Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nyhetsarkiv 2011

Tipsa om artikeln

Varning! Fyrverkerier återkallas!

2011-12-30 kl. 14:26
Svea Fireworks artikel 381 Bandit (fyrverkeritårta), är återkallad från konsument på grund av att ett konstruktionsfel har upptäckts. Produkten är livsfarlig eftersom den avfyras direkt utan fördröjning. Fyrverkeripjäsen ska återlämnas till närmsta återförsäljare för Svea Fireworks produkter.
Fyrverkeri

200 skadas av fyrverkerier varje år

2011-12-27 kl. 08:51
Fyrverkerier kan vara både vackra och festliga, men varje år skadas cirka 200 personer så allvarligt att de måste uppsöka sjukvård, varav närmare 40 skadas så allvarligt att det krävs slutenvård. Felanvända fyrverkerier orsakar dessutom drygt 150 bränder årligen och de flesta händelser sker i samband med nyårsfirande.

Nya föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar

2011-12-22 kl. 14:57
MSBFS 2011:8 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla den 1 juli 2012, samtidigt upphävs SÄIFS 1997:9 och SÄIFS 2000:7.

Bostadsbränder på grund av levande ljus fyrdubblas i december

2011-12-22 kl. 13:15
I adventstid ökar bostadsbränderna dramatiskt och över 40 procent av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus i Sverige inträffar just i december. Men det finns några enkla knep för att minska riskerna för bostadsbränder i juletid.

Sveriges säkraste kommun är Habo

2011-12-22 kl. 13:00
I Habo är summan av olyckor, bränder, våldsbrott, inbrott och stöld per 1000 invånare minst i landet. Övriga kommuner som placerar sig i toppen är, Öckerö, Salem, Lomma och Bollebygd. Det visar rapporten Öppna Jämförelser Trygghet och Säkerhet.
Hav

Ny rapport visar brister i Sveriges oljeskyddsberedskap

2011-12-22 kl. 10:31
Om en stor oljeolycka skulle inträffa i Östersjön skulle två tredjedelar av Sveriges kustkommuner stå oförberedda. De ekonomiska och ekologiska kostnaderna riskerar därför att bli omfattande, visar en ny rapport som projektet Baltic Master II tagit fram.

Tillrättaläggande om oljeskyddsberedskap i Landskrona

2011-12-21 kl. 19:45
Förtydligande gällande dagens pressmeddelande från Baltic Master II om svensk oljeskyddsberedskap

EU:s krishanteringskurser förläggs till MSB Revinge

2011-12-19 kl. 13:00
EU-kommissionen kommer att lägga en fjärdedel av sina krishanteringsutbildningar i Sverige. Det blir MSB Revinge som under fyra år framöver fått i uppdrag att utbilda Europas krishanteringspersonal.

18 områden med betydande översvämningsrisk

2011-12-19 kl. 09:20
MSB har genomfört det första steget i arbetet med förordningen (2009:956) om översvämningsrisk och har identifierat 18 områden med betydande översvämningsrisk.
ADR och RID

Ändrade föreskrifter om transport av farligt gods

2011-12-15 kl. 13:02
Ändringsföreskrifter till MSBFS 2011:1 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och till MSBFS 2011:2 om transport av farligt gods på järnväg (RID-S) börjar gälla den 16 januari 2012.
Brandmän

MSB Revinge startar distansutbildning för frivilliga brandmän

2011-12-13 kl. 10:17
Frivilliga brandmän som har genomgått certifieringsutbildning via MSB Revinge får nu chans att åka på larm. Därmed kan de minska skadorna och hjälpa ordinarie räddningsstyrkor vid en händelse.
Sandsäckar

MSB skickar översvämningsutrustning till Falkenberg

2011-12-13 kl. 09:26
På grund av höga flöden i Ätran skickar MSB sandsäckar och översvämningsbarriärer till Falkenberg.

RIB Bibliotek nu tillgängligt på webben

2011-12-12 kl. 13:30
Biblioteksdelen i RIB finns nu på webben gratis och tillgängligt för alla! I RIB Bibliotek på webben kan du dyka ner bland fler än 15 700 rapporter, läromedel, brandutredningar och filmer inom områdena samhällsskydd och beredskap, olyckor och kriser.

Nationell handlingsplan för att minska antalet olyckor och skador för äldre

2011-12-09 kl. 09:39
I samverkan med flera myndigheter har MSB medverkat i framtagandet av ett förslag till nationell handlingsplan för att minska antalet olyckor och skador för äldre.

Krishantering kräver samverkan

2011-12-09 kl. 08:26
Något som rimmar illa med de gamla militära hierarkiska ideal som blommar upp vid kriser och krisövningar. Nyligen hölls ett seminarium om ledning och genus i Revinge.

Lag och rätt på nya sidor

2011-12-07 kl. 13:27
På våra nya sidor för lag och rätt är det lättare att söka och sortera bland våra gällande och upphävda regler.

Regeringen kommer att utreda samhällets alarmeringstjänst

2011-12-06 kl. 15:27
MSB har framfört behov av en förutsättningslös utredning. Och en utredning kommer att tillsättas inom kort, skriver Tjugofyra7 i senaste numret.

MSB gör egen utredning om driftstörning hos Tieto

2011-12-05 kl. 15:01
MSB följer fortsatt händelserna och konsekvenserna efter de driftstörningar som orsakades av maskinvarufel hos IT-driftleverantören Tieto.
Illustrativ bild: Farligt gods

Beslut rörande transport av farligt gods i tunnlar

2011-12-02 kl. 08:44
Den 1 december har regeringen beslutat om ändring i trafikförordningen (1998:1276), förordningen om vägtrafikdefinitioner (2001:651) och vägmärkesförordningen (2007:90). Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2012.

Kommunerna behöver utveckla sin brandskyddstillsyn

2011-12-01 kl. 12:00
Systematiken i kommunernas tillsyn över den enskilde behöver utvecklas i samtliga delar avseende planering, genomförande och uppföljning, är MSB:s sammanfattande bedömning.

24 riskområden för svensk krisberedskap

2011-12-01 kl. 10:00
MSB har redovisat en rapport till regeringen där myndigheten har identifierat 24 olika riskområden. Detta är första steget till nationell riskbedömning och behandlar allt från konsekvenser av naturolyckor till störningar i elförsörjningen och cyberattacker.

Sida förbereder sin utlandspersonal i Revinge

2011-11-30 kl. 10:00
Attacker mot biståndsarbetare har blivit allt vanligare. För att möta det ökade hotet mot personal som tjänstgör i områden med hög risk utbildar MSB Revinge Sidas personal i personlig säkerhet.

Angående IT-störningarna hos driftleverantören Tieto

2011-11-29 kl. 16:20
MSB följer händelseutvecklingen i kontakt med berörda.

Stormvarning i södra Sverige

2011-11-27 kl. 12:21
Med anledning av det oväder som är på väg in västerifrån har SMHI utfärdat klass 3-varning i Skåne och Halland.

Sevesoinformationen i GHS/CLP-databasen kan vara felaktig

2011-11-23 kl. 09:07
Den så kallade GHS/CLP-databasen används ofta för att söka uppgifter om ämnens harmoniserade klassificering. Databasen innehåller även Seveso-information, som dock visat sig vara otydlig eller felaktig för flera ämnen. MSB avråder därför från användandet av denna information.

Vad lärde vi oss - hur har katastrofer påverkat dagens brandskyddsarbete

2011-11-18 kl. 13:55
I dagens samhälle försöker vi i ökad utsträckning lära innan katastroferna inträffar. I vår nya publikation beskriver Ulf Erlandsson händelseförloppen till ett antal katastrofer och försöker besvara frågor om vad vi lärde oss och vad vi inte lärt oss eller har glömt.

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister besökte Samhällssäkerhet i Kista

2011-11-17 kl. 16:36
Anna-Karin Hatt, It- och energiminister besökte Samhällssäkerhet i Kista där MSB fanns på plats. Hon höll ett tal om informations- och IT-säkerhet.

Säkerhet och beredskap hos svenska medieföretag

2011-11-17 kl. 11:30
Svenska medieföretag arbetar mer aktivt med att utveckla sin förmåga att motstå störningar och hantera kriser. Medieföretagen anser även att sannolikheten för att hot, störningar och kriser ska inträffa är högre än tidigare. Det visar en ny rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vinnarna i MSB:s uppsatstävling om samhällsskydd och beredskap

2011-11-17 kl. 09:23
Vinnarna i årets MSB-uppsatstävling är Fredrik Liljeholm, Jesper Lidström och Karthika Boklund vid Lunds universitet samt Sanna Svensson, Göteborgs universitet.
Rökare

Från och med i dag får endast självslocknande cigaretter säljas i Sverige

2011-11-17 kl. 08:09
Från och med torsdag den 17 november gäller ett förbud i Sverige, och övriga EU, mot att producera, importera och sälja cigaretter som inte är självslocknande.

Statlig krisberedskapspeng till kommuner kan reduceras om kommunerna inte redovisar kostnader

2011-11-16 kl. 14:59
Den 15 november 2011 redovisade MSB ett uppdrag till Försvarsdepartementet. I rapporten har en uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete gjorts, och principer för när ersättningen till kommuner ska reduceras eller falla bort har tydliggjorts.

Återrapportering, regleringsbrevsuppdrag nr 10, 2011

2011-11-16 kl. 14:56
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i sitt regleringsbrev för 2011 fått i uppdrag att ”följa upp och redovisa hur erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser tas tillvara på kommunal, regional och nationell nivå i syfte att öka lärandet från inträffade kriser och olyckor”.

Kunskapsutbyte i fokus vid chefsmöte MSB - DHS

2011-11-15 kl. 10:28
Chefen för Department of Homeland Security (DHS) i USA, Janet Napolitano, är under tisdagen i Sverige och hade under förmiddagen ett möte med MSB:s generaldirektör Helena Lindberg. På agendan stod bland annat det samarbete kring forskning och cybersäkerhet som MSB och DHS har inom området samhällsskydd och beredskap.

MSB skickar ytterligare cirka 200 tält till östra Turkiet

2011-11-11 kl. 16:33
Tälten ger ”tak över huvudet” för cirka 1 000 jordbävningsdrabbade.

MSB överlämnar till regeringen att besluta om räddningstjänstberedskapen i Korpilombolo

2011-11-11 kl. 14:57
MSB vill ändra i Pajala kommuns handlingsprogram för räddningstjänst. Beredskapen i kommundelen Korpilombolo, där deltidsstyrkan ersatts med ett räddningsvärn, är otillräcklig bedömer MSB som nu vill ha ett regeringsbeslut i ärendet. En framställan har lämnats till regeringen.

Antalet fallolyckor fortsätter att öka

2011-11-10 kl. 10:30
300.000 skadas varje år till en kostnad av 22 miljarder kronor. Fallolyckor är den i särklass vanligaste olycksorsaken i Sverige. Under 2010 dödades närmare 1.600 svenskar i fallolyckor och statistik från MSB visar att fallolyckor orsakade samhället kostnader på 22 miljarder kronor under år 2010.
Utvärderingen är nu klar och rapport finns att beställa eller ladda ner.

Utvärderingen av SAMÖ-KKÖ 2011 är klar

2011-11-07 kl. 15:54
Utvärderingen av övningen SAMÖ-KKÖ 2011 är slutförd och rapporten från det arbetet finns nu tillgänglig.

Vad gäller för transport genom svenska tunnlar?

2011-11-02 kl. 15:10
Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet som har varit i media gällande bestämmelser för transport genom tunnlar, vill MSB lämna ytterligare information om gällande bestämmelser.

Ideella organisationer kan nu söka medel för utbildningsuppdrag av enskilda

2011-10-31 kl. 13:42
MSB beviljar uppdragsersättning till ideella organisationer som genomför kursverksamhet i syfte att öka den enskildes kunskap och förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet. MSB har nu tagit fram en ny inriktning för perioden 2012-2014.

Ändringar i ADR-S 2011 och RID-S 2011

2011-10-28 kl. 12:20
Förslag till ändringar i föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S) är ute på remiss. Remisstiden pågår till och med den 21 november 2011 och de ändrade föreskrifterna beräknas träda i kraft i januari 2012.

Svensk insats i Turkiet finansieras av Sida

2011-10-27 kl. 15:41
På fredagen den 28 oktober skickade MSB cirka 300 familjetält till jordbävningsdrabbade invånare i Turkiet.

Identifiering av områden med betydande översvämningsrisk på remiss

2011-10-26 kl. 16:06
MSB har nu genomfört en första preliminär bedömning av områden i Sverige med betydande översvämningsrisk.

Angående läckta inloggningsuppgifter från svenska webbplatser

2011-10-26 kl. 12:50
Läs mer om hur man skapar ett starkt lösenord.

Räddningstjänst i siffror 2010

2011-10-19 kl. 09:01
Årsrapporten Räddningstjänst i siffror 2010 ger beskrivande statistik om den svenska räddningstjänstens utformning och insatser. Den kommunala räddningstjänsten utförde 95 000 räddningsinsatser under 2010. Det var en ökning jämfört med 2009 då antalet genomförda insatser var 93 000.

MSB deltar på Globala veckan

2011-10-14 kl. 15:48
Mellan 22 och 28 oktober 2011 kommer klimat och säkerhet stå i fokus när Sida, Edbergstiftelsen och Karlstads kommun arrangerar den Globala veckan.

Kunskapsplattform ledning på Facebook

2011-10-07 kl. 12:55
Jobbar, forskar eller utbildar du inom ledningsområdet? Då ska du gilla oss på facebook.

Mängd av farligt gods på svenska vägar

2011-10-05 kl. 10:00
Med anledning av trafikolyckan i Göteborgstrakten där en tankbil med farligt gods var inblandad lyfter vi den statistik och de undersökningar MSB har rörande mängden farligt gods som transporteras på svenska vägar.

SMO-studenter behjälpliga vid oljeläckaget i Tjörn

2011-09-29 kl. 08:24
35 studenter vid MSB Revinge hjälpte till vid oljeläckaget i Tjörn. Med mindre än 24 timmars varsel stod de redo att arbeta under fyra dagar med att sanera stränder och lasta pråmar.

Oljeskyddsövning utanför Nynäshamn

2011-09-28 kl. 09:19
Den 27-29 september genomförs oljeskyddsövningen BOILEX utanför Nynäshamn. Övningen är uppdelad i en ledningsövning och en praktisk fältövning. De deltagande länderna Finland, Estland, Ryssland och Sverige övas i ledning, kommunikation och samverkan. Fokus under övningen blir redan i ett tidigt skede på behovet av internationella resurser från våra grannländer.

Polisen avvecklar sina gamla radiosystem – Rakel nu ordinarie

2011-09-23 kl. 10:06
I maj tog Rikspolisstyrelsen beslut om att godkänna Rakel som ordinarie kommunikationssystem för Polisen i hela Sverige utom i fjällvärlden. I oktober blir Rakel ordinarie i Stockholm, efter en testperiod på snart tre år.

Dom angående tolkningen av artikel 12 i Sevesodirektivet

2011-09-23 kl. 08:39
EU-domstolen har meddelat dom (Mål C-53/10) angående tolkningen av artikel 12 i Sevesodirektivet
I denna rapport beskrivs nya beräkningar av samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalyser (cost-benefitanalyser). Huvudsyftet är att uppdatera tidigare gjorda kostnadsnyttostudier för brandvarnare och handbrandsläckare.

Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder

2011-09-19 kl. 15:02
I en ny rapport uppdateras tidigare gjorda kostnadsnyttostudier för brandvarnare och handbrandsläckare.

MSB deltar i oljeskyddsinsatsen utanför Tjörn

2011-09-17 kl. 17:30
MSB bidrar med en oljeskyddsexpert samt saneringsutrustning vid oljeutsläppet utanför Tjörn.

Varför kastar tonårspojkar sten på räddningstjänst och polis?

2011-09-16 kl. 16:19
Och vad kan samhället göra åt problemet? Under tre år har forskare följt utvecklingen och analyserat orsakerna till konflikterna i Rosengård i Malmö 2008 och 2009. Nu presenterar de möjliga åtgärder i en kortversion och en film.

Webbanmälan öppen för utbildningarna SMO och skorstensfejare

2011-09-16 kl. 10:51
MSB:s utbildningar Skydd mot olyckor(SMO) och Skorstensfejare är nu öppna för anmälan.

Nytt nummer av Tjugofyra7

2011-09-15 kl. 15:48
Nollvision mot bränder är bra, för bättre krisberedskap måste civil-militär samverkan utvecklas och sotningsmonopolet kan komma att försvinna. Det är synpunkter från försvarsminister Sten Tolgfors i en intervju i nya numret av Tjugofyra7.

Samverkan för säkerhets skull! - ny bok från MSB uppmanar till debatt

2011-09-15 kl. 09:17
Utgivningen av Samverkan för säkerhets skull! ska stimulera en bred och öppen debatt om samverkan vid olyckor och kriser i samhället. Samverkan för säkerhets skull! är inte något facit för samverkan – tvärtom!

MSB bygger fältläger åt FN i Etiopien

2011-09-14 kl. 13:55
MSB är involverad i två byggen av fältläger för FN i Dolo Ado i Etiopen, nära gränsen till Somalia.

Direktsänt skogsbrandsseminarium 14/9

2011-09-13 kl. 19:00
Följ fortsättningen på vårt direktsända skogsbrandsseminarium. Seminariet börjar klockan ca 08.30 14 september.

Skador för unga i åldrarna 15-24 år

2011-09-07 kl. 10:40
Ny rapport som belyser skadeproblematiken bland gruppen ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-24 år har tagits fram av MSB i samarbete med Karlstads universitet.

Översyn av Sevesoverksamheters reglering av tillsyn

2011-09-02 kl. 12:50
Är den nuvarande ansvarsfördelningen ändamålsenlig och kan Seveso- och miljöbalkstillsyn ske samlat är två frågor som utredaren kommer att särskilt beakta.

VMA - Dags igen på måndag

2011-09-02 kl. 11:21
Måndag 5 september kl 15.00 testas Viktigt meddelande till allmänheten. Signalen testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Krismedvetandet ska höjas hos Sveriges 18-åringar

2011-09-01 kl. 08:00
Under september månad genomför MSB, i samarbete med Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten, informationskampanjen Redo? riktad till landets totalförsvarspliktiga 18-åringar. Syftet är väcka intresse för samhällets och individens säkerhet.

Nytt datum för presentation av utvärderingsrapporten från övningen SAMÖ-KKÖ 2011

2011-08-31 kl. 15:31
Rapporten från det utvärderingsarbete som har gjorts kommer att presenteras i Kalmar den 11 november 2011.

Nya föreskrifter om varning utomhus

2011-08-31 kl. 08:09
MSBFS 2011:5 föreskrifter om varning utomhus börjar att gälla den 1 oktober 2011, då nuvarande föreskrifter SRVFS 1996:1 upphör att gälla.

MSB:s beredskap för insatser i Libyen

2011-08-26 kl. 14:55
MSB följer situationen i Libyen och har beredskap för att stödja FN och EU om Libyen öppnas upp för humanitär verksamhet.

Webbutbildning om nya lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

2011-08-25 kl. 16:05
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor gäller sedan 1 september 2010. MSB har tagit fram en webbutbildning - främst för dig som arbetar med dessa frågor i en kommun.

Nya DISA lanserad - utbildning i informationssäkerhet

2011-08-25 kl. 15:16
DISA - som lanserades på konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor - finns nu tillgänglig på MSB.se.

Bli sotare på distans

2011-08-24 kl. 14:32
MSB:s sotarskola i Rosersberg (MSB Sandö) utvecklar nu en distansutbildning som planeras starta nästa höst.

Nu förtätas och uppgraderas Rakelnätet i mellersta och södra Sverige

2011-08-23 kl. 15:05
Trettio nya basstationer ska nu byggas i mellersta och södra Sverige (etapp 2 och 3) för att få förbättrad täckning i Rakelnätet. Samtidigt görs även trettio så kallade Carrier-uppgraderingar av befintliga basstationer i området, vilket innebär att man ökar kapaciteten. Arbetet förväntas vara klart vid årsskiftet 2011/2012.

Förtydligande angående uppgifter i media om minskat antal brandmän

2011-08-19 kl. 15:36
Flera medier har rapporterat att antalet brandmän inom svensk räddningstjänst minskat de senaste tio åren. MSB:s bedömning är dock att de aktuella uppgifterna kan behöva ett förtydligande.

MSB Revinge sparar pengar och blir klimatsmart

2011-08-15 kl. 10:12
Med hjälp av bakterier och energiskog ska utbildningsverksamheten vid MSB Revinge ta till vara sina utsläpp av släckvatten. Effekten blir bättre miljö, ökad miljökompetens bland studenterna och minskade kostnader för hantering av släckvatten.

Farliga ämnen

2011-08-12 kl. 10:13
Ett förslag till avgörande av generaladvokaten vid EU-domstolen (Mål C-53/10) angående tolkningen av art. 12 i Sevesodirektivet har kommit (14 april 2011)

Pride avslutat för i år

2011-08-10 kl. 12:24
Årets Pride var en festival i glädjens tecken! Vi hade många bra diskussioner i tältet - allt ifrån hur vårt mångfaldsarbete ser ut till hur man får ett säkert hem. Tack alla som kom och besökte oss!

MSB stöttar också FN:s livsmedelsprogram med camp

2011-08-05 kl. 14:34
MSB beslutade på fredagen om ytterligare en hjälpinsats till flyktingkatastrofen på Afrikas Horn. Förutom bygget av en boende- och kontorscamp för FN:s flyktingkommissiariat (UNHCR) ska MSB medverka till en motsvarande camp för FN:s livsmedelsprogram (WFP).
 Flagga

Träffa oss på Pride 2-6 augusti

2011-07-29 kl. 13:52
2 augusti öppnar vi vårt tält inne på Pride-området i Kungsträdgården. Välkommen in och träffa oss.

Stöd till FN:s arbete för somaliska flyktingar

2011-07-28 kl. 13:31
Idag, torsdag 28 juli, reser personal från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Etiopien för att delta i FN:s insats i flyktinglägren i Dollo Ado, till följd av hungersnöden på Afrikas horn. Bidraget till insatsen innebär att bygga ett boende- och kontorsläger för omkring 30 FN-anställda. Kostnaden beräknas till 5,5 miljoner kronor och finansieras av Sida

MSB:s arbete med anledning av attentaten i Norge

2011-07-23 kl. 13:07
MSB stödjer arbetet med samverkan och samordning mellan olika aktörer med anledning av attentaten i Norge den 22 juli.

MSB stödjer FN:s arbete i flyktingkatastrofen på Afrikas horn

2011-07-22 kl. 15:15
MSB:s insatspersonal reser till området under nästa vecka. Flyktingkatastrofen i Somalia, Kenya och Etiopien är en av de värsta på 60 år. Tusentals människor flyr Somalia varje dag.

Svenska broarna framme i Afghanistan

2011-07-20 kl. 14:43
Svenska broarna från MSB har anlänt till Mazar-e-Sharif i Afghanistan. De tolv broarna samt materiel paketerades i 63 containrar och påbörjade sin tågresa från Sverige i februari.

Elrisker och elsäkerhet vid räddningsinsatser

2011-07-20 kl. 09:52
MSB tillsammans med Svenska Kraftnät har uppmärksammat brister med säkerheten i samband med brandsläckning vid kraftledningsgator. Det är viktigt att i det förebyggande arbetet säkra kontakter mellan räddningstjänst, ledningsägare och larmcentral för att klarlägga ansvar, kontaktvägar och rutiner. Nu finns det ett nytt kunskapsmaterial om säkerhet och risker med el vid räddningsinsatser.

Hur lever man ett gott liv på äldre dar? Läs mer i MSB:s magasin Vital

2011-07-14 kl. 08:29
Nu är MSB:s kampanjmaterial för ”Peppar peppar… En dag för seniorers säkerhet" klart och finns att beställa. Nytt för i år är livsstilsmagasinet Vital.

Kostnadsfri instruktörsutbildning i Räddning vid stora tågkrascher

2011-07-07 kl. 14:01
Tågtrafiken blir tätare och hastigheterna stiger globalt, så även i Sverige. Antalet tågkatastrofer har ökat i världen de senaste decennierna. I höst kan du lära dig mer om räddningsarbete och omhändertagande vid en tågkrasch.

57 personer döda i bränder under första halvåret

2011-07-05 kl. 15:22
Enligt preliminära siffror från MSB och Brandskyddsföreningen har 57 personer omkommit i bränder under årets första sex månader. Detta är färre än förra året då 72 personer omkom under samma period.

Möt MSB i Almedalen!

2011-07-04 kl. 10:50
MSB medverkar under Almedalsveckan i Visby, bland annat på Säkerhetspolitiskt sommartorg. I Almedalen kan du träffa MSB:s generaldirektör Helena Lindberg och andra representanter från myndigheten.
Elstolpar

Ändring av ellagen från 1 juli 2011 möjliggör prioritering av elanvändare

2011-07-01 kl. 10:19
Riksdagen beslutade under våren om ändringar i ellagen för att göra det möjligt att införa ett system för att prioritera samhällsviktiga elanvändare vid kortvarig effektbrist. Systemet kommer att införas från och med 1 januari 2012.

Nya jodtabletter till hushåll kring svenska kärnkraftverk

2011-06-28 kl. 13:02
Alla hushåll i de inre beredskapszonerna, det vill säga det område som sträcker sig 12-15 kilometer ut från kärnkraftverken, får i sommar nya jodtabletter tillsammans med informationsbroschyrer i brevlådan. Detta görs vart femte år.
 Donners plats i Visby. Foto: Region Gotland

Från cyberförsvar till genusperspektiv i fredsarbetet

2011-06-27 kl. 13:20
Ta chansen att träffa MSB:s generaldirektör Helena Lindberg och andra representanter för myndigheten i Almedalen. MSB medverkar vid ett flertal seminarier och arrangemang, både inom ramen för Säkerhetspolitiskt sommartorg och i andra sammanhang. Välkommen att lyssna och ställa frågor om samhällsskydd och beredskap.

Översiktlig kartläggning av markens stabilitet utmed Lagan

2011-06-23 kl. 16:22
Nu är den översiktliga kartläggningen av markens stabilitetsförhållanden klar för kommunerna Laholm, Ljungby, Markaryd, Vaggeryd och Värnamo. Karteringens syfte är att identifiera bebyggda områden som översiktligt inte kan klassas som stabila, där det kan finnas risk för jordrörelser såsom skred.
EOD-team

FN övade minhantering i Sandö för åttonde året

2011-06-17 kl. 14:55
FN:s minröjningsorgan UNMAS stortrivs på Höga Kusten och med MSB Sandö. 6-15 juni genomförde UNMAS för åttonde året i följd en internationell övning i min- och ammunitionsröjning.
Kjell Wahlbeck

Kjell Wahlbeck: Så ska MSB arbeta med ledning och samverkan

2011-06-15 kl. 15:26
- Kompetens, samordnad metodik och ledningsstöd är tre väsentliga delar för ledning, säger Kjell Wahlbeck, ny chef för MSB:s avdelning för utbildning, övning och beredskap.

Hur sårbart är samhället? Delta i dialogen på mötesplats Samhällssäkerhet

2011-06-14 kl. 12:41
Vi står inför klimatförändringar, befolkningsutveckling och sårbar infrastruktur som dignar under växande storstäder. Var finns hoten om 25 år? Har vi kunskap för att kunna förbereda oss i tid? Välkommen att delta i dialogen på Kistamässan 16-17 november.

Möt MSB i Almedalen!

2011-06-14 kl. 09:35
Vid årets Almedalsvecka i Visby 3-10 juli har du chans att möta MSB vid flera olika evenemang. Liksom förra året är vi medarrangörer till Säkerhetspolitiskt sommartorg, ett evenemang som involverar ett stort antal myndigheter och organisationer.

Test av VMA

2011-06-13 kl. 11:54
Klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas signalen Viktigt meddelande.

Kommunernas krisberedskapsarbete ska följas upp bättre

2011-06-09 kl. 13:08
MSB har i samarbete med länsstyrelserna följt upp kommunerna och landstingens krisberedskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

MSB redovisar regeringsuppdrag för förbättrad tillsyn

2011-06-08 kl. 10:53
MSB har under året arbetat med tre regeringsuppdrag vilka nu har redovisats till regeringen. Uppdragen behandlar kommunernas och länsstyrelsernas tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt hur tillsynen över den statliga räddningstjänstens olika grenar kan utvecklas.

Bygg besluten på fakta - enklare att hämta statistik

2011-06-08 kl. 08:31
Hur många blixtnedslag är av den allvarlighetsgraden att räddningstjänsten kallas dit? Hur många vårdas på sjukhus efter kontakt med giftiga djur? Statistik kring detta och mycket mer kan du ta del av i MSB:s statistiktjänst IDA.

Förslag för stärkt trygghet och säkerhet i samhället

2011-05-31 kl. 09:39
MSB har på regeringens uppdrag tagit flera samlande grepp för att stärka tryggheten och säkerheten såväl för den enskilde individen som för samhället i stort.

Konkurrensverket stämmer räddningstjänstförbund

2011-05-27 kl. 15:47
När Niscayah vill hyra övningsfältet av räddningstjänsten Dalamitt för utbildning i räddningsinsats blev det nobben. Nu har Konkurrensverket stämt Dalamitt och kräver att Niscayah ska ges tillgång till övningsfältet.

Förslag till regler om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

2011-05-26 kl. 12:50
Synpunkter på förslagen till föreskrifter och allmänna råd vill vi ha senast den 31 augusti 2011.
1 2