdar och halkiga mattor. Det är minst lika viktigt att aktivera de äldre med motion och hjärngympa för att de ska få ett rikare liv samtidigt som riskerna i deras vardag minskar, säger Inger Mörk.

Exempel på aktiviteter och enkla åtgärder för att minska antalet fallolyckor bland äldre:
Förebyggande hembesök, fixartjänster, läkemedelsgenomgångar, snöröjning och halkbekämpning samt anordnandet av sociala mötesplatser är exempel på åtgärder som framförallt åvilar kommunerna. Andra typer av åtgärder kan ofta utföras av den äldre själv eller tillsammans med anhöriga. Hit hör att satsa på fysisk aktivitet, träna upp balansen, använda broddar vintertid, fixa halksäkra mattor, undvika lösa sladdar samt äta näringsriktig mat.
 
 

 

För mer information

Jan Schyllander, MSB, telefon: 010-240 56 66
 
Inger Mörk, MSB, telefon: 010-240 53 01
 
MSB:s presstjänst, telefon: 070-321 88 74
 
Kontakt:
No such user